Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Kerhotoiminnan käynnistämisen pikaopas

Kartoittaminen

Päätös uuden kerhon perustamisesta kannattaa tehdä hyvissä ajoin, esimerkiksi syksyn kerhojen osalta jo kevättalvella.

Kunnan kerhokoordinaattorilta saadaan tieto siitä, millä kouluilla toiminnalle on eniten tarvetta. Koulun rehtori tai kerhoyhdysopettaja ovat oikeita henkilöitä, kun olette yhteydessä kouluun.

On myös tärkeää ottaa selvää paikkakunnan muiden seurojen ja yhdistysten mahdollisuudesta yhteistyöhön. Yhteistyö helpottaa toiminnan laajuuden suunnittelua ja tuo myös monipuolisuutta sisältöön.

Suunnittelu

Yhteistyötahot kannattaa koota yhteen ajoissa, jotta eri tahojen toiveet ja yhteistyömahdollisuudet voidaan huomioida. Apuna voi käyttää valmiita suunnittelupohjia, jotka löytyvät myös edellämainitusta Kerho käyntiin  – oppaasta (Toiminnan suunnittelu).

Kerhotoiminnan suunnittelukokouksissa on hyvä olla läsnä kunnan kerhokoordinaattori, koulujen rehtori/kerhovastaava sekä kolmannen sektorin edustajat. Suunnittelukokouksessa määritellään toimintasuunnitelma, johon kirjataan toiminnan tavoitteet, reunaehdot, vastuunjako, eteneminen ja rahoitus.

Kerhon sisällön suunnittelussa kannatta hyödyntää liikunnallisen harrastustoiminnan materiaalipankkiamme.

Kannattaa tutustua myös Lasten Liike -toimintaan sekä laatutunnukseen.

Laatu

Laadukas kerhotoiminta rakentuu hyvän suunnittelun päälle. Harrastusmateriaaleistamme löytyy yhteiset Lasten Liike -kerhojen laatukriteerit, joita voi käyttää hyödyksi myös muita kerhoja perustaessa. Tärkein laatukriteeri on lasten viihtyminen kerhossa.

Lue lisää Lasten Liikkeen toimintamallista ja laatukriteereistä. 

Ohjauksen laatu heijastuu usein lasten viihtymiseen ja pysymiseen mukana toiminnassa, siksi siihen on tärkeä kiinnittää huomioita. Liikunnan aluejärjestöt järjestävät alueellisesti uusia Lasten Liike -koulutuksia, joita kannattaa hyödyntää.

Tärkein laatukriteeri on lasten viihtyminen kerhossa.