Tähtiseura-ohjelma

Haluaisitteko kehittää seuranne kulttuuria kohti parempaa?  Entä kiinnostaisiko teitä tarkastella millä tasolla seuranne on tällä hetkellä ja miettiä miten sitä voisi kehittää?  Entä haluaisitteko apua kehittämistyöhönne?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen seurojen laatuohjelma. Tähtiseurassa ollaan parhaassa seurassa ja voidaan luottaa siihen, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Laatuohjelma on kaikille seuroille avoin koosta riippumatta. Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.


Ohjelma tarjoaa seuroille maksuttomasti:

  • erilaisia työkaluja
  • asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin
  • helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Tähtiseura-ohjelman pääyhteistyökumppanina toimii Cloetta.

600 +Tähtiseuraa
47 lajia
300.000+jäsentä Tähtiseuroissa
Tutustu Tähtiseuroihin

Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta, NuVoLi ry

Voimistelu

Tähtiseura-verkkopalvelu tukee seuran kehittämistyötä

Suomisportissa toimiva Tähtiseura-verkkopalvelu mahdollistaa toiminnan kehittämisen kohti entistä parempaa suuntaa.  Se luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelulle ja kehittämiselle. Sivun alaidassa vastaus kysymykseen ”Miten Tähtiseura-verkkopalvelun saa seuralle?

Tähtiseuroille

Onnittelut Tähtimerkistä! Tämä tunnustus on lupaus laadusta ja vastuullisesta toiminnasta. Laatuohjelman työ luo seuraanne jatkuvan kehittämisen kulttuurin ja innostuksen yhteiseen tekemiseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tähtiseura on vahva brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Tuemme laatuohjelmaan osallistuvia seuroja toiminnan helpossa kehittämisessä monin eri tavoin. Myös verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu niin seurojen välillä kuin lajiliittojen ja aluejärjestöjen kanssa. Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjät toimivat seuran kehittämistyön tukena.

Tarjoamme seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelun, seurakehittäjien tuen, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön.

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Myös monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.

Tähtiseurat voivat lisäksi hakea vuosittain niille suunnattuja erikoispalkintoja.

Tähtiseuran laatutekijät on määritelty laatuohjelmassa, ja niiden täyttäminen on edellytys Tähtiseuraksi hyväksymiselle. Laatutekijät koostuvat kaikille seuroille yhteisistä tekijöistä sekä osa-aluekohtaisista tekijöistä lapsille ja nuorille, aikuisille ja huippu-urheilijoille.

Laatutekijöiden osiot ja alateemat:

  •   Johtaminen ja hallinto: johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi
  •   Urheilutoiminta: urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus
  •   Seuran ihmiset: voimavarat ja yhteisöllisyys
  •   Aineelliset resurssit: talous ja olosuhteet

Osa-aluekohtaiset laatutekijät:

  •     Lapsille ja nuorille sekä aikuisille on määritelty omat laatutekijät.

    Huippu-urheilussa on yhteisten tekijöiden lisäksi lajikohtaisia kriteereitä ja laatutekijöitä.

Tutustu laatutekijöihin tarkemmin lataamalla materiaalipankista Tähtiseura-ohjelman laatutekijät (päivitetty 2.1.2024).

Seuran kehittäminen on innostavaa ja sitouttaa jäseniä seuran toimintaan. Tähtiseura-ohjelmassa kehittämistyötä tehdään lajikohtaisesti. Kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat tai seurojen lajijaostot, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto, voivat ilmoittautua ohjelmaan ja lähteä tavoittelemaan Tähtimerkkiä.

Tuemme kehitystyötä tarjoamalla seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelun ja paljon erilaisia työkaluja. Toimintaa voi kehittää omaan tahtiin osa-alue kerrallaan. 

Kehittämistyöhön on hyvä varata riittävästi aikaa. Jos seura haluaa tavoitella Tähtimerkkiä, niin seuran kannattaa varata työhön aikaa 3-9 kuukautta. Uudelleen auditoitavien seurojen on hyvä varata työhön 2-4 kk.

