Palvelumme urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille

Autamme urheiluakatemioita heidän työssään, sekä tuemme ja sparraamme toiminnan kehittämisessä. Autamme urheiluakatemioita täyttämään toimintalupauksensa, joka on: varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Yhteinen ohjeisto ohjaa toimintaa

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten laadukasta toimintaa ohjaa ja yhteisiä toimintatapoja varmistaa yhteinen ohjeisto ja kriteeristö. Tavoitteena on urheilijoiden ja valmentajien kehittyminen, paremman urheilumenestyksen tuottaminen sekä suunnitelmallisen kaksoisuran mahdollistaminen urheilijoille. Ohjeiston tarkoitus on myös kannustaa lajeja liittymään urheiluakatemioihin ja valmennuskeskuksiin ja tavoitella kansainvälisen vertailun kestävää kansainvälistä huippu-urheiluverkostoa.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain avustuksia urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille.

Materiaalipankki

Materiaalipankista löydät urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa ohjaavan ohjeiston, toimintaympäristöjen ilmoittamat valinnat painopistelajeista ja lajien ilmoitukset heidän valitsemistaan keskuksista.

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten yhteinen työtila

Työtilasta löydät erilaisten tapaamisten ja Teams-palavereiden materiaalit. Jos sinulla ei ole vielä tunnuksia sinne, ole yhteydessä Juuso Valkamaan: juuso.valkama@olympiakomitea.fi

Harjoituskirjat

Olympiakomitean harjoituskirjasarja tarjoaa eväitä urheilijan polulle n. 6-7 vuoden ajalle. Urheilijoille suunnattujen Kasva urheilijaksi -kirjasarjan sekä Kehity huippu-urheilijaksi -kirjan lisäksi Kasvata urheilijaksi – vanhemmat nuoren tukena -materiaali sisältää työkaluja ja tukea myös vanhemmille.

Lataa vanhempien opas materiaalipankista.

Kasva urheilijaksi -sisällöt tukevat urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luovat valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Kirjasarja syventää oppilaan ymmärrystä omasta osaamisesta, tavoista harjoitella taitoja ja ominaisuuksia sekä kannustaa omatoimiseen harjoitteluun. Harjoituskirjat on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille ja saatavilla urheiluakatemioiden yhteistyökoulujen kautta. Yhteistyökoulut voivat tiedustella kirjoista osoitteesta harjoituskirjat@olympiakomitea.fi

Kehity huippu-urheilijaksi on tarkoitettu huippua tavoitteleville toisen asteen urheilijoille. Kirja on jatkoa kolmeosaiselle Kasva urheilijaksi -harjoituskirjasarjalle. Harjoituskirja on saatavilla urheiluakatemiaverkoston ja urheiluoppilaitosten kautta.

Tapahtumakalenteri

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo