Olympiakumppaniksi

Miten yritys voi hyötyä Olympiakomitean kumppanuudesta?

Olympiarenkaat muodostavat yhden maailman tunnetuimmista bränditunnuksista. Suomen Olympiakomitean logon tunnistaa lähes 80 % suomalaisista. 

Yhteistyön myötä yritys saa kumppaniksi brändin, jota tutkimuksen mukaan pidetään vahvana vaikuttajana sekä tuloksellisena ja vastuullisena yhteisen hyvän rakentajana.  

Yhteistyö voi liittyä moneen Olympiakomitean osa-alueeseen, kuten huippu-urheiluun, seuratoimintaan tai suomalaisten toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Kaupallinen yhteistyö Olympiakomitean kanssa voi konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi:

  • yritysbrändin vahvistumista
  • strategista kumppanuutta tietyn teeman ympärillä
  • tuotemarkkinointia ja sisältöyhteistyötä
  • tapahtumanäkyvyyttä
  • työnantajamielikuvan vahvistumista

Kaupalliseen yhteistyöhön voidaan sisällyttää useampia elementtejä yrityksen tarpeen mukaan. 

Toimintakykyinen Suomi

Yli sata organisaatiota on jo lähtenyt mukaan kohottamaan suomalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä Olympiakomitean organisoiman Suomi – toimintakykyinen maa ja kansa -konseptin kautta.  

Yrityksille konsepti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjänä toimintakykyisen maan ja kansan rakentamisessa. Mikä on teidän yrityksenne lupaus Suomelle?

Lahjoittaminen

Yritys voi tukea liikuntaa ja urheilua myös tekemällä lahjoituksen Olympiarahastoon tai Lasten Liike -toimintaan. 

Lahjoitus Olympiarahastolle on lahja Suomen tulevaisuudelle. Olympiarahaston tuotoista 50 % ohjataan lasten liikkumiseen ja 50 % nuorten tavoitteelliseen urheiluun.

Suomen olympiajoukkue

Suomalaisten ylpeydenaihe: olympiajoukkue. Se on tuonut Suomeen jo satoja olympiamitaleita. Yrityskumppanina saat käyttöösi vahvan, tunnetun ja vetovoimaisen olympiabrändin. 

Urheiluseuratoiminta

Urheiluseurat liikuttavat yli 1,2 miljoonaa suomalaista. Suomen suurin kansanliike tarjoaa yrityskumppaneille vaikuttavia ja vastuullisia tapoja toteuttaa kumppanuutta.

Lasten Liike -harrastustoiminta

Lasten Liike on Suomen Olympiakomitean, koko liikuntayhteisön, koulujen ja yritysten yhteinen ponnistus alakouluikäisten liikuntaharrastusten lisäämiseksi.

Edenred Yritysmaratonviesti -tapahtuma

Edenred Yritysmaratonviesti on Suomen suurin yritysliikuntatapahtuma lasten liikunnan puolesta. Seuraavat Edenred Yritysmaratonviestit järjestetään 16.5.2025 Helsingissä ja 23.5.2025 Tampereella.

Olympiakomitean liikuntahaaste

Olympiakomitean Liikkumalla hyvää -ohjelma tarjoaa yritykselle innostavan tavan vauhdittaa henkilöstöliikuntaa. Ohjelma sisältää valmiit elementit onnistuneen liikuntakampanjan toteuttamiseen.

”Jokaisella lapselle on oikeus harrastaa. Olympiakomitea tuo iltapäivien liikuntakerhojen avulla turvallisen, iloisen ja lapsenehtoisen harrastamisen jokaisen lapsen ulottuville. Saarioinen on mukana vauhdittamassa kerhoja. Liikunta, monipuolinen ruoka ja riittävä lepo ovat arjen hyvinvoinnin peruspilareita. Koko perheen arki sujuvoituu, kun lapset pääsevät liikkumaan heti koulun jälkeen. Tähän Lasten Liikkeen iltapäiväkerhot tuovat erinomaisen ratkaisun.”

Tia Yrjölä – kuluttajakokemuksesta vastaava johtaja, Saarioinen

Urheiluseurat ovat suomalaisen urheilun kivijalka. Yhdessä Olympiakomitean kanssa olemme päässeet kehittämään ja nykyaikaistamaan urheiluseurojen taloushallinnon prosesseja ja tukemaan omalta osaltamme lasten ja nuorten urheilua hyvin johdetuissa seuroissa. Yhteistyö on myös konkreettinen tapa toteuttaa asiakaslupaustamme ”tulevaisuus on tiedossa”.

Jukka Laamanen – johtaja, asiakkuudet ja markkinointi, Rantalainen

”Yhdessä Olympiakomitean kanssa olemme jo vuosia tuoneet energiaa suomalaisten arkeen niin kilpakentillä kuin kodeissakin. Yhteistyö on mahdollistanut ainutlaatuisen sisällön ja yhteistyön rakentamisen, jossa liike ja ihmisten hyvinvointi ovat sydämen asia. Tämä on lisännyt arvoa niin brändeillemme kuin tarjonnut elämyksiä sekä omalle henkilöstöllemme että asiakkaillemme. Olemme erittäin ylpeitä tästä yhteistyöstä, liikkeessä on energiaa!”

Johanna Viskari – asiakaskokemusjohtaja, Lumme Energia Oy

Urheilusponsoroinnin mahdollisuuksista kertovat lisää