Finland med funktionsförmåga

Ge ett löfte till Finland, för god funktionsförmåga

Att främja rörelse och en aktiv livsstil är ett ansvarsfullt agerande både från individens och samhällets perspektiv. Vårt uppdrag är att lyfta funktionsförmågan till diskussion och ge rörelse en större betydelse än bara träning. Vi vill göra alla former av rörelse till en eftertraktad och uppskattad del av människors vardag. Vi motiverar, inspirerar och strävar efter att skapa glädje i framgång. 

Vi vill uppmuntra samhällsaktörer att skapa nya metoder för att främja rörelse och hitta nya alternativ för en mer aktiv vardag. Det gemensamma målet är att förändra människors värderingar, attityder och vardagsbeteende mot att stärka funktionsförmågan. Samhällen, arbetsplatser och kommunala aktörer har nu en utmärkt möjlighet att agera som föregångare. Var och en kan hitta sitt sätt att skapa ett land och en befolkning med ökad funktionsförmåga.

Vad handlar det om?

En kris som vi kan påverka genom att resa oss från bänken. Stillasittande och orörlighet kostar redan 4,7 miljarder euro varje år. Stillasittande tar golvet under fötterna på finländarna.  https://www.toimintakykyinensuomi.fi/sv/vad-handlar-det-om/

Kom me

Det är dags att återupprätta rörelse och funktionsförmåga som en styrka för Finland. Det handlar framför allt om att ändra vanor och beteenden. Gemenskaper, arbetsplatser och kommunala aktörer har nu en utmärkt möjlighet att agera som föregångare. Var och en kan hitta sitt sätt att skapa ett land och en befolkning med ökad funktionsförmåga. Anmäl din organisation!

Bekanta dig med löften

Finland med funktionsförmåga skapas tillsammans. Kolla de senaste löftena för bättre funktionsförmåga. #LupausSuomelle #LöftetillFinland 

Rörelsens väg -nätverket

Rörelsens väg -nätverket är en öppen mötesplats för alla som vill öka rörelsen. Tillsammans kan vi producera praktiska lösningar och påverka förutsättningarna för rörelse, så att så många som möjligt rör sig på sätt som passar dem och mår bra. Linkki liikkujan polku -verkosto (tietoa meistä) sivulle.

Fråga mer