Våra tjänster för beslutsfattare

Idrotts- och motionsgemenskapen har sammanställt informationspaket för beslutsfattare för att främja rörelse, motion och idrott. Paketen innehåller användbara informationsblad som ger snabb insikt i frågor kring rörelse och idrott.

Vi på Olympiska kommittén ger gärna tips för att främja rörelse, motion och idrott och hoppas på ett nära samarbete med beslutsfattare. Idrottsorganisationernas expertis står till beslutsfattarnas förfogande, så du kan alltid vända dig till oss.

Nedan hittar du informationspaket för riksdagsledamöter, välfärdsområdesbeslutsfattare och kommunala beslutsfattare.

Starkt påverkansarbete

Vi påverkar hela idrotts- och motionsgemenskapen samt våra andra samarbetspartners för att stärka förutsättningarna för rörelse, motion och idrott.

Olympiska kommitténs experter inom samhällsrelationer står till ditt förfogande

Rysslands anfallskrigs påverkan på idrotten

Olympiakommittén erbjuder rådgivning till idrottsförbund och idrottare för att stödja beslutsfattandet i alla frågor relaterade till Rysslands anfall samt andra internationella frågor.

Ta kontakt i internationella frågor