Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Seuratoiminnan laatuohjelma

Seuratoiminnan laatuohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisia urheiluseuroja. Laatuohjelma mahdollistaa seurojen kehittymisen lasten ja nuorten urheilussa, aikuisten harrasteurheilussa sekä huippu-urheilussa. Tässä vaiheessa laatuohjelman osista on valmiina lasten ja nuorten seuratoiminnan laatuohjelma (Sinettiseuratoiminta). Muut osa-alueet valmistuvat vuoden 2017 aikana. Laatuohjelma on lajiliittojen ja Olympiakomitean yhteinen ohjelma, jota aluejärjestöt tukevat yhdessä sovituilla palveluilla.

Mitä laatuohjelma antaa seuroille?

  • Kehittämisen välineen, jossa laatutekijät on pohdittu laajan asiantuntijaryhmän avulla.
  • Edistää seurojen yhteistyötä
  • Tuo esille seuratoiminnan upeat toiminnot näkyviksi
  • Kannustaa seuroja
  • Konkreettisia työkaluja ja palveluja
  • Mahdollisuuden verkostoitumiseen ja ideoiden saamiseen muilta seuroilta
  • Yhteisen visuaalisen ilmeen

Seurojen erityisosaaminen ja hyvät ideat esille

Laatuohjelman tarkoitus ei ole tasapäistää seuroja vaan kannustaa seuroja tuomaan esille omaa erinomaisuuttaan sen lisäksi, että seuran perustoiminta on laadukkaasti hoidettu. Laadukkaissa seuroissa merkittävä vahvuustekijä on kyky uudistua ja kehittää toimittaa. Laatuohjelmassa halutaan kannustaa seuroja tähän.

Nykyisellään jo seuroissa tehdään paljon erinomaista työtä ja on toinen toistaan upeimpia toimintamalleja, joista kannattaa olla ylpeä ja joista muut seurat voisivat ottaa oppia. Näitä erinomaisuuksia ei kannata pitää piilossa, vaan niistä voi olla reilusti ylpeä. Laatuohjelmassa seurat pääsevät jakamaan onnistumisia ja hyviä käytäntöjä sekä hyödyntämään muiden seurojen upeita toimintamalleja. Menestyvät seurat erottuvat muista.

Ohjelma käynnistyy ensi vuonna

Tämän vuoden aikana kokeillaan laatuohjelman eri osa-alueiden toimivuutta ja kerätään kokemuksia niistä. Ohjelman on tarkoitus kokonaisuudessaan käynnistyä vuoden 2018 alussa. Sinettiseuratoiminta tulee olemaan osa uutta laatujärjestelmää ja siten nykyiset Sinettiseurat pääsevät mukaan uuteen laatuseuraohjelmaan automaattisesti, kun täyttävät Sinettiseurojen laatukriteerit.