Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Tähtiseurat

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti. Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

Tähtiseura-ohjelman pääyhteistyökumppanina toimii Cloetta.

 

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Valitse viisaasti, valitse Tähtiseura

Tähtiseuroja on Suomessa jo yli 600.

  • Lapset ja nuoret: 610  seuraa –  47 lajia
  • Aikuiset: 171 seuraa – 33 lajia
  • Huippu-urheilu: 31 seuraa – 7 lajia

Seuroja liittyy jatkuvasti mukaan aloittamaan seuran kehityspolkua ja tavoittelemaan Tähtimerkkiä. Tällä hetkellä uusia merkkejä tavoittelee yli 200 seuraa! 

 

 

 

Tähtimerkki

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin. 

 

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle? 

Tähtiseura on vahva brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Tuemme laatuohjelmaan osallistuvia seuroja toiminnan helpossa kehittämisessä monin eri tavoin. Myös verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu niin seurojen välillä kuin lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa. Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjät toimivat seuran kehittämistyön tukena.Löydät seurakehittäjien yhteystiedot täältä.  Lue lisää Tähtiseura-brändistä. 

Tarjoamme seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelunseurakehittäjien tuen, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön. 

Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Myös monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.

Tähtiseurat voivat lisäksi hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja. Esimerkiksi vuonna 2020 palkintojen yhteisarvo on 22 000 euroa.

Teemme yhdessä lajiliittojen kanssa Tähtiseura-ohjelmaa tunnetuksi seuraavina vuosina erilaisin markkinoinnillisin keinoin.

 

Tähtiseura-ohjelma kutsuu seurat kehittämisen polulle

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja.

Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.