Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Sinettiseurojen auditoinnit

Sinettiseurojen auditoinnit

Lajiliitto tarkastaa eli auditoi omat Sinettiseuransa ensin kerran kahdessa vuodessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Auditointikäynnistä vastaa lajiliitto. Lajiliiton apuna auditoinneissa voi olla aluejärjestön edustaja.

Auditointien perustana ovat Sinettiseurakriteerit (pdf).

Seuran tehtävät valmistauduttaessa auditointiin

 • Seura varaa tilat ja tarjoilut auditointitilaisuutta varten
 • Kutsuu ne henkilöt paikalle,jotka auditoijan/lajiliiton kanssa on sovittu. ( esim. seuran/jaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, vanhempien edustaja, seuran nuori…yleensä 6-15 henkilöä).
 • Toimittaa auditointia varten sovitut aineistot lajiliittoon / auditoijille
  lataa tästä ennakkomateriaali, joka tulee täytettynä toimittaa auditoijille (word)
 • Ilmoittaa auditoijille/lajiliittoon tilaisuuden paikan ja ajankohdan

Auditoinnissa käsiteltävät aineistot

Auditointitilaisuuden jälkeen

 • Tilaisuuden päätyttyä auditoijat kertovat yleensä heti, täyttikö seura Sinettiseurakriteerit vai pitääkö asioita vielä täydentää, ennen kuin Sinettikelpoisuus voidaan seuralle myöntää.
 • Tilaisuuden jälkeen seura saa auditoijien täyttämän auditointiraportin seuran yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.
 • Mikäli seura ei täyttänyt Sinettikriteereitä, auditoijien kanssa sovitaan, mitkä asiat pitää laittaa kuntoon, mihin mennessä ne ovat kunnossa ja miten asiasta raportoidaan auditoijille. Tämän jälkeen auditoijat täydentävät auditointiraportin vastaamaan korjaantunutta tilannetta. Näin seura voi jatkaa Sinettiseurana tai tulla uutena seuran laatuseurojen ryhmään.
 • Uudelle Sinettiseuralla järjestetään Sinetin luovutus seuran itse valitsemassa tilaisuudessa, jossa on paljon seuraväkeä paikalla. Tilaisuuteen tulee Sinetin luovuttamaan lajiliiton edustaja, joten asiasta tulee sopia oman lajiliiton kanssa.
 • Lajiliiton edustaja tilaa Olympiakomitealta  uudelle Sinettiseuralle materiaalit (Jättisinetin ja diplomin), jotka luovutetaan seuralle tilaisuudessa. (tilaus viim. 2-3 viikkoa ennen tilaisuutta)
 • Uuden Sinettiseuran tulee nimetä Sinettiyhdyshenkilö, jolle lähetetään viestejä sekä Olympiakomiteasta että lajiliitosta. Kaikkien Sinettiseurojen tulee varmistaa, että seuran yhteystiedot ovat ajantasalla.
  Yhteyshenkilöpäivityksen voit tehdä tästä>
 • Uusien Sinettiseurojen seuraava auditointi tehdään kahden vuoden kuluttua (tämän jälkeen 3 vuoden välein)

Sinetistä luopuminen

 • Seura voi myös luopua Sinetistä, jolloin asiasta ilmoitetaan Olympiakomiteaan Suvi Voutilaiselle suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi ja oman lajiliiton Sinettiseuratoiminnasta vastaavalle henkilölle. Tämän jälkeen seura ei voi enää käyttää Sinettilaatumerkkiä oman toimintansa yhteydessä. Sinetistä luopunut seura on aina tervetullut mukaan uudelleen Sinettitoimintaan, kun on siihen valmis.