Tillgänglighetsutlåtelse

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Finlands Olympiska Kommittés webbplats på www.olympiakomitea.fi. Utlåtandet är utarbetat den 12.06.2024 och uppdaterats senast den 12.06.2024. Denna tjänst omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och lagen förutsätter att offentliga tjänster måste vara tillgängliga.

Tillgängligheten av tjänsten har utvärderats av en extern expertorganisation år 2024. Dessutom har självutvärdering av webbplatsens tillgänglighet genomförts.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven (WCAG-kriterier 2.1, nivåer A och AA).

Innehåll som inte är tillgängligt

Användare kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan är en lista över kända problem. Om du märker ett problem som inte finns med på listan, vänligen meddela oss.

  • Kontrasten i idrottarens prestationer i blocket mot bakgrundens övertoning är inte tillräcklig. Kriterium 1.4.3 har brutits.
  • Kontrasten mellan den lilla texten i prenumerationsformulär för nyhetsbrev och bakgrunden är inte tillräcklig. Kriterium 1.4.3 har brutits.
  • Det finns PDF-formulär på webbplatsen som kanske inte är tillgängliga.
  • Det finns innehåll i iframe-fönster på webbplatsen som inte är helt tillgängligt.

Tillgänglighetskrav gäller inte vissa innehåll

Det finns innehåll på webbplatsen som produceras av tredje part. Sådant innehåll omfattas inte av tillgänglighetslagstiftningen.

Märkte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Berätta för oss om tillgänglighetsbristen du har märkt, så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.
Du kan rapportera en brist genom att fylla i responsformuläret.

Du kan också ge respons gällande tillgänglighet via e-post till info@olympiakomitea.fi. Ange vilken sida det gäller och beskriv problemet så noggrant som möjligt i ditt meddelande.

Tillsynsmyndighet

Om du märker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss, dvs. webbplatsens administratör. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.

Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats beskrivs exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetsövervakning

www.tillganglighetskrav.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000