Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Lasten urheilu

Jokaisen lapsen riittävä liikkuminen on arvokas asia. Lapsi innostuu urheilusta ja hänelle syntyy edellytykset kasvaa hyväksi urheilijaksi. Urheileva lapsi oppii monipuoliset liikuntataidot, hänelle kehittyy hyvä fyysinen harjoitettavuus ja hän omaksuu urheilullisen elämäntavan.

Urheileva lapsi liikkuu ja urheilee vähintään 20 tuntia viikossa. Valtaosa lapsen kokonaisliikuntamäärästä koostuu monipuolisesta omaehtoisesta liikkumisesta ja urheilusta. Ohjattu harjoittelu ja kilpaileminen on laadukasta ja tukee lapsen urheilijaksi kasvua. Lapsella on niin halutessaan mahdollisuus harrastaa monia eri lajeja.

Lapsen urheilijaksi kasvua tuetaan hyvällä seurojen, koulujen, kotien ja eri lajien välisellä yhteistyöllä. Urheileva lapsi on toiminnan keskiössä ja lapsen lähipiiri mahdollistaa urheilijaksi kasvun. Mallissa päähuomio kohdistuu seuran, kodin ja koulun sekä eri seurojen ja eri lajien väliseen yhteistyöhön. Lasten urheiluun ja liikuntaan sopivat olosuhteet ja välineet sekä niiden saatavuus mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen.

Lapsuusvaiheen urheilun yhteinen kehittäminen perustuu Urheilijan polun lapsuusvaiheen asiantuntijatyöhön

 

Suosituksia ja tutkimuksia

Oheiset suositukset ovat perustana liikunta – ja urheiluyhteisön kehittämistyössä. Tavoitteena on, että toimintamme perustuu tietoon ja yhteisiin linjauksiin hyvästä liikunnasta ja urheilusta. Näiden linjausten pohjalta eri tahot lajiliitoista seuroihin voivat rakentaa itsensä näköistä toimintaa ja samalla olla mukana yhteisessä kehitystyössä. Kaikki tähtää siihen, että luomme yhdessä lapsille ja nuorille pohjaa liikunnalliselle elämäntavalla sekä innokkaimmille hyvän perustan urheilijan polulle.