Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tietosuojaseloste: ilmoituskanava.fi

Seloste henkilötietojen käsittelytoimista

ilmoituskanava.fi -palvelu

  1. Rekisterinpitäjä

Suomen Olympiakomitea ry (myöhemmin Rekisterinpitäjä)

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

henkilöstöpäällikkö Riikka Valjakka, riikka.valjakka@olympiakomitea.fi, puh. 040 821 1719.

  1. Rekisterin nimi

ilmoituskanava.fi -palvelu (myöhemmin Ilmoituskanava)

  1. Rekisterin kuvaus (kerättävät tiedot)

Rekisteriin kerätään anonymisoituja whistleblowing-asetuksen mukaisia ilmoituksia.

Asetuksen mukaan Rekisterinpitäjä tarjoaa avoimen ja anonyymin ilmoituskanavan henkilöstölleen.

Ilmoituskanavaan tehdään ilmoituksia epäillystä väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta rekisterinpitäjän organisaatiossa.

Ilmoitus käsitellään luottamuksellisena eikä lähtökohtaisesti ilmoituksen kohteena olevan henkilön tietoja luovuteta tai välitetä ulkopuolisille tahoille ilman ilmoituksen tekijän lupaa.

Vastausviestit kohdentuvat viestin lähettäjälle eikä vastauksen lähettäjä saa tietoonsa ilmoituksen lähettäjän henkilötietoja ellei tämä asian käsittelyä varten halua antaa henkilötietonsa viestin käsittelijän käyttöön.

Viestejä käsittelevät Rekisterinpitäjän nimeämät vastuuhenkilöt.

Henkilötietojen käsittelijä on ilmoituskanava.fi -palvelun tekninen toimittaja Keskuskauppakamari (myöhemmin Palveluntarjoaja).

  1. Rekisterin tietosisältö

Ilmoituksen tekijän ilmoittama väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta epäillyn henkilön nimi sekä kuvaus ilmoituksen aiheena olevasta toiminnasta tai tapahtumasta.

  1. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Palvelussa käsiteltävät viestit eivät sisällä henkilötietoja muutoin kuin ilmoituksen tekijän ilmoittaman väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta epäillyn henkilön nimi. Henkilötieto käsitellään luottamuksellisena ja sitä käsittelee Rekisterinpitäjän nimeämät vastuuhenkilöt.

Ilmoituksen kohteena olevien Henkilötietojen käsittely päättyy, kun ilmoitusta koskeva tapaus on käsitelty Rekisterinpitäjän osalta.

  1. Palveluntarjoajan sitouttaminen tietosuojaan

ilmoituskanava.fi -palvelu Keskuskauppakamarin ylläpitämä ja kehittämä whistleblowing-asetuksen mukainen palvelu, jonka tietosuojaan palveluntarjoaja on sitoutunut sopimusteitse.

  1. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Rekisterinpitäjällä ei ole lähtökohtaisesti mahdollisuutta tarkistaa ja muokata viestin lähettäjän henkilötietoja ellei tämä varten vasten luovuta henkilötietojaan viestin käsittelijän käyttöön.

  1. Omien tietojen poistaminen

Rekisterinpitäjä ei voi poistaa ilmoittajan henkilötietoja.