Suomessa on viisi huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulua! Tähän mennessä auditoidut korkeakoulut ovat:

21.9.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
21.9.2023 Savonia-ammattikorkeakoulu
6.5.2024 Lapin yliopisto
6.5.2024 Jyväskylän yliopisto
6.5.2024 Vaasan ammattikorkeakoulu

Lisää luettavaa huippu-urheilijamyönteisistä korkeakouluista

Materiaalipankista löydät huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen auditointikäsikirjan sekä HUMKK-laatutunnuksen saaneiden korkeakoulujen auditointiraportit.

Monet huippu-urheilijat suorittavat korkeakouluopintoja urheilu-uransa aikana, mikä edesauttaa heidän siirtymistään urheilu-uraa seuraavalle työuralle. Urheiluakatemioissa on jäseninä noin 1500 korkea-asteella opiskelevaa urheilijaa.

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen myötä urheilun ja opiskelun yhteensovittaminen helpottuu tulevaisuudessa yläkouluvaiheesta korkea-asteelle saakka.

Huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä urheiluakatemian kanssa, joka käytännössä tarkoittaa esimerkiksi joustavien opintopolkujen rakentamista urheilijoille sekä riittävää määrää henkilökohtaista opintojen ohjausta. Urheilijoiden kanssa työskentelevillä on myös oltava riittävä ymmärrys huippu-urheilijan arjesta. Korkeakoulu auttaa urheilijaa tunnistamaan urheilussa syntynyttä osaamista, sekä valmistautumaan tutkinnon suorittamisen jälkeiseen urasiirtymään yhteistyössä urheiluakatemian kanssa.

Arviontimallin laatutekijät

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointi pohjautuu laatumalliin, joka koostuu kuudesta arviointialueesta ja erilaisista laatutekijöistä. Nämä tekijät liittyvät muun muassa henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen, joustaviin opintojärjestelyihin, urheilun kautta hankitun osaamisen tunnistamiseen ja urheiluakatemian kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yksi keskeisistä tavoitteista on myös sujuvoittaa urheilijoiden siirtymää korkeakouluopiskelijaksi toisen asteen opintojen jälkeen.

Arviointimallin rakentamiseen on saatu apua Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) asiantuntijoilta. Auditoinnit ovat osallistavia ja vuorovaikutteisia, ja niissä autetaan korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet, hyvät käytännöt ja kehittämiskohteet ja luodaan näin edellytyksiä toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.  

Mitä Dual Career -tarkoittaa kansainvälisesti?

Tutustu FISUn verkkosivuihin sekä aiheesta tehtyihin tutkimuskatsauksiin.

Lukuvuoden opiskelijaurheilija

Kuka on lukuvuoden opiskelijaurheilija ja millä perusteella sellainen valitaan?

HUMKK-laatutyön ohjausryhmä

Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutyötä valvoo ohjausryhmä. Sen puheenjohtajana toimii Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen.

Jäsenet:

Panu Autio; Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja, Olympiakomitean urheilijavaliokunnan jäsen

Jari Lämsä; Johtava asiantuntija – arviointi ja seuranta, Huippu-urheilun instituutti KIHU

Tuuli Merikoski; Perho Liiketalousopiston ja Urhean kaksoisura-asiantuntija, Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiön puheenjohtaja

Merija Timonen; Opetus- ja oppimispalvelujen johtaja, Lapin yliopisto

Kysyttävää?