Vastuullisuus

Vastuullisuustyö mahdollistaa strategiamme onnistumisen täysipainoisesti. On tärkeää, että varmistamme vastuullisuuden kaikessa toiminnassamme. Haluamme toimia siinä edelläkävijänä. Olemme tehneet töitä sen eteen, että vastuullisuus on asettunut arkeen eri toiminnoissamme. Meille on tärkeää, että se on saumaton osa niin seuratoimintaa kuin huippu-urheilua – ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen on jo itsessään vastuullisuusteko.  

Olympiakomitean vastuullisuuslinjaukset

Olympiakomitean vastuullisuusohjelma toimii vastuullisuustyön raamina ja perustana. Ohjelma perustuu urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, Reilun pelin eettisiin periaatteisiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tarkemmat konkreettiset toimenpiteet on kirjattu teemoittain omiin ohjelmiinsa.

Tutustu tarkemmin vastuullisuustoimiimme

 • Liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan edistämisessä vahvistamme aktiivisia ja kestäviä kulkutapoja
 • Toteutamme kansainvälistä urheilun ilmastositoumusta (Sports for Climate Action Framework)
 • Tuemme urheiluyhteisöä ympäristövastuullisuudessa
 • Edistämme koko väestön liikkumista, hyvinvointia ja toimintakykyä 
 • Tähtiseuraohjelman avulla vahvistamme seuratoiminnan vastuullisuutta 
 • Kehitämme kokonaisvaltaista valmennusta ja valmentautumista, ja tuemme tavoitteellisesti urheilevien potentiaalinsa saavuttamista 
 • Toteutamme ja kehitämme urheilijoiden kaksoisuraa 
 • Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja turvallista toimintaympäristöä 
 • Lähtökohtanamme on ihmisoikeuksien turvaaminen
 • Toteutamme hyvää hallintoa ja tuemme urheiluyhteisöä hyvän hallinnon kysymyksissä 
 • Edistämme vastuullista johtamista 
 • Tuemme henkilöstön ja hallituksen vastuullisuusosaamista 
 • Keräämme ja hyödynnämme dataa vastuullisesti 
 • Teemme antidopingtyötä ja torjumme kilpailumanipulaatiota

Tavoitteena vahvistaa vastuullisia toimintatapoja urheiluyhteisössä

Tuemme urheilun vastuullisuustyötä monin keinoin, muun muassa:

 • Vastuullisuusklinikat ja verkkokoulutukset
 • Oppaat ja materiaalit
 • Tähtiseurat-laatuohjelma seuroille
 • Vastuullisuussparraukset ja neuvonta
 • Verkostojen ylläpitäminen
 • Vastuullisuuskyselyt
 • Viestintä
 • Kansainvälisen vaikuttamisen tuki

Lue lisää urheiluyhteisön tukemisesta vastuullisuustyössä täällä. (linkki Palvelumme jäsenjärjestöille – Vastuullinen järjestötoiminta) 

Lisätietoa seuratoiminnan vastuullisuudesta à linkki Vastuullinen seura -sivulle

Whistleblowing-kanava

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Kaikilla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa, jos herää epäily väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta.

Olympiakomitean Whistleblowing- ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta Olympiakomiteassa.