Palvelumme valmentajille

Nämä sivut ovat sinulle, valmentaja, ohjaaja tai valmennusosaamisen kehittäjä. Jos olet lasten ohjaaja, aloitteleva valmentaja tai kiinnostunut valmentajakoulutuksesta, tutustu ohjaajille tarkoitettuun sivuun. 

Valmennus kohti huippu-urheilumenestystä 

Yläkouluvaiheessa valmentaja auttaa innokasta ja motivoitunutta nuorta kehittymään terveeksi urheilijaksi ja valmistautumaan tulevaisuuden vaativampiin harjoituksiin. Valmennuksessa nuori kokee yhteisöllisyyttä, iloa, osallisuutta ja onnistumisen tunteita. Urheilu syventää nuoren ymmärrystä omista taidoistaan ja harjoittelusta. Valmennus rohkaisee myös omatoimiseen harjoitteluun ja korostaa yksilöllistä kehittymistä. 

Toisella asteella valmennus on tavoitteellista, harjoittelu vaativaa ja kuormituksen säätely keskeistä kehittymisen kannalta. Urheilu ja opiskelu sovitetaan yhteen yhteistyössä urheilijan, valmentajan ja koulun kanssa. Urheilijoiden itseohjautuvuus ja vastuu omasta kehityksestään kasvavat. Valmennus tukee urheilijan kehittymistä lajin vaatimusten mukaisesti ja etenee progressiivisesti toisen asteen aikana, seuraten kehitystä eri ominaisuuksien osalta. Asiantuntijat tukevat valmennusta auttaen sekä valmentajaa että urheilijaa kehittymään. 

Huippuvaiheessa valmennus luo edellytykset menestykselle ja huippusuorituksille. Valmennus tukee motivaatiota, tahtoa ja intohimoa kehittyä ja menestyä. Suorituskyvyn optimointi tapahtuu suunnitelmallisesti eri alojen asiantuntijoiden tukea hyödyntäen. 

Valmentajalla on väliä

Oletko koskaan miettinyt valmentajuutta urheilussa laajemmin? Mihin arvoihin valmennus pohjaa? Mitä hyvä valmennus on? Tutustu Valmentajalla on väliä -materiaaliin ja kirjauksiin hyvästä valmennuksesta ja valmennukseen liittyvistä eettisistä ohjeista. 

Vastuullinen valmentaja –verkkokurssi

Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen, sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen.

Harjoitettavuuskartoitus

Harjoitettavuuskartoitus on valmennuksen ”kenttätesti”, joka antaa informaatiota urheilijan urheilullisuudesta sekä harjoitettavuudesta.

Kasva urheilijaksi 

Tutustu Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen sisältöihin.

Kysy lisää valmennuksesta