Venäjän hyökkäyksen vaikutukset urheiluun

Tällä teemasivulla voit seurata päivittyvää tilannekuvaamme Venäjän hyökkäyksen vaikutuksesta urheiluun.

Päivitetty 28.3.2024

Pohjoismaiset olympiakomiteat, paralympiakomiteat ja urheilujärjestöt vahvistivat 1.9.2023 yksimielisesti aikaisemmat yhteispohjoismaiset lausunnot syyskuulta 2022 (julkilausuma 23.9.2022)  ja helmikuulta 2023 (julkilausuma 7.2.2023):

  • The situation with the war in Ukraine has not changed.
  • Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in international sports participation.
  • Now is not the right time to consider their return; that is our position.
  • We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.
  • The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together and in close dialogue with relevant stakeholders to evaluate and continuously monitor the situation closely.

Suomen Olympiakomitean kanta on: Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Aika venäläisten paluulle ei ole oikea. Suomalaisten urheilijoiden valmistautuminen ja osallistuminen kansainvälisiin arvokisoihin sekä Pariisin 2024 olympialaisten karsintoihin tulee turvata. Tämä koskee urheilijoiden lisäksi myös valmentajia, tuomareita ja muita toimihenkilöitä tai asiantuntijoita. Jos vastassa on venäläisiä tai valkovenäläisiä urheilijoita neutraaleina urheilijoina, tulee suomalaisilla urheilijoilla olla mahdollisuus kilpailla tästä huolimatta. Päätösvalta osallistumisesta tai kilpailuihin lähettämisestä on kansallisilla lajiliitoilla. Olympialiikkeen kilpailuihin osallistumisesta päätösvalta on Suomen Olympiakomitealla.

Pariisin kesäolympialaisten 2024 karsinnat ja kansainväliseen kilpailutoimintaan osallistuminen

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle. Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on 28.3.2023 päivittänyt linjauksiaan koskien venäläisten ja valkovenäläisten osallistumista kansainväliseen urheiluun. KOK on päättänyt pitää sanktiot Venäjää ja Valko-Venäjää vastaan voimassa.

Kilpailutoimintaan liittyvät KOK:n suositukset koskevat seuroja, urheilijoita ja valmentajia, jotka edustavat Venäjää tai Valko-Venäjää kansainvälisessä kilpailutoiminnassa.

Kansainvälisille lajiliitoille annetaan kuitenkin mahdollisuus poiketa linjasta yksittäisten urheilijoiden kohdalla tiukoin reunaehdoin. Reunaehtojen mukaan venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailu voi kansainvälisen lajiliiton päätöksellä olla mahdollista vain neutraaleille yksilöurheilijoille, mutta ei joukkueille. Armeijaan tai turvallisuusviranomaisiin sidoksissa olevat urheilijat eivät voi osallistua, eivät myöskään sotaa kannattavia lausuntoja antaneet urheilijat tai valmentajat ja toimihenkilöt. Neutraaleina urheilijoina palaavien yksilöiden on täytettävä kansainväliset antidopingstandardit, eikä urheilijan suoritusta saa hyödyntää propagandaan kisoja ennen, niiden aikana tai niiden jälkeen.

KOK on perustanut Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel (AINERP) –paneelin arvioimaan neutraliteettikriteerien täyttymistä​. AINERP-paneelista tietoa tästä.

Katso KOK:n suositukset reunaehdoista (neutraliteettikriteerit).  

Urheilun politisoituminen – Venäjän järjestämiin tapahtumiin ei tule osallistua

KOK on tehnyt julistuksen (declaration) urheilun politisoitumisesta​. Olympiacharterin mukaan olympialiikkeen tulee pyrkiä poliittiseen neutraalisuuteen​. Julistus muistutti, että YK ja sen kaikki jäsenvaltiot (pois lukien Venäjä) tukevat urheilun autonomiaa ja olympiacharteria​. Venäjän järjestämä ”Friendship Games” sekä muut tapahtumat nähdään täysin poliittisina tapahtumina. Venäjä on myös aloittanut valtiollisilla tasoilla vaikuttamistyön saadakseen maita mukaan tapahtumaan – tämä nähdään olympiacharteria ja YK resoluutioita rikkovana​. KOK muistuttaa, ettei ”Friendship Games” –tapahtumaan tai muihin Venäjän järjestämiin tapahtumiin tule osallistumia missään muodossa

Lue KOK:n julistus urheilun politisoitumisesta.

