Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Motionsinriktad livstil

Främja rörelse och fysisk livstil

Tillsammans med våra partner stärker Olympiska Kommittén den finländska rörlighetens ekosystem.

Vår arbete markeras av samarbete inte bara med den organiserade idrotten, utan också med utomstående aktörer. Vi sträver efter stark, öppen och inbjudande dialog, som förbindar rörelse till livskvalitet, välmående och slutligen till hela befolkets funktionsförmåga i framtiden.

Målet är ett land och en befolkning med hög funktionsförmåga.

Våra mål är

  • Stark och inklusiv diskussion om befolkningens funktionsförmåga och framtid.
  • Så många aktörer som möjligt förstår idrottens betydelse för befolkningens funktionsförmåga och vill främja idrottens ökning.
  • En motionsinriktad livsstil blir vanligare till följd av samarbete mellan organiserad idrott och externa aktörer.

Helhetspaket för åtgärder gällande rörelse och en motionsinriktad livsstil

    • Sammanföring av aktörer och nätverk bakom ett gemensamt mål.
    • Vi väcker samhällelig diskussion om tryggandet av vår befolknings funktionsförmåga för kommande årtionden.
    • Vi fokuserar på omfattande främjande av tvärförvaltning och gjuter in en ny verksamhetskultur i hela samhället.