Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet möjliggör att vår strategi lyckas fullt ut. Det är viktigt att vi säkerställer hållbarhet i all vår verksamhet. Vi vill vara en föregångare inom hållbarhet. Vi har arbetat för att inkludera hållbarhet som en naturlig del av vår vardagliga verksamhet. Det är viktigt för oss att hållbarheten är en sömlös del av både föreningsverksamhet och elitidrott – och att främjande av en aktiv livsstil i sig är ett hållbarhetsinitiativ. 

Olympiska kommitténs hållbarhetspolicy 

Olympiska kommitténs hållbarhetsprogram fungerar som ram och grund för hållbarhetsarbetet. Programmet bygger på idrottsgemenskapens gemensamma hållbarhetsprogram, Fair Play-etiska principer och FN:s hållbara utvecklingsmål. Mer detaljerade konkreta åtgärder har dokumenterats tematiskt i sina egna program.

Bekanta dig närmare med våra hållbarhetsåtgärder

 • Vi främjar rörelse och en aktiv livsstil genom att stärka hållbara transportalternativ. 
 • Vi genomför den internationella idrottens klimatåtagande (Sports for Climate Action Framework). 
 • Vi stöder idrottsgemenskapen i miljöansvarstagande. 
 • Vi främjar rörelse, välmående och funktionsförmåga för hela befolkningen. 
 • Genom Tähtiseura-kvalitetsprogrammet stärker vi ansvarsfullheten inom föreningsverksamheten. 
 • Vi utvecklar helhetsinriktad träning och träningsplanering och stöder aktivt idrottare att uppnå sin fulla potential. 
 • Vi genomför och utvecklar idrottarnas dubbelkarriär. 
 • Vi främjar jämlikhet, jämställdhet och en säker arbetsmiljö. 
 • Vår utgångspunkt är att säkerställa mänskliga rättigheter. 
 • Vi genomför god förvaltning och stöder idrottsgemenskapen i frågor om god förvaltning. 
 • Vi främjar ansvarsfullt ledarskap. 
 • Vi stöder personalens och styrelsens kunskap om ansvarsfullhet. 
 • Vi samlar in och använder data ansvarsfullt. 
 • Vi arbetar med antidoping och bekämpar tävlingsmanipulation. 

Målet är att stärka ansvarsfulla arbetsmetoder inom idrottsgemenskapen 

Vi stöder arbetet med ansvarsfullhet inom idrotten på många sätt, bland annat genom: 

 • • Ansvarsfullhetskliniker och webbutbildningar 
 • • Guider och material 
 • • Tähtiseura-kvalitetsprogrammet för idrottsföreningar 
 • • Ansvarsfullhetscoaching och rådgivning 
 • • Underhåll av nätverk 
 • • Ansvarsfullhetsundersökningar 
 • • Kommunikation 
 • • Stöd för internationell påverkan 

Lue lisää urheiluyhteisön tukemisesta vastuullisuustyössä täällä. (linkki Palvelumme jäsenjärjestöille – Vastuullinen järjestötoiminta) 

Lisätietoa seuratoiminnan vastuullisuudesta à linkki Vastuullinen seura -sivulle

Whistleblowing-kanal

Vi är engagerade i att agera ansvarsfullt. Alla har rätt och skyldighet att rapportera om misstanke om missbruk eller oetiskt beteende. 

I Olympiska kommitténs kanal för whistleblowing kan du göra en anmälan om misstänkt missbruk eller oetiskt beteende inom Olympiska kommittén. 

Ajankohtaista asiaa, josta voit olla kiinnostunut

Inga nyheter hittades