Kilpailutoiminta Suomessa

Kansalliseen kilpailutoimintaan Suomessa voivat osallistua Suomessa asuvat Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset edellyttäen, että heillä on lajinsa myöntämä osallistumisoikeus kilpailuun/otteluun lajin määrittelemällä tavalla urheilijana, valmentajana tai toimihenkilönä. Kansallisesta kilpailutoiminnasta, jossa edustetaan itseään tai suomalaista seuraa eikä maata, ei ole mahdollista sulkea tiettyjen maiden kansalaisia.

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan osalta lajiliittojen tulisi huomioida harkinnassaan, että pitkät kilpailutauot voivat haitata kohtuuttomasti lasten motivaation ylläpitämistä ja kehittymistä lajissaan etenkin koronapandemian jälkeen.

Myös maajoukkuetoiminnan osalta päätösvalta on kansallisilla lajiliitoilla. Suomen Olympiakomitea pitää erittäin ongelmallisena tilannetta, jossa urheilija jatkaisi venäläisen tai valkovenäläisen seuran edustamista ja samanaikaisesti edustaisi Suomen maajoukkuetta. Suomen Olympiakomitea suosittelee, etteivät lajiliitot toistaiseksi sallisi urheilijoiden tai valmentajien osallistumista maajoukkuetoimintaan, mikäli he päättävät jatkaa venäläisen tai valkovenäläisen seuran toiminnassa. 

Tapahtumien järjestäminen

Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on kehottanut olemaan järjestämättä kansainvälisiä urheilutapahtumia tai kilpailuja Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Suomen Olympiakomitealla on sama kanta.

Kansainvälinen vaikuttamistyö

Suomen Olympiakomitean suositukset kansallisille lajiliitoille kansainväliseen vaikuttamistyöhön:

Kansainvälinen yhteistyö:

  • suosittelemme dialogin lisäämistä eri maiden kanssa, kansainvälisen yhteistyön vahvistamista, yhteisen kannanmuodostuksen hakemista mahdollisuuksien mukaan sekä aktiivista osallistumista kansainväliseen vaikuttamistyöhön.
  • Kansainväliset kokoustilanteet, jos paikalla on venäläisiä ja valkovenäläisiä: suosittelemme, että suomalaiset ovat mukana tekemässä päätöksiä. Poistuminen kokoustilanteesta tai tapahtumien boikotointi ovat vahvoja ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. Mikäli tällaisiin toimiin on tarvetta, suosittelemme tekemään yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa.
  • Neutraliteettikriteerien seuraaminen: Jos kilpailutapahtuman aikana huomataan, ettei KOK:n suosituksia toteuteta tai niissä on puutteita, kehotamme joukkueenjohtoa ilmoittamaan asiasta välittömästi kisajärjestäjälle. Lisäksi suosittelemme tekemään epäkohdista kirjallisen viestin kansainväliselle lajiliitolle. Tärkeää on dokumentoida mahdollinen puute heti. Kantamme on, että kisatilanteessa urheilijan tulee pystyä keskittymään kilpailuun ja jatkaa kilpailua. Joukkueenjohdon/lajiliiton vastuulla on mahdollinen reagointi.
  • Kirjallinen lausunto: suosittelemme suomalaisia lajiliittoja välittämään ja päivittämään kantaansa kansainväliselle lajiliitolleen. Pyydämme huomioimaan kannanotossanne yhteispohjoismaisen julkilausuman.


