Effekterna av Rysslands anfall på idrotten

På den här tematiska sidan kan du följa den uppdaterade lägesbilden av Rysslands angrepps effekter på idrotten.

Uppdaterad  28.3.2024

De nordiska olympiska kommittéerna, paralympiska kommittéerna och idrottsorganisationerna bekräftade enhälligt de tidigare gemensamma nordiska uttalandena från september 2022 (uttalandet den 23 september 2022) och februari 2023 (uttalandet den 7 februari 2023):

  • The situation with the war in Ukraine has not changed.
  • Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in international sports participation.
  • Now is not the right time to consider their return; that is our position.
  • We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.
  • The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together and in close dialogue with relevant stakeholders to evaluate and continuously monitor the situation closely.

Suomen Olympiakomiteans ställningstagande är: Finlands Olympiska Kommitté fördömer skarpt Rysslands attack mot Ukraina. Tiden är inte rätt för rysk återgång. Finländska idrottarnas förberedelser och deltagande i internationella mästerskap och kvalifikationer till Olympiska spelen i Paris 2024 bör tryggas. Detta gäller också tränare, domare och andra funktionärer eller experter, förutom idrottarna. Om det finns ryska eller vitryska idrottare som deltar som neutrala idrottare, bör finländska idrottare ha möjlighet att tävla oavsett detta. Beslutet om deltagande eller deltagande i tävlingarna ligger hos nationella idrottsförbund. Olympiarörelsen har beslutanderätt om deltagande i Olympiska spelen.

Kval till sommar-OS i Paris och deltagandet till internationell tävlingsverksamhet

Ryssland och Vitryssland har stängts av från internationell idrottsverksamhet. Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har den 28 mars 2023 uppdaterat sina riktlinjer för deltagande av ryska och vitryska idrottare i internationell idrott. IOK har beslutat att behålla sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland.

IOKs rekommendationer för tävlingsverksamhet gäller föreningar, idrottare och tränare som representerar Ryssland eller Vitryssland i internationell tävlingsverksamhet.

Internationella idrottsförbund ges dock möjlighet att avvika från riktlinjerna för enskilda idrottare under strikta villkor. Enligt villkoren kan tävlandet för ryska och vitryska idrottare vid internationella idrottsevenemang endast vara möjligt för neutrala individuella idrottare enligt beslut av det internationella idrottsförbundet, men inte för lag. Idrottare som är knutna till militären eller säkerhetsmyndigheter kan inte delta, liksom idrottare eller tränare och funktionärer som har gett uttalanden som stöder krig. Individuella idrottare som återvänder som neutrala måste uppfylla internationella antidopingstandarder, och idrottarens prestation får inte användas för propaganda före, under eller efter tävlingarna.

IOK har inrättat en panel för granskning av neutrala idrottare (AINERP) för att bedöma uppfyllandet av neutralitetskriterierna. Information om AINERP-panelen finns här.

Se IOKs riktlinjer för villkor (neutralitetskriterier).

Idrottens politisering – deltagande i evenemang som arrangeras av Ryssland bör undvikas

IOK har utfärdat en förklaring om idrottens politisering. Enligt Olympiska chartan ska den olympiska rörelsen sträva efter politisk neutralitet. Förklaringen påminde om att FN och alla dess medlemsstater (med undantag för Ryssland) stöder idrottens autonomi och Olympiska chartan. ”Friendship Games” som arrangeras av Ryssland och andra evenemang ses som helt politiska evenemang. Ryssland har också på statsnivå påbörjat påverkansarbete för att få länder att delta i evenemanget – detta ses som att bryta mot Olympiska chartan och FN-resolutioner. IOK påminner om att inte delta i ”Friendship Games” eller andra evenemang som arrangeras av Ryssland på något sätt.

Läs IOKs förklaring om idrottens politisering.

Tävlingsverksamhet i Finland

Nationell tävlingverksamhet i Finland kan deltagas av personer som är bosatta i Finland och har rysk eller vitrysk medborgarskap, under förutsättning att de har en deltagarrätt tilldelad av sin idrottsförbund för tävlingen/matchen på det sätt som idrottsförbundet definierar det, antingen som idrottare, tränare eller funktionär. I nationell tävlingverksamhet där man representerar sig själv eller en finsk förening och inte sitt eget land är det inte möjligt att utesluta medborgare från vissa länder.

Vad gäller tävlingverksamheten för barn och ungdomar bör idrottsförbunden beakta i sin bedömning att långa tävlingsuppehåll kan orimligt hindra barns motivation och utveckling inom sin idrott, särskilt efter coronapandemin.

