Våra tjänster för idrottare

Är du en elitidrottare, ung idrottare eller på väg in i idrottarens värld? Här hittar du omfattande och användbar information för dig, till exempel om dubbelkarriär eller idrottarens ekonomi.

Högstadieelev – skulle du vilja ge dig in i idrottarens värld?

Är du en ambitiös ung idrottare och vill satsa mer på din idrott? Ta en titt på de möjligheter som erbjuds för högstadieåldern. Här hittar du mer information på finska om idrottsutbildningar och högstadiekurser.

Ansökan till idrottsgymnasier

Söker du efter en gymnasieplats? Idrottsgymnasiet är för dig som tränar seriöst. Läs mer om ansökningen till idrottsgymnasier på finska.

Högskolor som är idrottarvänliga

I Finland finns redan fem högskolor som är idrottarvänliga, där vardagen för studerande idrottare är smidigare och studierna stöds med fokus på idrottaren. Läs mera om idrottarvänliga högskolor på finska.

Försvarsmaktens idrottsskola

Försvarsmaktens idrottsskola utbildar underrättelsegrupper för behoven i undantagsförhållanden. Utöver militärutbildningen erbjuder Idrottsskolan bra träningsförhållanden samt tillräckligt med tid för progressiv träning under soldattjänsten. Försvarsmaktens Idrottsskola är belägen vid Gardesjägarregementet i Helsingfors. Vid Kajanalands brigad i Kajana utbildas vintersportgrenarna skidskytte, skidorientering, snowboard, längdskidåkning, backhoppning och kombinerad längdskidåkning.

Är du förälder till en ung idrottare?

”Uppfostra en idrottsman – en guide för föräldrar till unga idrottare” är utformad för föräldrar till ungdomar som tränar målinriktat. Föräldrarnas roll bredvid en ung idrottare är central och vägen till toppen är lång. Guiden erbjuder grundläggande råd för att stödja ungdomar på den fantastiska resan och hjälper till att fundera över hur man bäst kan uppmuntra och stödja ungdomen mot en idrottskarriär samtidigt som man ser till att grund- och gymnasieutbildningen slutförs.

Antidopingarbete 

Finlands Olympiska kommittés antidopningsprogram bygger på att kommittén inte accepterar doping i någon form inom idrotten. Huvudmålet är att främja ren idrott i Finland och internationellt genom samarbete med Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI) och andra idrottsaktörer, förebygga dopingbrott genom utbildning och kommunikation samt stödja idrottsföreningarnas uppfostringsarbete i antidopningsfrågor.

Huvudansvaret för antidopningsarbetet i Finland ligger på Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI. FCEI ansvarar för dopningstillsyn, antidopningsutbildning, internationellt samarbete inom antidopningsarbete och genomförande av nationellt antidopningsarbete.

Idrottare och personer som verkar inom idrotten är skyldiga att följa gällande Världsantidopningsregelverk, dess internationella standarder, Finlands antidopningsregelverk, regelverk för enskilda idrotter och tävlingar samt, med avseende på olympiska spel, Internationella Olympiska Kommitténs (IOC) antidopningsregelverk och med avseende på paralympiska spel, Internationella Paralympiska Kommitténs (IPC) antidopningsregelverk.

Är det läkemedel du använder tillåtet eller förbjudet inom idrotten? 

I KAMU-läkemedelssökningen kan du söka efter recept- och receptfria läkemedel som finns tillgängliga i Finland och kontrollera om de är tillåtna, förbjudna eller förbjudna med villkor.

ILMO – Anmäl idrottsförseelser 

Alla har rätt att göra en anmälan om de misstänker en doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott. Genom att ingripa i förseelser hjälper du till att skydda idrottarna och idrotten samt att säkerställa lika och säkra utgångspunkter för alla idrottare. I tjänsten ILMO kan du anmäla en idrottares eller annan aktörs tvivelaktiga verksamhet.

Stöd för dem som har upplevt oönskat beteende

Alla har rätt att njuta av sin hobby utan rädsla.

Har du upplevt oönskat beteende eller trakasserier inom idrotten? I så fall, kontakta Et ole yksin -tjänsten. Idrottare, idrottarnas föräldrar/vårdnadshavare, tränare samt anställda och frivilliga inom idrottsklubbar eller förbund kan kontakta tjänsten.