Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Miten mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Tervetuloa Tähtiseuran kehittämispolulle!

Seuran kehittäminen on innostavaa! Se kannattaa tehdä yhdessä asiasta innostuneen tiimin kanssa. Kehittämisen apuvälineenä toimii Tähtiseura-verkkopalvelu ja paljon erilaisia työkaluja.  Kehittämistä voi tehdä omaa tahtia pala kerrallaan.

Tähtiseuran polulla on kolme vaihetta:

1. Innostumme seuran kehittämisestä

 • Tiimin kokoaminen
 • Ilmoittautuminen mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti

 • Toimintaa kehitetään laatutekijöiden mukaisesti
 • Hyödynnetään työkaluja
 • Seura auditoidaan Tähtiseuraksi. Uudelleenauditointi kolmen vuoden välein.

3. Osaamme kehittää seuraa paremmaksi (vapaavalintainen mahdollisuus seuralle)

 • Toimintaa kehitetään strategisella otteella
 • Verkostoidutaan ja toimitaan yhdessä tavoitteiden mukaisestti
 • Vaikuttavuutta arvioidaan

Näin pääsette alkuun!

Huomioi nämä:

Ensiaskeleet työn aloittamiseksi – tiimin muodostaminen ja verkkopalvelun käyttöönotto

Tutustu tarkempiin kehittämistyön aloittaminen ja auditointiin valmistautuminen -ohjeisiin tästä>

 1. Valitkaa osa-alue(et), jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu*) ja tarkistakaa onko lajiliitolla osa-alueeseen auditointivalmius.
 2. Kootkaa seurastanne/lajijaostostanne tiimi, joka tutustuu laatutekijöihin ja tekee suunnitelman sekä aikataulun kehittämisprosessista.
 3. Liittykää Tähtiseura-verkkopalveluun. Tutustukaa ensiksi erityisesti ohjeisiin nro. 1-2.
  1. Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönotto seurassa/lajijaostossa
  2. Tarkemmat ohjeet käyttöoikeuksien hankkimisesta (kuvakaappauksia)
  3. Toiminta-ja käyttöohje Tähtiseura-verkkopalvelussa
 4. Kehittämistyö sisältää itsearviointia. Arviointia tehdään yhdessä vuorovaikutuksessa seuran lajiliiton ja/tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Seuran itsearvioinnin tekemiseen on hyvä varata aikaa: Uudelleen auditoitavat seurat 1-3 kk, Uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat 3-6 kk.

*Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen edellyttää, että lajiliitto on valinnut seuran mukaan ohjelmaan.  Tässä vaiheessa Tähtiseura-ohjelmassa on huippu-urheilusta mukana muutamia seuroja suunnistuksesta, yleisurheilusta, voimistelusta ja uinnista.

 

Huom. jalkapallon ja salibandyn seurat. Jalkapallon ja salibandyn seurojen tulee olla ensiksi yhteydessä omaan lajiliittonsa, mikäli seuran tavoitteena on saavuttaa Tähtimerkki. Jalkapallon seuroille Tähtiseura-ohjelma on osana Suomen Palloliiton omaa laatujärjestelmää. Salibandyn seurat toteuttavat Salibandyliiton omaa seurakehitystä, jonka osana on Tähtiseura-ohjelma. Molemmilla lajeilla on omat verkkopalvelunsa kehittämistyöhön eli jalkapallon ja salibandyn seuroille Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö on vaapaaehtoista.

 

Kehittämistyö monilajiseuroissa
Tähtiseura-tunnustus on aina laji- ja osa-aluekohtainen eli seurassa voi olla useita eri Tähtimerkkejä.

Suosittelemme, että monilajiseuraoissa seuran eri lajijaostot käynnistävät kehittämistoiminnan yhdessä, jos monta jaostoa on kiinnostunut asiasta.  Auditointi tapahtuu tässä tapauksessa lajikohtaisesti, mutta esim. yhteisten alueiden laatutekijät voidaan tällöin auditoida yhdellä kertaa.