Kansainvälinen työ

Annamme urheilijoiden urheilla. Vaikutamme siellä missä päätöksiä tehdään – vastuullisuus edellä.

Kun kansainvälisessä urheiluliikkeessä heilahtaa, tuntuvat värähtelyt myös Suomessa – niin hyvässä kuin pahassa. Olemalla aktiivisesti mukana vastuullisesti kestävän urheilun vahvistamisessa, voimme turvata liikunnan ja urheilun tulevaisuuden. Yhdessä haluamme rakentaa siltoja kansainvälisesti, jotta Suomi on menestyvä urheilumaa, jossa yhtä useampi liikkuu enemmän. Annamme urheilijoiden urheilla ja tarjoamme tukea niille, jotka haluavat osallistua vaikuttamistyöhön. Vaikutamme siellä missä päätöksiä tehdään – vastuullisuus edellä.

Haluamme olla liikkeellä yhteisenä rintamana jäseniemme kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä tavoitteemme jakavien kansallisten olympiakomiteoiden kanssa. Kannustamme urheiluyhteisöä kansainväliseen tiedonvaihtoon. Vaikuttamme siellä missä päätöksiä tehdään – vastuullisuus edellä.

Näistä aiheista meiltä kysytään usein

 • Otamme aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin liikuntapoliittisiin aiheisiin, osallistumme keskusteluun ja vaikutamme päätöksiin erityisesti jäsenyyksiemme kautta
 • Olemme mukana tai hakeudumme erilaisiin kansainvälisiin komiteoihin tai työryhmiin ja vaikutamme näiden kautta. Lisäksi olemme mukana useissa epävirallisissa verkostoissa, joissa asiantuntijat vaihtavat tietoa ajankohtaisista asioista.
 • Kannustamme jäsenjärjestöjämme tukemaan linjaamme. Tarvittaessa muodostamme yhteisiä kantoja. Lajiliitot vaikuttavat omien kansainvälisten liittojensa, positioidensa, kokouksiensa tai kansainvälisten suhteiden kautta.
 • Tarjoamme jäsenillemme tietoa, työkaluja ja tukea kansainvälisissä asioissa toiminnanjohtajien infotilaisuuksien sekä työpajojen kautta.
 • Teemme jatkuvaa pohjoismaista yhteistyötä webinaarien ja aktiivisen yhteydenpidon kautta.
 • Vaihdamme tietoa ulkoministeriön, lähetystöjen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.
 • Tapaamme tai keskustelemme säännöllisesti keskeisten olympialiikkeen päätöksentekijöiden kanssa

Suomen Olympiakomitean näkemys on, että mielipiteen ja ilmaisun vapaus on urheilijoille kuuluva perusoikeus. Urheilijoilla on siis täysi vapaus ilmaista mielipiteensä mistä tahansa asiasta – tai olla ilmaisematta.

Vaikuttamistyötä ja päätöksentekoa varten Olympiakomiteassa on asiantuntijoita, luottamushenkilöitä ja operatiivinen johto. Jos urheilija haluaa osallistua vaikuttamistyöhön tai haluaa ottaa kantaa, tarjoamme urheilijalle tähän tukea. Samanaikaisesti haluamme taata oikeuden keskittyä vain urheiluun niille urheilijoille, jotka näin toivovat.

Tällä hetkellä maailmanpolitiikassa on menossa useita vaikeita tilanteita, joissa kyse on urheilua isommista asioista. Suomen Olympiakomitea noudattaa omassa kansainvälisessä vaikuttamistyössään niitä suuntaviivoja, joita Suomi valtiona noudattaa kv-politiikassa; pyrimme edistämään rauhaa, demokratiaa ja yhteisymmärrystä ja vaikuttamaan asioihin osallistumalla kansainvälisten urheiluyhteisöjen toimintaan.

Useissa kansainvälisissä tilanteissa eri maiden osallistumisesta kansainväliseen urheiluun päättävät kansainväliset urheilujärjestöt tai olympialaisten osalta Kansainvälinen olympiakomitea (KOK). Suomen Olympiakomitealla ei ole äänivaltaa tai päätösvaltaa näissä organisaatioissa, mutta toivomme, että urheilujärjestöjen päätökset mukailevat kansainvälisten yhteisöjen kuten YK:n ja EU:n linjauksia.

Lähes kaikista ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, jotka liittyvät urheiluun tai arvioidaan koskettavan mahdollisesti urheilua, käymme keskustelua keskeisimpien sidosryhmiemme kuten ulkoministeriön ja muiden Pohjoismaiden kanssa.

Kansainvälinen geopoliittinen tilanne muuttuu jatkuvasti, ja keskusteluun nousee tasaisin väliajoin kysymys jonkin maan tai tapahtuman boikotoinnista eri yhteyksissä.

Suomen Olympiakomitea on aiemmissa historian vaiheissa välttänyt kaikkia boikotteja, sillä linjamme on vaikuttaa asioihin osallistumalla kansainvälisen urheiluyhteisön toimintaan, eikä jäämällä toiminnan ulkopuolelle. Jotta Suomen Olympiakomitea voisi harkita boikotointia, vaatisi se taakseen laajemman kansainvälisen liikehdinnän.

