Påverkan och intressebevakning

Vi påverkar hela idrotts- och motionsgemenskapen samt våra andra samarbetspartners för att stärka förutsättningarna för rörelse, motion och idrott.

Idrotts- och motionsgemenskapen påverkar på alla nivåer där beslut om rörelse, motion och idrott fattas: på kommunal, regional, nationell och EU-nivå.

Vårt mål är att ta itu med utmaningarna med brist på rörelse på ett konkret sätt inom olika förvaltningsområden och att främjandet av motion och idrott ska bli ett starkt nationellt delat mål. 

Aktuella frågor inom påverkansarbete

Vi genomgår aktuella ämnen inom motionspolitiken och påverkan på motionsgemenskapen under påverkanskliniker som arrangeras ungefär en gång i månaden. 

Nästa påverkansklinik kommer att hållas torsdagen den 22.8. kl 15-16. Temat är höstens påverkansarbete: påverkan på finansiering & mål för kommun- och regionala val.

Klinikerna är öppna för alla, ingen förhandsanmälan krävs. 

Påverkansforum och nätverk

På påverkansklinikerna behandlas aktuella ämnen inom idrottspolitik och påverkan inom idrottsgemenskapen. Syftet är att stärka gemensamma mål och förståelse för idrottspolitik. Påverkansklinikerna genomförs ungefär en gång i månaden via Teams. Klinikerna är öppna för alla, ingen förhandsanmälan krävs. Välkommen med!

Du kan skicka in förslag på ämnen och gästtalare till våra kliniker.

Mera information: Toni Ahva

Temagruppen för påverkan inom Liikkujan polku-nätverket syftar till att använda kollektiv intelligens och gemensam påverkan tillsammans med olika aktörer som främjar motion. Gruppens arbete fokuserar på påverkan i samband med kommun- och riksdagsval samt övervakning av och dialog kring påverkansarbete. Om det finns intresserade deltagare och ledare inom nätverket kan även andra påverkansåtgärder genomföras. Temagruppen träffas ungefär fyra gånger per år.

Kom med genom att fylla i anmälningsformuläret.

Mera information: Kaisa Larjomaa

Målet för påverkansgruppen för idrottsföreningar är att främja idrottsföreningarnas livskraft och synliggöra idrottsföreningarnas röst i samhällsdebatten. Gruppen består av cirka 20 företrädare från olika typer av föreningar runt om i landet. Olympiska kommittén koordinerar gruppens verksamhet.

Idrottsföreningsverksamheten är Finlands största folkrörelse: det finns över 9000 idrottsföreningar i Finland och 1,8 miljoner människor deltar i föreningsverksamheten i olika roller. I föreningsverksamheten deltar även upp till en halv miljon frivilliga arbetare, som årligen utför upp till 50 miljoner timmar ideellt arbete, vars ekonomiska värde uppgår till cirka 700 miljoner euro.

Mera information: Jaana Tulla ja Toni Ahva

EU Sport projektkontaktnätverket delar information om EU-finansieringsmöjligheter och andra frågor inom EU:s idrottspolitik. Medlemmarna i nätverket får regelbundet nyhetsbrev via e-post om aktuella EU-teman (cirka 10 nyhetsbrev/år).

Mer information och anmälningar: Timo Hämäläinen

Mål och information för påverkan

Vi har samlat material för påverkan tillsammans med idrotts- och motionsgemenskapen, som alla idrotts- och motionsentusiaster fritt kan använda i sin egen kommunikation och påverkansarbete.

I vårt materialarkiv hittar du exempelvis idrottsgemenskapens påverkanshandbok. För tillfället har vi materialerna endast på finska.

Påverkansvägar

Idrotts- och motionsgemenskapen påverkar samhället genom bland annat:

  • Kommunikation med politiska beslutsfattare och tjänstemän
  • Att samla idrottsgemenskapens röst och stärka förmågan till gemensam påverkan
  • Att arrangera valkampanjer
  • Samarbeten med andra organisationer, företag och media
  • Ställningstagande
  • Uttalanden
  • Evenemang och tillställningar
  • Genom olika kommunikationsmedel

Olympiska kommittén har registrerat sig i öppenhetsregistret, där vi rapporterar om vår påverkansverksamhet gentemot riksdagen och ministerierna. Dessutom publicerar vi öppet våra påverkansmål och uttalanden på vår webbplats.

På kommande: kommun- och regionval 2025

Nästa kommunal- och regionval hålls den 13 april 2025. Kommunerna är den största finansiären av motion och idrott efter hushållen. Att främja en aktiv livsstil inom välfärdsområdena är återigen en central lösning för att stärka välbefinnandet och hälsan. Vi publicerar användbar och mångsidig information för att stödja påverkansarbete i kommuner och regioner närmare valen.

Olympiska kommitténs samhällsrelationsexperter svarar gärna dina frågor