Våra tjänster för idrottsakademier och träningscentrar

Vi hjälper idrottsakademier i deras arbete, samt stödjer och coachar dem i verksamhetsutvecklingen. Vi hjälper idrottsakademier att uppfylla sitt löfte om verksamhet, vilket är att säkerställa att idrottarna har en daglig träning och en verksamhetsmiljö som håller internationell jämförelse. Begåvade unga människor kan uppnå sin fulla potential inom idrotten. Det finns fler idrottare och lag som presterar internationellt. Vi arbetar på ett etiskt hållbart sätt. Utbildning och förberedelse för en civil karriär sköts ansvarsfullt och planmässigt.

Gemensamma riktlinjer styr verksamheten

Kvaliteten på verksamheten vid idrottsakademier och träningscentrar styrs av gemensamma riktlinjer och kriterier för att säkerställa gemensamma arbetssätt. Målet är att utveckla idrottare och tränare, öka idrottsframgångarna och möjliggöra planerade dubbla karriärer för idrottarna. Syftet med riktlinjerna är också att uppmuntra sporter att ansluta sig till idrottsakademier och träningscentrar och sträva efter att skapa ett internationellt hållbart elitidrottsnätverk.

Bidrag till idrottsakademier och träningscentrar

Information om bidrag som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet till idrottsakademier och träningscentrar hittar du här.

Gemensamt arbetsutrymme för idrottsakademier och träningscentrar

I arbetsutrymmet hittar du material för olika möten och Teams-sammanträden. Om du ännu inte har åtkomst, kontakta Juuso Valkama: juuso.valkama@olympiakomitea.fi

Träningsböcker

Olympiska kommitténs träningsboksserie erbjuder vägledning för en idrottare under en period på cirka 6-7 år. Förutom bokserien Kasva urheilijaksi (Väx till idrottare) och boken Kehity huippu-urheilijaksi (Utvecklas till toppidrottare) riktar sig materialet Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena (Uppfostra idrottaren – föräldrar som stöd till ungdomen) även till föräldrarna och erbjuder verktyg och stöd.

Ladda ner föräldraguiden från materialbanken.

Innehållet i Kasva urheilijaksi stöder en ung idrottare som är intresserad av sport att växa till en hälsosam idrottare och skapar förutsättningar för mer krävande träning i framtiden. Bokserien fördjupar elevens förståelse för sin egen kompetens, sätt att träna färdigheter och egenskaper samt uppmuntrar till egen träning. Träningsböckerna är avsedda för ungdomar i högstadiet och är tillgängliga via samarbetsläroanstalter för idrottsakademier. Samarbetsskolor kan förfråga om böckerna via adressen harjoituskirjat@olympiakomitea.fi

Kehity huippu-urheilijaksi är avsedd för andra stadiets idrottare som strävar efter att nå toppen. Boken är en fortsättning på den tre delade träningsboksserien Kasva urheilijaksi. Träningsboken är tillgänglig via idrottsakademins nätverk och idrottsgymnasier.