1. Kootkaa kehittämistiimi

Seuraan kannattaa perustaa kehittämistiimi, jonka tavoitteena on innostaa ja innostua sekä varmistaa, että seura kulkee läpi polun Tähtiseuraksi. Tiimi tuo prosessiin seuran eri toimijoiden ja toimintojen näkökulmia ja varmistaa, että seura varmasti hyötyy prosessista. Suosittelemme, että tiimissä on vähintään 3-5 henkilöä toiminnan eri osa-alueilta

2. Valitkaa kehittämisen osa-alue

Valitkaa lapset ja nuoret, aikuiset tai huippu-urheilu* kehittämisen osa-alueeksi, jota haluatte lähteä kehittämään. Voitte valita myös useamamman em.osa-alueista. Tarkistakaa tästä mitä osa-alueita oma lajiliitto voi auditoida. Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen edellyttää, että lajiliitto on käynnistänyt huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelman osa-alueen ja valinnut seuran mukaan ohjelmaan. Kehittämistiimi tekee suunnitelman ja aikataulun kehittämisprosessista.

3. Liittykää Suomisportin Tähtiseura-verkkopalveluun

Tähtiseura-verkkopalvelu toimii Suomisportissa. Ottaaksenne Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönne, tutustukaa Suomisport käyttöönoton ohjeisiin.  Jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla omat Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet, jotka seuran Suomisport-pääkäyttäjä voi myöntää. Tähän linkki materiaalipankin ohjeeseen.

4. Seurakehittäjät apuna

 Lajiliittojen, aluejärjestöjen, TUL:n ja Paralympiakomitean seurakehittäjät auttavat kehittämistyössä ja auditoivat seuran Tähtiseuraksi.

Suomisportin Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kaikille urheiluseuroille. Sen avulla seura voi kehittää toimintaansa ja tavoitella myös itselleen Tähtimerkkiä. Maksuttomassa palvelussa urheiluseurat  voivat kehittää toimintaansa itsenäisesti ja vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjän kanssa. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditoinnissa. Verkkopalvelu toimii osana Suomisportia.

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttö

Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisport- digipalvelua. Ottaaksenne Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönne, tutustukaa Suomisport käyttöönoton ohjeisiin.

Jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla omat Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet, jotka seuran Suomisport-pääkäyttäjä voi myöntää. Ohje pääkäyttäjälle.

Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen ei edellytä maksupalvelusopimuksen aktivointia, johon tarvitaan yhdistysrekisteriote/seuran nimenkirjoittajien tiedot, vaan verkkopalvelun voi ottaa Suomisportissa käyttöön heti, kun kehittämistiimin käyttöoikeudet ovat kunnossa. Käyttö on maksutonta.

Tutustu Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöohjeisiin.
Katso Tähtiseura-verkkopalvelun käytön opastusvideo.


Tarvitsetko apua palvelun käytössä tai auditointiin valmistautumisessa?

Tutustu webinaaritarjontaan Suomisportin tapahtumahaussa.

Tähtiseura-ohjelman avulla seurat pääsevät arvioimaan toimintaansa, löytämään vahvuuksiaan ja tunnistamaan kehittämiskohteitaan. Tähtiseura-matkallaan seura peilaa toimintaansa ohjelman laatutekijöihin. Kun seura täyttää ohjelman laatutekijät, myönnetään seuralle Tähtimerkki.

Tähtimerkki on tunnustus seuralle. Se on lupaus laadusta ja vastuullisesta toiminnasta. Tähtimerkin saaneessa seurassa kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

Tähtimerkki jaetaan kolmeen osa-alueeseen:

1.                       Lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)

2.                       Aikuiset (punainen tähtimerkki)

3.                       Huippu-urheiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki)

Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin. Laatuseura voi saada täyden kolmivärisen tähtimerkin täyttämällä kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit.

Tähtiseura-ohjelmasta sinulle kertovat lisää

Tapahtumakalenteri

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo