Valmennusosaamisen kehittäjille

Valmennusosaamisen kehittäjänä olet avainasemassa luomassa valmentajille mahdollisuuksia oppia. Tämän sivun kautta löydät paljon erilaisia materiaaleja työsi tueksi.  

Valmennusosaamista kehitetään urheiluverkostossa koko urheilijan ja liikkujan polun matkalla valmennusosaajien verkostoissa, joissa on mukana toimijoita lajiliitoista, urheiluakatemioista, valmennuskeskuksista, urheiluopistoista, liikunnan aluejärjestöistä, korkeakouluista ja yliopistoista, Suomen Valmentajista, Huippu-urheilun instituutti KIHUsta ja Olympiakomiteasta. 

Valmennusosaamisen kehittämisessä tavoitteena on, että urheilijan polun eri vaiheissa tehdään oikeita asioita lasten liikunnan, valintavaiheen sekä huippuvaiheen laatutekijöiden mukaan.   

Materiaaleja työsi tueksi

Tutustu valmennusosaamisen kehittäjille tarkoitettuun materiaalipankkiin. Sieltä löydät mm. 10 laatulupausta lasten ja nuorten urheiluun, valmennuksen osaamistavoitteet, valmennusosaamisen käsikirjoja, kouluttajan itseopiskelumateriaalia ja paljon muuta.