Våra tjänster för medlemsorganisationerna

Vi erbjuder olika typer av tjänster till våra medlemsorganisationer. Vårt mål är att stödja idrottsorganisationernas vardag på ett smidigt sätt så att resurser frigörs från administrativa rutiner till att främja motion och idrott. Då kan också grenförbund effektivare stödja och utveckla idrottsföreningar inom sina egna grenar. 

Vi producerar tjänster på egen bekostnad utan att sträva efter ekonomisk vinst. Utvecklingen av tjänsterna bygger på kontinuerlig kartläggning av behov och aktivt sökande efter gemensamma lösningar för idrottsgemenskapen. 

En tredjedel av finländarna deltar i idrottsföreningsverksamhet

En tredjedel av finländarna är involverade i idrottsföreningsverksamhet – antingen genom att delta i hobbyverksamhet, tävlingar, göra frivilligarbete eller på andra sätt delta i föreningsverksamheten. Totalt deltar 1,8 miljoner människor i olika roller inom föreningsverksamheten. Det är Finlands största folkrörelse och dess inflytande på människor och hela samhället är obestridligt. 

Internationellt påverkansarbete är lagarbete

Som ett litet land kan vi inte agera starkt ensam. Därför vill vi agera som en gemensam front nationellt med våra medlemmar och tillsammans med länder eller organisationer som delar våra värderingar. Vi uppmuntrar idrottsgemenskapen till internationellt informationsutbyte. 

Ansvarsfullhet i föreningsverksamhet

Vi betjänar våra medlemsorganisationer i frågor om ansvarsfullhet på olika sätt. Allt bygger på ett gemensamt utarbetat ansvarsfullhetsprogram som ger en grund för arbete med ansvarsfullhet. 

Suomisport för medlemsorganisationer

I Suomisport säljer grenförbund licenser, spelpass och försäkringar, och organiserar evenemang samt beviljar emblem och meriter. Vi erbjuder idrottsgemenskapens egen digitala tjänst som medlemstjänst till medlemsorganisationerna. 

Idrottsgemenskapens nyhetsbrev Soihtu (på finska)

Soihtu förmedlar nyheter och meddelanden från idrottsgemenskapen och idrottspolitiken. Nyhetsbrevet publiceras ungefär en gång i månaden, alltid efter månadsinfo för verksamhetsledarna. Soihtu publiceras på finska. 

Prenumerera Soihtu!

Publiceringsschema för vårt nyhetsbrev går hand i hand med styrelsemöten och VD-informationsevenemang. VD-informationsevenemangen hålls alltid efter styrelsemöten, och Soihtu skickas iväg efter informationsmötet. 

I Soihtu delar vi medlemsorganisationernas jobbannonser. Vi listar rubrikerna för jobbannonserna i nyhetsbrevet och länkar till annonserna på organisationernas egna sidor. 

 Om du vill ha med en jobbannons i nyhetsbrevet, skicka e-post till palvelut@olympiakomitea.fi.  

Vi ber om att meddelandet skickas i god tid. Observera även att sändningsdagen kan vara en månad framåt. Om det finns mycket information att kommunicera, hanterar vi helheten i nyhetsbrevet fall för fall.

Sporttihaku i Suomisport erbjuder medlemsorganisationerna möjlighet att skapa, hantera och marknadsföra sina egna evenemang och utbildningar i Sporttihaku.  

I och med vår evenemangskalender på vår webbplats publicerar vi inte längre medlemsorganisationernas evenemangsannonser i Soihtu, utan uppmanar i stället våra medlemmar att skapa sina evenemang i Sporttihaku. Evenemangskalendern samlar alla medlemsorganisationernas evenemang på en gemensam plats. 

Bekanta dig med Suomisport, i fall er förbund ännu inte använder Suomisport tjänster för medlemsförbund. 

Fråga mera om tjänster för medlemsorganisationer