Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tähtiseurat – kvalitetsprogram för föreningar

Finsk idrott lyser i Tähtiseurat

Föreningsverksamheten är den finländska idrottens mest väsentliga styrka. Vi utvecklar den ständigt med hjälp av programmet Tähtiseurat, som är Olympiska Kommitténs, grenförbundens och distriktsorganisationernas kvalitetsprogram.

Stjärnmärket är ett löfte om kvalitet för nuvarande och nya medlemmar i föreningarna samt deras närstående. En förening som beviljats stjärnmärket verkar humant, modernt och smidigt. I en Tähtiseurat-förening kan alla idrotta och röra sig på sin egen nivå och mot sina egna mål med hjälp av ständigt större bakgrundstöd. Med hjälp av detta mer omfattande stöd kan man bevara idrott som en del i olika livsskeden och även utvecklas till toppidrottare.

Stjärnmärket

Olympiska Kommittén och grenförbunden beviljas stjärnmärket som en symbol för idrottsföreningar vars verksamhet uppfyller de fastställda kvalitetsfaktorerna inom de delområden som föreningarna valt. Det finns tre delområden, alltså målgrupper: barn och unga (grönt stjärnmärke), vuxna (rött stjärnmärke) samt toppidrottare (blått stjärnmärke). En kvalitetsförening som uppfyller kriterierna i alla tre delområden får ett fullt stjärnmärke i tre färger. En Tähtiseurat-förening kan ha ett stjärnmärke i flera delområden.

Föreningarna som beviljats stjärnmärket formar en stjärnbild som lyder ljusare än enskilda stjärnor.

Webbtjänsten Tähtiseura

Webbtjänsten Tähtiseura är öppen för alla idrottsföreningar. Med hjälp av den kan föreningarna utveckla sin verksamhet och sträva efter ett stjärnmärke för sig själva. I den avgiftsfria tjänsten kan idrottsföreningrna utveckla sin verksamhet självständigt och i samverkan med grenförbundets eller distriktsorganisationens föreningutvecklare. Tjänsten används även i stjärnmärkets auditering. Webbtjänsten är en del av tjänsten Suomisport. Bekanta dig mera med Suomisport.

Programmets verktyg och material på svenska

Föreningverksamhetens responsenkäter

Föreningarna kan beställa digitala responsblanketter som är lätta att använda.
Enkäterna är avgiftsfria och kan besvaras på finska, svenska eller engelska.

Enkäterna genomförs enligt modellerna nedan och de finns tillgängliga för flera olika målgrupper. Beställaren kan följa med hur resultaten utvecklas och spara svaren behändigt som bl.a. excel-, word- och powerpoint-rapporter.

Enkäterna bör skickas med jämna mellanrum (t.ex. varje säsong). Enkäterna kan inte skräddarsys för enskilda föreningar.

Finsk idrott lyser i Tähtiseurat.

Det finns redan 621 Tähtiseurat-klubbar inom 47 olika grenar

  • Barn och unga: 607 klubbar – 46 grenar
  • Vuxna: 170 klubbar – 33 grenar
  • Toppidrott: 29 klubbar – 7 grenar
Över 90 %

av föreningarna anser att Tähtiseurat-processen är ett nyttigt hjälpmedel för att utveckla deras verksamhet.