Venäläiset Suomessa ja kaksoiskansalaisuus

Venäjä aloitti liikekannallepanon 21.9.2022. Suomessa laillisesti oleskelevia venäläisiä on tiettävästi myös määrätty armeijaan. Jos esimerkiksi seuraan työsuhteessa oleva henkilö lähtee sotaan, syntyvät perusteet työsuhteen purkamiselle työntekijän ollessa kykenemätön täyttämään työsopimuksen edellyttämiä velvoitteita.

Mikäli venäläinen henkilö hakee turvapaikkaa, mistä tahansa syystä, on hänellä oikeus työntekoon Suomessa aikaisintaan kolmen kuukauden päästä siitä, kun hän on hakenut turvapaikkaa, jos hän esittänyt voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Työskentelyn  voi aloittaa aikaisintaan kuuden kuukauden päästä siitä, kun turvapaikkaa on haettu, jos  henkilö ei ole esittänyt passia tai muuta matkustusasiakirjaa (tarkemmat ohjeet Migrin sivuilta). Urheilujärjestöt voivat palkata myös venäläisiä turvapaikan hakijoita.

Ukrainasta sotaa pakenevat henkilöt ovat niin kutsutun tilapäisen suojelun piirissä. Heille työnteko on mahdollista heti heidän laitettuaan tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen vireille (tarkemmat ohjeet Migrin sivuilta).

Kaksoiskansalaisuuden omaavilla henkilöillä, joilla on Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Valko-Venäjän kansalaisuus on lähtökohtaisesti aivan samat oikeudet kuin Suomen kansalaisilla. Jos kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö päättää edustaa Venäjää tai Valko-Venäjää, ei häntä kuitenkaan Suomen Olympiakomitean suosituksen mukaan tulisi päästää kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Suomen Olympiakomitean tukitoimet

Olympiakomitea tarjoaa lajiliitoille ja urheilijoille neuvontaa päätöksenteon tueksi. Päivitämme tilannetta säännöllisesti toiminnanjohtajien aamukahveilla, sähköpostitse toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille, sekä lisäksi järjestämme keskustelutilaisuuksia suomalaisille kansainvälisille vaikuttajille, jotka ovat luottamustehtävässä kansainvälisessä lajiliitossa.

Suomen Olympiakomitea käy kansainvälisestä tilanteesta jatkuvaa keskustelua Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) ja muiden kansallisten olympiakomiteoiden kanssa, ja pyrkii lisäksi vaikuttamaan asiaa koskevaan päätöksentekoon yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen Olympiakomitea haastaa koko urheiluyhteisön auttamaan Ukrainan kriisin uhreja. Tee lahjoitus Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tästä. 

Lisätietoja: 
Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea

Suomen Olympiakomitean tiedotteet asiasta:

1.9.2023 Tiedote: Pohjoismaiden urheilujärjestöjen kanta venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisesta kansainväliseen urheiluun ei ole muuttunut – Suomen Olympiakomitea
28.3.2023 Tiedote: Suomen Olympiakomitean kannanotto KOK:n tiedotteeseen
7.2.2023 Tiedote (Nordic Statement 2.0)
25.1.2023 Tiedote: Suomen Olympiakomitean kannanotto KOK:n tiedotteeseen
24.1.2023 Tiedote: Suomen Olympiakomitea: Edellytämme tiukkaa linjaa venäläisurheilijoiden paluuta koskien
23.9.2022 Tiedote: Statement from the Nordic Olympic Committees, Paralympic Committees, and Sports Confederations on the escalating Russian aggression in Ukraine

Urheiluministerien julkilausumat

Urheiluministerit useista eri maista ovat tehneet viisi yhteistä kannanottoa. Uusimmassa 4.5.2023 julkaistussa kannanotossaan ministerit toteavat, ettei vielä voi puhua Venäjän paluusta kansainväliseen urheilutoimintaan (julkilausuma 4.5.2023). Suomi on allekirjoittanut kaikki urheiluministereiden julkilausumat (Ministereiden julkilausumat:  julkilausuma 20.2.2023, julkilausuma 9.3.2022, julkilausuma 8.7.2022, julkilausuma 1.11.2022).