Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kehitymme laatuseuraksi

Seurasta Tähtiseura

Toimi näin, kun olette edenneet kehitysvaiheeseen, jolloin itse arvioitte, että seura täyttää Tähtiseuran laatutekijät.

Ohjeet (pdf)

  1. Olkaa yhteydessä lajiliiton seurakehittäjään ja sopikaa auditoinnista.
  2. Lähettää oheinen Tähtiseuratoiminnan -kehittämislomake täytettynä lajiliiton seurakehittäjälle /auditoijalle. (Huom! Syksyllä 2018 seurojen käyttöön kehittämistyön tueksi julkaistaan uusi Sähköinen verkkoalusta, jossa jatkossa arviointi tehdään)
  3. Varatkaa tilat ja tarjoilut auditointia varten. Tilaisuus kestää n. kolme tuntia.
  4. Kutsukaa paikalle seurastanne tarvittavat henkilöt (vähintään 4- 7 hlöä/ osa-alue = lapset/nuoret tai aikuiset) esim. seuran/jaoston puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, nuorisopäällikkö, aikuisliikunnan vastuuhenkilö,hallituksen jäseniä, valmentajien edustaja, vanhempien edustaja, seuran nuori…

Tähtiseura -tunnuksen luovuttaminen seuralle

Tähtiseuran laatuvaatimusten täytyttyä, seura saa oikeuden käyttää sitä Tähtiseura -tunnusta, jonka osa-alueen laatutekijät se täyttää esim. aikuisliikunta.  Sähköisen logon käyttöoikeuden lisäksi seuralle luovutetaan jättimerkki, joka voidaan kiinnittää esim. liikuntahallin seinään.

Miten kehittämismatka jatkuu Tähtiseura-tunnuksen saamisen jälkeen?

Seuran auditointi/ arviointi uusitaan kolmen vuoden välein.  Auditointien välillä seuralle tarjotaan erilaista tukea kehittymiseen seuran oman valinnan mukaan.

Kevyempi kehittämispolku

1 vuosi auditoinnista: ​

  • Seura tekee kevyen itsearvioinnin toiminnasta (sähköinen työkalu)
  • Seura tutustuu toisen organisaation (seura, yritys..) toimintaan

2 vuotta auditoinnista: ​

  • Seura tekee kevyen itsearvioinnin toiminnasta
  • Seura tutustuu toisen organisaation (seura, yritys..) toimintaan

3 vuotta auditoinnista​

  • Lajiliitto tekee seuraan uuden auditoinnin ja varmistaa Tähtiseuran laatutekijöiden täyttymisen.

 

Vaativampi kehittämispolku

Seura voi Tähtimerkin saatuaan jatkaa vaativampaa toiminnan kehittämistä.  Seuralle on tarjolla kehittämisen työkaluja, joissa vahvistetaan seuran strategista osaamista sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointia.  Tällöin kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä auditoinnista tehdään seurassa kevyt auditointi ja keskitytään seuran oman toiminnan arviointiin.