Internationellt arbete

Vi låter idrottare idrotta. Vi påverkar där beslut fattas – med ansvar i förgrunden. 

När det skakar inom den internationella idrottsrörelsen, märks svängningarna också i Finland – både på gott och ont. Genom att aktivt delta i att stärka ansvarsfull och hållbar idrott kan vi säkra idrottens och motionens framtid. Tillsammans vill vi bygga broar internationellt, så att Finland är en framgångsrik idrottsnation där allt fler rör sig mer. Vi låter idrottare idrotta och erbjuder stöd åt dem som vill delta i påverkansarbete. Vi påverkar där beslut fattas – med ansvar i förgrunden. 

Vi vill vara ute och röra oss som en gemensam front tillsammans med våra medlemmar och samarbetar nära med nationella olympiska kommittéer som delar våra mål. Vi uppmuntrar idrottsrörelsen till internationellt kunskapsutbyte. Vi påverkar där beslut fattas – med ansvar i förgrunden. 

De vanligaste frågorna omkring internationellt arbete 

  • Vi tar aktivt ställning till aktuella idrottsrelaterade frågor, deltar i diskussioner och påverkar beslut, särskilt genom våra medlemskap. 
  • Vi deltar i eller söker oss till olika internationella kommittéer eller arbetsgrupper och påverkar genom dem. Dessutom är vi delaktiga i flera inofficiella nätverk där experter utbyter information om aktuella frågor. 
  • Vi uppmanar våra medlemsorganisationer att stödja vår linje. Vid behov formulerar vi gemensamma ståndpunkter. Idrottsförbunden påverkar sina internationella förbund genom sina egna förbund, positioner, möten eller internationella relationer. 
  • Vi tillhandahåller information, verktyg och stöd till våra medlemmar inom internationella frågor genom informationsmöten för verksamhetsledare och workshops. 
  • Vi bedriver kontinuerligt nordiskt samarbete genom webbinarier och aktiv kommunikation. 
  • Vi utbyter information med utrikesministeriet, ambassader, undervisnings- och kulturministeriet och andra liknande organisationer. 
  • Vi träffar eller har regelbundna diskussioner med centrala beslutsfattare inom den olympiska rörelsen. 

Finlands Olympiska kommitté anser att yttrande- och åsiktsfrihet är en grundläggande rättighet för idrottare. Idrottare har alltså full frihet att uttrycka sina åsikter om vad som helst – eller att avstå från att uttrycka dem.

För påverkansarbete och beslutsfattande har Olympiska kommittén experter, förtroendevalda och operativ ledning. Om en idrottare vill delta i påverkansarbete eller ta ställning, erbjuder vi stöd för detta. Samtidigt vill vi garantera rätten att fokusera enbart på idrotten för de idrottare som så önskar.

För närvarande pågår flera svåra situationer i världspolitiken som handlar om större saker än idrott. Finlands Olympiska kommitté följer de riktlinjer som Finland som stat följer i internationell politik; vi strävar efter att främja fred, demokrati och förståelse och att påverka genom att delta i internationella idrottssamhällen.

I flera internationella situationer beslutar internationella idrottsorganisationer eller, i fråga om OS, Internationella Olympiska Kommittén (IOK) om olika länders deltagande i internationell idrott. Finlands Olympiska kommitté har ingen rösträtt eller beslutsmakt i dessa organisationer, men vi hoppas att idrottsorganisationernas beslut följer internationella samfund som FN och EU.

I nästan alla aktuella internationella frågor som rör idrott eller bedöms kunna påverka idrotten diskuterar vi med våra viktigaste intressenter som utrikesministeriet och andra nordiska länder.

Den internationella geopolitiska situationen förändras ständigt, och frågan om bojkott av ett land eller en händelse i olika sammanhang dyker regelbundet upp i diskussionen.

Finlands Olympiska kommitté har undvikit alla bojkotter i tidigare historiska skeden, eftersom vår linje är att påverka genom att delta i det internationella idrottssamhället, inte genom att stå utanför verksamheten. För att Finlands Olympiakommitté skulle kunna överväga en bojkott skulle det krävas en bredare internationell rörelse bakom den.

Finlands Olympiska kommitté för regelbunden dialog med Finlands statschef, utrikesministeriet och andra centrala myndigheter. Hittills har vi fattat – och kommer även i fortsättningen att fatta – våra beslut i mycket nära samarbete med våra viktigaste referensgrupper, nämligen den finska statliga förvaltningen och de andra nordiska olympiska kommittéerna.

Internationella medlemskap och positioner 

Finlands Olympiska kommitté är aktivt engagerad i den olympiska rörelsen samt genom sina medlemskap i internationella organisationer. Vi påverkar platser och positioner där de mest centrala besluten om idrott och sport tas. Vi tror att genom samarbete och en gemensam front kan vi påverka bäst. 

Internationella positioner för Olympiska kommittén 2023

Emma Terho
Medlem av IOK:s styrelse
Ordförande för IOK:s idrottsutskott
Medlem i följande kommittéer:
Olympic Programme (2018-)
Olympic Solidarity (2022-)
Legal Commission (2020-2022)
Marketing Commission (2020-2022)
Games Optimization Group (2022-)
Wada Athletes Commission (2018-)
Wada Foundation Board (2018-)
Safeguarding Working Group (2023-)
EOC Athletes Commission Ex-officio (2023-)
IPC Athletes Commission Ex-officio (2023-)

Sari Essayah
Medlem av IOK:s styrelse
Medlem i följande kommittéer:
Sustainability and Legacy (2016-)
Digital and Technology (2017-)
Coordination for the Games of the XXXIV Olympiad Los Angeles 2028 (2019-)
International Masters Games Association (IMGA:n) hallituksen jäsen

Sari Rimpiläinen
Medlem av Milano-Cortina Olympic Games 2026 NOC Engagement Group

Elina Laine, medlem av EOC Sustainability and Active Society kommitté
Niina Toroi, medlem av EOC Gender Equality, Diversity and Inclusion kommitté
Juha Viertola, medlem av EOC Ethics kommitté

Petri Heikkinen, styrelseledamot och kassaförvaltare av EASE (European Association of Sport Employers)
Matleena Livson, medlem av HEPA Europe Sport Clubs for Health working group
Kaisa Larjomaa, medlem av ENGSO EU Advisory Board
Saga Yli-Hannuksela, styrelsemedlem av ENGSO Youth
Tarja Krum, medlem av ENGSO Equality Within Sport kommitté, med Olympiska kommitténs mandat

Visa allt
Visa ditt val