Om oss

Olympiska ringarna är kända över hela världen, men vad är egentligen Finlands Olympiska Kommitté? Vad gör vi här och för vem?

Toppidrott och olympiska spel är säkert det första som många människor tänker på, men vårt arbetsfält är mycket bredare än så. Tillsammans med våra medlemmar stöder vi inte bara toppidrott utan också livskraften inom den finska idrottsföreningsverksamheten och bygger ett livligt Finland med motion och idrott.

Visste du det här?

Olympiska spelen och den olympiska rörelsen grundar sig på det olympiska tankesättet, eller olympismen. Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har uppgivit de nationella olympiska kommittéerna att utveckla och skydda den olympiska rörelsen i sina länder. Detta innebär att göra det olympiska tankesättet känt, att förverkliga dess grundvärden, såsom fair play, samarbete och tolerans, på alla områden i livet samt att främja de uppfostrande värdena inom idrott och motion.

Den moderna olympiska rörelsen grundades på initiativ av den franske Pierre de Coubertin vid en internationell idrottskongress år 1894. Över hundra år gamla olympiska rörelsens mål är att främja freden i världen och människors likhet genom idrotten.

Idrott är en mänsklig rättighet. Alla har rätt att utöva idrott utan någon form av diskriminering och i en olympisk anda, vilket kräver ömsesidig förståelse enligt principerna om vänskap, samhörighet och fair play.

Verksamheten av den olympiska rörelsen är global, organiserad och bestående. Verksamheten omfattar fem världsdelar och når sin höjdpunkt genom att föra samman alla världens idrottare i en stor idrottsfest, de olympiska spelen.

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) är den högsta beslutande och samordnande organet för olympiska spelen och den olympiska rörelsen.

IOK grundades den 23 juni 1894. I början kallades 14 medlemmar från olika nationer till IOK och idag har den över hundra medlemmar från hela världen. De finska medlemmarna i IOK är Sari Essayah och Emma Terho.

IOK:s huvudkontor ligger i Lausanne, Schweiz, och dess ordförande är tysken Thomas Bach.

Det finns över 200 nationella olympiska kommittéer på fem olika kontinenter. Nationella olympiska kommittéer är inte medlemmar i IOK, utan är en viktig intressent och partner.

Nationella olympiska kommittéers uppgift är att utveckla, främja och skydda den olympiska rörelsen i sina egna länder. Detta innebär att göra det olympiska tankesättet känt, förverkliga dess värden på alla områden i livet samt främja de uppfostrande värdena inom idrott och motion. Nationella olympiska kommittéer också väljer och skickar lag och tävlande till olympiska spelen.

Internationella idrottsförbund fungerar som internationella takorganisationer för sina idrottsgrenar och är ansvariga för enhetligheten i idrotten på internationell nivå.

IOK har gett de internationella idrottsförbunden uppgiften att hantera och övervaka de internationella reglerna för sina idrotter. Vid olympiska spelen måste reglerna och riktlinjerna vara desamma för alla idrottare oavsett vilket land de kommer från.

Internationella idrottsförbund stärker också de idrottsspecifika urvalsreglerna för olympiska spelen och samarbetar inom antidopingverksamheten med IOK och WADA.

Nationella idrottsförbund i olika länder är medlemmar i de internationella idrottsförbunden för sina idrottsgrenar. Nationella idrottsförbund ansvarar för grenarnas verksamhet och utveckling i sina egna länder.

I Finland kan nationella idrottsförbund vara ansvariga för att stödja verksamhet på olika nivåer, såsom barn- och ungdomsverksamhet, elitidrott samt vuxenidrott och motion. Nationella idrottsförbund ansvarar också för idrottsgrenarnas nationella tävlingsverksamhet.

Nationella idrottsförbund fungerar som grenarnas takorganisation i sina egna länder och dess medlemmar är idrottsföreningar inom landet.

Elitidrottsenheten leder och samordnar verksamheten inom det finländska elitidrottsnätverket, inklusive handikappidrott. Dessutom ansvarar enheten tillsammans med idrottsförbunden för långsiktig framgång inom elitidrott.

Elitidrottsenheten styr resurser inom ekonomi, kompetens och förhållanden för nätverkets användning och främjar samarbete och gemensamma arbetsmetoder.

Elitidrottsenheten ansvarar även för förberedelserna och sändningen av tävlingslag till 15 mångsportevenemang under varje fyraårsperiod.

Den samhälleliga grunden för elitidrott

Det samhälleliga grunden med elitidrott svarar på frågor som: Vad är betydelsen av elitidrott för Finland? Vad är värdefullt och vad är problematiskt med det? Varför bör elitidrott stödjas?

Resultatet av utredningen sammanfattas i tanken att elitidrott är en oupplöslig del av samhället som ger glädje och nytta både för samhället och för individer.

Elitidrott är viktigt eftersom:

  • Elitidrotten lär ut god konkurrens och andra livskunskaper
  • Elitidrotten visar att det omöjliga inte är omöjligt
  • Elitidrotten bygger gemenskap
  • Elitidrotten och dess evenemang ger samhället mer än de tar
  • Elitidrotten stärker den nationella identiteten

Elitidrott är en del av finländskheten, eftersom:

  • 74 % av finländarna är intresserade av att finska idrottare lyckas internationellt
  • 72 % av finländarna anser att elitidrottare erbjuder positiva exempel som andra kan följa
  • 70 % av finländarna känner glädje av att följa elitidrott

Utforska den samhälleliga grunden för elitidrott samt extern och intern utvärdering i materialbanken (på finska).