Suomen Olympiakomitea käy säännöllistä dialogia Suomen valtiojohdon, ulkoministeriön ja muiden keskeisten viranomaisten kanssa. Olemme tähän mennessä tehneet – ja teemme jatkossakin – päätöksemme erittäin tiiviissä yhteistyössä tärkeimpien viiteryhmiemme eli Suomen valtionhallinnon ja muiden pohjoismaisten olympiakomiteoiden kanssa.

Vaikutamme jäsenyyksiemme kautta siellä missä päätöksiä tehdään. Olemme mukana tai hakeudumme erilaisiin kansainvälisiin komiteoihin tai työryhmiin ja vaikutamme näiden kautta. Lisäksi olemme mukana useissa epävirallisissa verkostoissa, joissa asiantuntijat vaihtavat tietoa ajankohtaisista asioista.

Tässä esimerkkejä paikoista ja positioista, joiden kautta vaikutamme:

KANSAINVÄLISET JÄSENYYDET JA POSITIOT

Suomen Olympiakomitea vaikuttaa aktiivisesti olympialiikkeessä sekä jäsenyyksiensä kautta kansainvälisissä järjestöissä. Vaikutamme paikoissa ja positioissa, joissa tehdään keskeisimmät liikuntaa ja urheilua koskevat päätökset. Uskomme, että yhteistyöllä ja yhteisenä rintamana pystymme vaikuttamaan parhaiten.

OLYMPIAKOMITEAN KANSAINVÄLISET POSITIOT 2023

Kansainvälinen Olympiakomitea:

Emma Terho

KOK:n hallituksen jäsen
KOK:n urheilijavaliokunnan puheenjohtaja

Seuraavien komiteoiden jäsen:

Olympic Programme (2018-)

Olympic Solidarity (2022-)

Legal Commission (2020-2022)

Marketing Commission (2020-2022)

Games Optimization Group (2022-)

Wada Athletes Commission (2018-)

Wada Foundation Board (2018-)

Safeguarding Working Group (2023-)

EOC Athletes Commission Ex-officio (2023-)

IPC Athletes Commission Ex-officio (2023-)

Sari Essayah

KOK:n jäsen

Seuraavien komiteoiden jäsen:

Sustainability and Legacy (2016-)

Digital and Technology (2017-)

Coordination for the Games of the XXXIV Olympiad Los Angeles 2028 (2019-)

International Masters Games Association (IMGA:n) hallituksen jäsen

Sari Rimpiläinen

Milano-Cortina Olympic Games 2026 NOC Engagement Group -työryhmän jäsen

Euroopan olympiakomiteat (EOC):

 • Elina Laine, EOC Sustainability and Active Society -komitean jäsen
 • Niina Toroi, EOC Gender Equality, Diversity and Inclusion -komitean jäsen
 • Juha Viertola, EOC Ethics -komitean jäsen

Muut kansainväliset positiot:

 • Petri Heikkinen, EASE (European Association of Sport Employers) hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja
 • Matleena Livson, HEPA Europe Sport Clubs for Health working group, jäsen
 • Kaisa Larjomaa, ENGSO EU Advisory Board, jäsen
 • Saga Yli-Hannuksela, ENGSO Youth hallituksen jäsen
 • Tarja Krum, ENGSO Equality Within Sport -komitean jäsen Suomen Olympiakomitean mandaatilla

SUOMEN OLYMPIAKOMITEAN KANSAINVÄLISET JÄSENYYDET 2023

Maailma

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK)

ANOC (Association of National Olympic Committees), Kansallisten olympiakomiteoiden kattojärjestö

Eurooppa

Euroopan Olympiakomiteat, (EOC, European Olympic Committees)

European Olympic Committees EU-Office (EOC EU OFFICE)

European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO)

European Association of Sport Employers (EASE)

European Athlete as Student –kaksoisuraverkosto (EAS)

Suomen Olympiakomitean kansainväliset verkostot 2022

Pohjoismaat

FELLES: Pohjoismaisten urheilu- ja liikuntajohtajien vuosittainen kokous, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita

NILE: Pohjoismaisen urheilujohtamisen koulutus ja kansainvälisen työn operatiivisten henkilöiden verkosto

Liikuntapaikkarakentamisen pohjoismainen verkosto

Valmennusosaamisen pohjoismainen verkosto

Pohjoismainen yhteistyöryhmä lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun parissa

Nordic Dual Career -verkosto

Maailma

Post-Olympic huippu-urheilujohtajien verkosto

KOK-NOC Games Preparation-verkosto

International University Sport Federation (FISU)

International Working Group on Women and Sport (IWG): Liikunnan ja urheilun tasa-arvoverkosto

International Relations -verkosto (Pohjoismaat, Baltian maat, Saksa, Iso-Britannia, Hollanti, Belgia)

Kansainvälisissä asioissa sinua auttaa