Våra tjänster för tränare

Dessa sidor är för dig, tränare, instruktör eller utvecklare av tränarkompetens. Om du är instruktör för barn, nybörjartränare eller intresserad av tränarutbildning, ta en titt på sidan för instruktörer.

Träning mot elitidrottsframgång

Under högstadiet hjälper tränaren en entusiastisk ungdom att utvecklas till en hälsosam idrottare och förbereda sig för framtida krävande träningar. Inom träningen upplever ungdomen gemenskap, glädje, delaktighet och känslor av framgång. Idrotten fördjupar ungdomens förståelse för sina egna färdigheter och träning på både allmän och grenspecifik nivå. Träningen uppmuntrar också till egen träning och betonar en helhetssyn samt individuell utveckling.

På gymnasienivå fokuserar träningen på en målinriktad process där träningen är krävande och reglering av belastningen är avgörande för utvecklingen. Idrott och studier anpassas i samarbete med idrottaren, tränaren och skolan. Idrottarnas självstyrning och ansvar för sin egen utveckling ökar. Träningsprocessen stöder idrottarens utveckling enligt sportens krav och fortskrider progressivt under gymnasietiden, med följsamhet av utvecklingen inom sporten och olika egenskaper. Experter stöder träningsprocessen genom att hjälpa tränaren och idrottaren att utvecklas.

I toppfasen skapar träningsmiljön förutsättningar för framgång och toppresultat. Träningen stöder motivation, vilja och passion att utvecklas och lyckas. Prestandaoptimering sker genom en planerad träningsprocess där stöd från experter inom olika områden utnyttjas.

Tränaren spelar roll

Har du någonsin funderat på tränarskapet inom idrotten på ett bredare plan? Vilka värderingar ligger till grund för träning? Vad är bra träning? Ta del av materialet och anteckningarna i ’Tränaren spelar roll’ om bra träning och etiska riktlinjer för träning. Materialet finns på finska. 

Ansvarsfull tränare – webbkurs

På webbkursen får du lära dig om ansvarsfull och bra tränarverksamhet samt hur du främjar en fysiskt, mentalt och socialt trygg miljö. Genom att genomföra kursen visar du ditt engagemang för ansvarsfull tränarverksamhet.

Kartläggning av träningsbarhet

Kartläggning av träningsbarhet är ett ”fälttest” inom coaching som ger information om idrottarens idrottslighet och träningsbarhet. Ta reda på och se hur testet utförs. Innehållet endast på finska.

Bli en idrottare 

Bekanta dig med innehållet i allmän träningsplan för ”Kasva urheilijaksi.”

Fråga mer