Hae pohjoismaiseen urheilujohtamisen koulutukseen – tähtäimessä positio kansainvälisessä lajiliitossa

Pohjoismaiset liikunnan ja urheilun olympiakomiteat sekä kattojärjestöt yhdessä Hollannin kanssa järjestävät urheilujohtamisen koulutusohjelman (Nordic International Leadership Education, NILE). Ohjelma on suunnattu urheiluvaikuttajille, joilla on jo johtajakokemusta kansallisella tasolla esimerkiksi lajiliiton hallituksessa, valiokunnissa tai muissa vastaavissa positioissa. Ensimmäistä kertaa mukana on osallistujia myös Virosta, Latviasta ja Liettuasta.

Suomesta koulutukseen valitaan 5 kokenutta ja motivoitunutta urheiluvaikuttajaa, joilla on edellytyksiä ja mahdollisuus hakea urheilun kansainvälisiin vaikuttamistehtäviin, esimerkiksi kansainvälisen lajiliiton hallitukseen, valiokuntaan tai puheenjohtajiksi. Aikaisempiin koulutuksiin on osallistunut henkilöitä, jotka ovat koulutuksen jälkeen hakeutuneet keskeisiin vaikuttamispositioihin, kuten Kansainvälisen Olympiakomitean hallituksen jäsen Emma Terho, Tanskan Olympiakomitean puheenjohtaja Hans Nygard tai Hollannin Michel Everaert, joka toimii Euroopan lentopalloliiton varapuheenjohtajana.

NILE-koulutuksessa osallistujat saavat erinomaiset esiintymisvalmiudet, työkaluja kansainväliseen kampanjointiin ja lobbaamiseen sekä henkilökohtaisen brändin rakentamiseen. Ohjelman avulla osallistujat luovat uusia verkostoja ja kontakteja kansainvälisesti, Pohjoismaissa ja he tulevat osaksi suomalaista urheiluvaikuttajien verkostoa.

Tavoitteena vaikuttamispaikka kansainvälisessä lajiliitossa

Koulutus on suunnattu Olympiakomitean jäsenille ja hakijalla tulee olla lajiliittonsa tuki hakea ohjelmaan. Mukaan valittavilla henkilöillä tulee olla perustelut sille, millaista kansainvälistä luottamus- tai vaikuttamispaikkaa hän lähtee tavoittelemaan ja miksi. Koulutusohjelma on englanninkielinen, joten edellytämme osallistujilta hyvää kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa. Huomioithan, että hakemus on täytettävä englanniksi.

Kirjallinen hakemus ja kansallinen seminaari Helsingissä

Hakemuksen jättäneet ja hakukriteerit täyttävät henkilöt kutsutaan koulutuksen kansalliseen kolmipäiväiseen seminaariin, joka järjestetään 22.-25.1.2025 Helsingissä. Seminaarin fasilitoi Richard Stephenson ja mukana ovat myös hakijakandidaatit Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Tanska ja Norja järjestävät vastaavan seminaarin omille hakijoilleen, samoin Hollanti.

Lopulliset valinnat koulutuksen osallistujista tehdään kansallisen seminaarin jälkeen. Suomesta valitaan koulutukseen viisi osallistujaa. Osallistujiksi pyritään valitsemaan tasapuolisesti eri sukupuolten edustajia. Valinta edellyttää kirjallisen hakemuksen täyttämistä 15.10.2024 mennessä sekä osallistumista kansalliseen seminaariin kolmena päivänä 22.-25.1.2025.

Kansallisen seminaarin osallistumismaksu on 200 € ja se sisältää tarjoilut koulutuksen aikana. Hinta ei sisällä majoitusta tai matkakuluja Suomessa. Kansalliseen seminaariin mahtuu 30 osallistujaa. Osallistujamäärän noustessa suuremmaksi, voidaan kirjallisten hakemusten perusteella tehdä ennakkokarsinta.

Kansainväliset seminaarit

Koulutukseen valitut henkilöt osallistuvat seuraaville koulutusjaksoille, joista osa on läsnäoloa vaativia koulutuksia Tanskassa, Hollannissa ja Ruotsisissa. Kaksi koulutusjakso järjestetään webinaareina.

Koulutusjaksot järjestetään seuraavasti:

SEMINAR 1:
Goal setting and rhetoric: Persuasive communication & International strategies/ Nordic Sports Policy
Dates:
Norway/Denmark: 15-17 January 2025 (Oslo)
Finland/Sweden/Baltics: 22-25 January 2025 in (Helsinki)
The Netherlands: 30 January – 1 February 2025 in (Papendahl)

SEMINAR 2:
Interpersonal Dynamics Inventory (idi) and Personal Branding
Copenhagen
Dates: 12-14 March 2025

Digital meeting 1:
The Sport Political Power Index & the Arab World’s advancement in global standing
Date: 10 April 2025 CET 10.00-12.00

SEMINAR 3:
Cross-Cultural Competences & Sport Policy
Dates: 3-6 June 2025, Papendal

Digital meeting 2: EU Sport Policy & The European Sports Model
Date: 15 May 2025 CET 10.00-12.00

SEMINAR 4:
Argumentation Skills, Public Speaking and Lobbying Campaign
Dates: 24-26 September 2025, Bosön, Stockholm

Koulutusohjelman hinta on 3 600 €, johon sisältyy matkat, majoitukset ja ruoat. Koulutuksen hinta on Olympiakomitean subventoima. Laskutus tapahtuu kolmessa erässä, yksi keväällä 2025 ja yksi syksyllä 2025.


Ohjelmaan valitut vahvistavat osallistumisensa valinnan jälkeen helmikuun alussa 2025. Tämän jälkeen ilmoitetuista peruutuksista pidätämme oikeuden veloittaa koko osallistumismaksun.

Haku urheilujohtamisen koulutusohjelmaan

Suomesta mukaan valitaan viisi osallistujaa. Voit hakea koulutukseen 12.6.- 15.10.2024. Hakijat pääsevät mukaan kolmipäiväiseen kansalliseen seminaariin, jonka jälkeen lopulliset valinnat viidestä osallistujasta tehdään.

Ohjelman hakuaika on 12.6.- 15.10.2024. Hae koulutusohjelmaan.

Materiaalipankista lisätietoa ohjelmasta.

Hakemuksessa tulee olla (englanniksi):

  • Vapaamuotoinen hakemus (Letter of Motivation) sisältäen lyhyen kuvauksen tulevaisuuden tavoitteista urheilun parissa: Mitä vaikuttajapaikkaa olet ajatellut hakea tulevaisuudessa ja miksi juuri tätä paikkaa sekä miten organisaatiosi on sitoutunut tukemaan tavoitettasi vaikuttajapaikasta?
  • CV
  • Taustaorganisaatiosi suositus 

Lisätietoja antaa

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista