Våra tjänster för idrottsföreningar

 

Bra och högklassig föreningsverksamhet erbjuder alla finländare en väg till motionärens och idrottarens stigar. Den tänder gnistan för rörelse och hobbyverksamhet och ger möjlighet att avancera till elitidrottare.

Att öka föreningarnas livskraft. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för kvalitativ och förnyande förenings- och organisationsverksamhet. Vi stöder föreningars ledning, utveckling, digitalisering och ansvarstagande med hjälp av våra tjänster. Vi erbjuder också personlig rådgivning och stöd.

Utvecklingen av tjänsterna baseras på kontinuerlig kartläggning av behov och aktivt sökande efter gemensamma lösningar tillsammans med idrottsförbunden och idrottens regionala organisationer.

Idrottsföreningsverksamhet – Finlands största folkrörelse

1,8 miloner människor i olika roller

Idrottsföreningsverksamheten engagerar en tredjedel av finländarna – genom att idrotta, tävla, utföra frivilligarbete eller delta på annat sätt i föreningsverksamheten. Totalt deltar 1,8 miljoner människor i olika roller inom föreningsverksamheten. Det är Finlands största folkrörelse och dess påverkan på människor och samhället som helhet är obestridligt.

Suomisport för idrottsföreningar 

I Suomisport säljer grenförbund licenser, spelpass och försäkringar, och organiserar evenemang samt beviljar emblem och meriter. Vi erbjuder idrottsgemenskapens egen digitala tjänst som medlemstjänst till medlemsorganisationerna.

Tähtiseura-kvalitetsprogram

Vastuullinen seuratoimintaa

Vastuullinen urheiluseura noudattaa toiminnassaan urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Tutustu tarkemmin reilun pelin ihanteisiin ja urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan.

Vi hjälper dig gärna i alla frågor