Även vad gäller landslagsverksamheten är beslutsfattandet hos de nationella idrottsförbunden. Finlands Olympiska Kommitté anser det vara mycket problematiskt om en idrottare fortsätter att representera en rysk eller vitrysk förening och samtidigt representerar Finlands landslag. Finlands Olympiska Kommitté rekommenderar att idrottsförbunden inte tillåter idrottare eller tränare att delta i landslagsverksamhet om de väljer att fortsätta representera en rysk eller vitrysk förening.

Evenemangsarrangemang

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har uppmanat till att inte arrangera internationella idrottsevenemang eller tävlingar i Ryssland eller Vitryssland. Finlands Olympiska Kommitté har samma ståndpunkt.

Internationellt påverkansarbete

Finlands Olympiska Kommittés rekommendationer till nationella idrottsförbund för internationellt påverkansarbete:

Kansainvälinen yhteistyö

  • Vi rekommenderar att öka dialogen med olika länder, stärka det internationella samarbetet, sträva efter gemensam ståndpunkt så långt det är möjligt och aktivt delta i internationellt påverkansarbete.
  • Vid internationella mötesplatser där ryssar och vitryssar är närvarande rekommenderar vi att finländare deltar i beslutsfattandet. Att lämna mötesplatsen eller bojkotta evenemangen är starka och exceptionella åtgärder. Om sådana åtgärder behövs rekommenderar vi att samarbeta med de övriga nordiska länderna.
  • Följande av neutralitetskriterierna: Om det under tävlingsevenemanget upptäcks att IOKs rekommendationer inte efterföljs eller att det finns brister i dem, uppmanar vi lagledningen att omedelbart meddela tävlingsarrangören om saken. Dessutom rekommenderar vi att göra en skriftlig anmälan om bristerna till det internationella idrottsförbundet. Det är viktigt att dokumentera eventuella brister omedelbart. Vår ståndpunkt är att idrottaren bör kunna fokusera på tävlingen och fortsätta tävlingen under tävlingssituationen. Det är lagledningens/idrottsförbundets ansvar att vid behov agera.
  • Skriftlig uttalande: Vi rekommenderar att finska idrottsförbund förmedlar och uppdaterar sin ståndpunkt till sitt internationella idrottsförbund. Vi ber er att beakta det gemensamma nordiska uttalandet i ert uttalande.

Ryska medborgare i Finland och dubbel nationalitet

Ryssland inledde mobiliseringen den 21 september 2022. Det finns också information om att ryska medborgare som lagligt vistas i Finland har kallats till militärtjänst. Om en person som är anställd hos ett företag till exempel går in i kriget, uppkommer grunder för uppsägning av anställningsförhållandet när arbetstagaren inte kan uppfylla de skyldigheter som avtal om anställning kräver.

Om en rysk person ansöker om asyl, av vilken anledning som helst, har de rätt att arbeta i Finland tidigast tre månader efter att ha ansökt om asyl, förutsatt att de har presenterat ett giltigt och verifierat pass eller annat resehandling för myndigheterna. Anställningen kan påbörjas tidigast sex månader efter att asylansökan har gjorts om personen inte har presenterat ett pass eller annat resehandling (detaljerade anvisningar finns på webbplatsen för den finska Migrationsverket). Idrottsorganisationer kan också anställa ryska asylsökande.

Personer som flyr kriget från Ukraina omfattas av så kallat tillfälligt skydd. De kan börja arbeta så snart de lämnar in en ansökan om tillfälligt skydd (detaljerade anvisningar finns på webbplatsen för den finska Migrationsverket).

Personer med dubbelt medborgarskap, som har både finskt och ryskt eller finskt och vitryskt medborgarskap, har i allmänhet samma rättigheter som finska medborgare. Enligt rekommendationen från Finlands Olympiska Kommitté bör dock en person med dubbelt medborgarskap som väljer att representera Ryssland eller Vitryssland inte tillåtas delta i internationella idrottsevenemang.

Stödåtgärder från Finlands Olympiska kommitté

Olympiska kommittén erbjuder rådgivning till idrottsförbunden och idrottarna för att stödja beslutsfattandet. Vi uppdaterar regelbundet situationen på föreningschefernas morgonkaffe, via e-post till föreningschefer och ordföranden, samt arrangerar även diskussionsmöten för finska internationella påverkare som har förtroendeuppdrag inom internationella idrottsförbund.

Finlands Olympiska kommitté för en kontinuerlig diskussion om den internationella situationen med Internationella Olympiska Kommittén (IOK), Europeiska Olympiska Kommittéerna (EOC) och andra nationella olympiska kommittéer, och strävar även efter att påverka beslutsfattandet i frågan tillsammans med de andra nordiska länderna.

Finlands Olympiska kommitté uppmanar hela idrottsgemenskapen att hjälpa offren för krisen i Ukraina.

Mera information: 
Taina Susiluoto,verkställande direktör, Finlands Olympiska Kommitté