Huippu-urheilijaksi kasvaminen on mahdollista, kun nuorten urheilijoiden innostuksen annetaan kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostetaan vahvat lajitaidot, hyvästä harjoitettavuudesta muokataan systemaattista harjoittelua ja nuorten urheilullisten elämäntapojen annetaan kasvaa terveeksi urheilijaksi.

Yläkouluikäisten kohdalla on tärkeää edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet.

Olympiakomitea koordinoi valtakunnallista yläkoulutoimintaa. Toimintaa ohjaavat yhteiset toimintamallit ja ohjeistot sekä sisältösuositukset. Tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä.

Yli 50

urheiluyläkoulua

Yli 10 000

yläkouluikäistä urheilijaa

11

yläkoululeiritystä järjestävää urheiluopistoa

Kasva urheilijaksi -sisällöt

Olympiakomitean koordinoimassa yläkoulutyössä toimintaa ohjaavat asiantuntijoiden yhteistyöllä laaditut urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset, joissa on kolme kokonaisuutta:

monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet

psyykkiset taidot ja elämäntaidot

lajivalmentautuminen

Urheiluyläkoulujen tulevaisuus

Tulevaisuuden visiona on saada urheiluyläkoulut osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää ja näin tarjota urheilusta innostuneille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella unelmiaan tasapainottamalla koulunkäynti ja tavoitteellinen urheilu.

Tavoittelemme perusasteen yläluokille samankaltaisen mallin kuin toisella asteella urheilulukioissa, jossa urheiluvalmennus on osa opintoja ja tutkintoa. Tämä vaatii pysyvää rahoitusta, joka takaa koulutuksen jatkuvuuden ja laadun sekä lisää toiminnan saavutettavuutta ja maksuttomuutta.

Yläkoulutoiminnan koulu- sekä leiritysmallit

Urheiluakatemiaverkostoon voi kuulua urheiluyläkouluja, liikuntapainotteisia kouluja tai liikuntalähikouluja. Verkostoon kuuluvat koulut toimivat yhteisesti sovitun ohjeiston, kriteereiden ja laatutekijöiden mukaan, ja kaikkien toimintaa ohjaavat urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset.

Yläkoululeirimallissa urheiluopisto ja lajiliitto tarjoavat urheilijoille leirityskokonaisuuden, joka tarjoaa eväitä arkeen myös leirien välisenä aikana. Yläkoululeiritys on erityisen soveltuva nuorille, joiden laji vaatii erityiset olosuhteet, sekä oppilaille, joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon. Leiritys- ja koulumallit voivat myös yhdistyä urheilijan arjessa.

Yläkoulutoiminnan ohjeiston löydät materiaalipankista.

Kysy yläkoulutoiminnasta