Kansainvälisen työn tueksi

Liikkeellä yhteisenä rintamana – kansainvälinen vaikuttamistyö on tiimityötä

Urheilu ja liikunta on perimmäiseltä luonteeltaan kansainvälistä sen rakenteen, sääntöjen ja näkyvyyden kautta. Kansainvälinen tiedonvaihto ja yhteistyö hyödyttää kaikkia toimijoita aina ruohonjuuritasolta päätöksentekijöihin. Suomalaisella urheiluyhteisöllä on mahdollisuuksia oppia kansainvälisiltä pelikentiltä ja samalla suomalaisilla on paljon annettavaa ja jaettavaa globaalille urheiluliikkeelle.Tunnistamme, että kansainväliset urheiluorganisaatiot ja olympialiike kohtaavat jatkuvasti haasteita esimerkiksi ihmisoikeuksien, tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon osalta. Eurooppalainen urheilumalli, joka perustuu vapaaehtoisten, seurojen, lajiliittojen ja kansainvälisten kattojärjestöjen dialogille, on ollut uhattuna maksimaalista voittoa tavoittelevien tahojen toimesta.

Vaikutamme siellä missä päätöksiä tehdään – vastuullisuus edellä

Pienenä maana emme pysty toimimaan vahvoina yksin. Siksi haluamme toimia yhteisenä rintamana kansallisesti jäseniemme kanssa sekä arvojemme jakavien maiden tai organisaatioiden kanssa. Kannustamme urheiluyhteisöä kansainväliseen tiedonvaihtoon. 

Olympiakomitea vaikuttaa kansainvälisesti

Kansainvälisyystrategiamme ohjaa omaa kansainvälistä toimintaamme sekä urheiluyhteisölle suunnattuja tukitoimia.

Kansainvälisen toiminnan tukitoimet suomalaiselle urheiluyhteisölle

Olemme liikkeellä yhteisenä rintamana. Äänemme kuuluu maailmalla ja me kuulemme muita. Yhdessä vaikutamme liikunnan ja urheilun tulevaisuuteen. Tarjoamme seuraavia tukitoimia suomalaiselle urheiluyhteisölle:

  • Kahdesti vuodessa järjestettävä kansainvälisten vaikuttajien Pyöreän pöydän -keskustelutilaisuus ajankohtaisista aiheista. Kutsuttuina ovat OK:n jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä kansainväliset vaikuttajat (positio kansainvälisessä lajiliitossa)
  • Klinikoita ja koulutuksia urheiluyhteisölle ajankohtaisista aiheista
  • Kansainvälisten asioiden sparraus
  • Tukikirjeiden kirjoittaminen, apu julkilausumien tai kansainvälisille lajiliitoille suunnattujen kannanottojen valmistelussa
  • Pitkäjänteinen lobbaustyö ja kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen lajiliittojen tarpeiden mukaisesti
  • Tietoa ajankohtaisista aiheista toiminnanjohtajien infoissa
  • Pohjoismaisten sisarjärjestöjemme kanssa toteutettava Nordic International Leadership Education -koulutus, jossa koulutetaan lajiliittojen johtoa kansainvälisiin tehtäviin

Jos olet kiinnostunut saamaan aiheesta lisätietoa, ole yhteydessä Niina Toroihin.

Näistä aiheista meiltä kysytään usein

Kansainvälinen järjestötyö on lyhenteiden luvattu valtakunta. Lyhenteitä vilisee sekä englanniksi että ranskaksi.

Tutustu kansainvälisen järjestötyön yleisiin lyhenteisiin (Ordbank for internasjonal idrett, idrettsforbundet.no).

Pohjoismaiset liikunnan ja urheilun olympiakomiteat sekä kattojärjestöt yhdessä Hollannin kanssa järjestävät muutaman vuoden välein kansainvälisen vaikuttamistyön koulutusta (Nordic International Leadership Education). Suomesta koulutukseen valitaan 5 motivoitunutta ja kokenutta urheiluvaikuttajaa, joilla on edellytyksiä työskennellä urheilun kansainvälisissä vaikuttamistehtävissä.  

Vuoden 2025 haku on nyt auki.

Tarjoamme sparria ja tukea lajiliiton oman kansainvälisen strategian tekemiseksi. Kannustamme lajiliittoja löytämään strategiset vaikuttamisaiheensa. Jotta voimme vaikuttaa yhteisenä rintamana mahdollisimman vahvasti, rohkaisemme jäsenistöämme vaikuttamaan saman suuntaisten aiheiden puolesta ja viestein kuin Olympiakomitean oma kansainvälisyysstrategia. 

Olympiakomitean kansainvälisen työn strategiasta löydät tavoitteet, toimenpiteet sekä materiaaleja työtämme ohjaaviin dokumentteihin. 

Venäjän hyökkäyssota ja sen seurauksena muodostetut pohjoismaiset julkilausumat osoittivat, että pienillä mailla voi olla iso sanoma. Pohjoismaat, Baltian maat sekä muutamat muut maat alkoivat yhtä aikaa, yhteisin viestein ja yhteisin vaatimuksin vaikuttaa kansainvälisissä urheilujärjestöissä ja lajiliitoissa. Viestimme noteerattiin ja uskomme sen vaikuttaneen vahvasti siihen, että venäläiset saatiin pidettyä poissa kansainvälisistä arvokilpailuista. Tämä työ jatkuu edelleen.

(Venäjän hyökkäyssodan tukitoimista voit lukea täältä https://www.olympiakomitea.fi/2022/02/28/paivittyva-tilannekuva-venajan-hyokkayksen-vaikutuksesta-urheiluun/

Lisäksi tunnistamme, että kansainväliset urheiluorganisaatiot ja olympialiike kohtaavat jatkuvasti haasteita esimerkiksi ihmisoikeuksien, tasa-arvon, kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon osalta. Eurooppalainen urheilumalli, joka perustuu vapaaehtoisten, seurojen, lajiliittojen ja kansainvälisten kattojärjestöjen dialogille, on ollut uhattuna maksimaalista voittoa tavoittelevien tahojen toimesta.

Jos haluamme nähdä urheilun eettisesti kestävänä pelikenttänä ja turvallisena toimintaympäristönä, jossa pienestä harrastajasta voi kasvaa maailmanmestari tai olympiavoittaja, on väliä missä aiheissa ja miten vaikutamme. Siksi vaikuttamistyötä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Ota yhteyttä