Vaikuttaminen

Vaikutamme koko liikunta- ja urheiluyhteisön sekä muiden yhteistyökumppaniemme kanssa liikkumisen, liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten vahvistumiseen.

Liikunta- ja urheiluyhteisö vaikuttaa kaikilla tasoilla, joissa liikkumista, liikuntaa ja urheilua koskevia päätöksiä tehdään: kunnallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla.

Tavoitteenamme on, että liikkumattomuuden haasteeseen tartuttaisiin konkreettisesti eri hallinnonaloilla ja että liikunnan ja urheilun edistämisestä tulisi vahva kansallisesti jaettu tavoite.

Pinnalla vaikuttamistyössä

Käsittelemme ajankohtaisia liikuntapolitiikan ja liikuntayhteisön vaikuttamisen aiheita noin kerran kuussa järjestettävissä vaikuttamisklinikoissa.

Klinikat jatkuvat jälleen syksyllä! Seuraava vaikuttamisklinikka järjestetään to 22.8. klo 15-16.
Aiheena katsaus syksyn vaikuttamistyöhön: rahoitusvaikuttaminen & kunta- ja aluevaalitavoitteet. Klinikat ovat avoimia kaikille, ne järjestetään Teamsin kautta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Vaikuttamisen foorumeja ja verkostoja

Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaisia liikuntapolitiikan ja liikuntayhteisön vaikuttamisen aiheita. Tarkoituksena on vahvistaa yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä liikuntapolitiikasta. Vaikuttamisklinikat toteutetaan noin kuukauden välein etäyhteydellä Teamsin välityksellä. Klinikat ovat avoimia kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa mukaan!

Voit toimittaa meille ehdotuksia klinikoiden aiheista ja vieraspuhujista.

Lisätietoja: Toni Ahva

Vaikuttamisen teemaryhmän toiminta-ajatuksena on hyödyntää parviälyä ja yhteisöllistä vaikuttamista erilaisten liikuntaa edistävien tahojen kanssa. Ryhmän työ keskittyy vaalivaikuttamiseen kunta- ja eduskuntavaalien yhteydessä sekä vaikuttamistyön seurantaan ja vuoropuheluun. Muita vaikuttamistoimia tehdään, mikäli verkostosta löytyy halukkaita osallistujia ja vetäjiä. Teemaryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Liity mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lisätietoja: Kaisa Larjomaa

Olympiakomitean koordinoiman seuratoiminnan vaikuttajaryhmän tavoitteena on edistää urheiluseurojen elinvoimaa ja tuoda urheiluseurojen ääntä esille yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ryhmässä on mukana noin 20 seuratoimijaa erityyppisistä seuroista eri puolilta maata.

Urheiluseuratoiminta on Suomen suurin kansanliike: urheiluseuroja toimii Suomessa yli 9000 ja seuratoimintaan osallistuu eri rooleissa 1,8 miljoonaa ihmistä. Seuratoiminnassa on mukana jopa puoli miljoonaa vapaaehtoista työntekijää, jotka tekevät vuosittain jopa 50 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä, jonka taloudellinen arvo on noin 700 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: Jaana Tulla ja Toni Ahva

EU Sport- hankeyhdyshenkilöverkosto jakaa tietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista ja muista EU-liikuntapolitiikan asioista. Verkoston jäsenille lähetetään säännöllisesti tiedotteita sähköpostitse ajankohtaisista EU-teemoista (noin 10 tiedotetta/vuosi).

Lisätietoja ja liity mukaan sähköpostilla: Timo Hämäläinen

Tavoitteita ja tietoa vaikuttamisen tueksi

Olemme koonneet liikunta- ja urheiluyhteisön kanssa vaikuttamismateriaaleja, joita kaikki liikunnan ja urheilun ystävät voivat vapaasti hyödyntää omassa viestinnässään ja vaikuttamistyössään. Aineistopankista löydät esimerkiksi liikuntayhteisön vaikuttamisen pelikirjan.

Vaikuttamisen väyliä

Liikunta- ja urheiluyhteisö vaikuttaa yhteiskunnallisesti esimerkiksi:

  • Yhteydenpidolla poliittisten päättäjien ja virkahenkilöiden kanssa
  • Kokoamalla liikuntayhteisön ääntä ja vahvistamalla valmiuksia yhteiselle vaikuttamiselle
  • Järjestämällä vaalikampanjoita
  • Yhteistyöllä muiden järjestöjen, yritysten ja median kanssa
  • Kannanotoilla
  • Lausunnoilla (linkki: Ajankohtaista – Lausunnot)
  • Tilaisuuksilla ja tapahtumilla
  • Erilaisin viestinnän keinoin

Olympiakomitea on rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin, jonne raportoimme eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta. Lisäksi julkaisemme avoimesti vaikuttamisen tavoitteemme ja lausuntomme.

Tulossa: kunta- ja aluevaalit 2025

Seuraavat kunta- ja aluevaalit järjestetään 13.4.2025. Kunnat ovat liikunnan ja urheilun suurin rahoittaja heti kotitalouksien jälkeen. Hyvinvointialueille liikunnallisen elämäntavan edistäminen on taas keskeinen ratkaisu hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseksi. Julkaisemme hyödyllistä ja monipuolista tietoa kunta- ja aluevaikuttamisen tueksi lähempänä vaaleja.

Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden asiantuntijat ovat käytettävissäsi