Till olympiska partner

Hur kan företaget dra nytta av att vara partner till Olympiska kommittén?

Olympiska ringarna utgör en av världens mest igenkännliga varumärken. Nästan 80 % av finländarna känner igen Finlands Olympiska Kommittés logotyp.

Genom samarbete får företaget en partner med ett varumärke som enligt forskning betraktas som en stark påverkare samt effektiv och ansvarsfull i att främja gemensamt välstånd.

Samarbetet kan vara kopplat till flera områden inom Olympiska Kommittén, såsom elitidrott, föreningsverksamhet eller upprätthållande av finländarnas funktionsförmåga.

Kommerciellt samarbete med Olympiska Kommittén kan konkret innebära till exempel:

  • Stärkande av företagsvarumärket
  • Strategiskt partnerskap kring ett specifikt tema
  • Produktmarknadsföring och innehållssamarbete
  • Evenemangssynlighet
  • Förstärkning av arbetsgivarvarumärket

I ett kommersiellt samarbete kan flera element inkluderas enligt företagets behov.

Finland med funktionsförmåga

Över hundra organisationer har redan gått med för att förbättra finländarnas fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga genom konceptet Finland – ett funktionsdugligt land och folk, organiserat av Olympiska kommittén.

För företagen erbjuder konceptet en unik möjlighet att vara ledande inom skapandet av ett funktionsdugligt land och folk. Vad är ert företags löfte till Finland?

Donering

Företaget kan också stödja motion och idrott genom att göra en donation till Olympiska kommitténs Olympiafond eller till Barnens Rörelse -verksamheten.

En donation till Olympiafonden är en gåva för Finlands framtid. Av Olympiafondens intäkter går 50 % till barnens rörelse och 50 % till ungdomarnas målinriktade idrott.

Finlands olympiska lag

Finländarnas stolthet: olympiska laget. Det har redan tagit hundratals olympiska medaljer till Finland. Som företagspartner får du tillgång till en stark, välkänd och attraktiv olympisk varumärke.

Idrottsföreningsverksamhet

Idrottsföreningarna engagerar över 1,2 miljoner finländare. Finlands största folkrörelse erbjuder företagspartners påverkansfulla och ansvarsfulla sätt att genomföra partnerskap.

Barnens Rörelse-fritidsverksamhet

Barnens Rörelse är en gemensam satsning av Finlands Olympiska Kommitté, hela idrottsgemenskapen, skolor och företag för att öka fysisk aktivitet bland lågstadiebarn.

Edenred Yritysmaratonviesti evenemang

Edenred Företagsmaratonstafetten är Finlands största företagsidrottsevenemang för barns rörelse. Nästa Edenred Företagsmaratonstafetter arrangeras den 16 maj 2025 i Helsingfors och den 23 maj 2025 i Tammerfors.

Olympiska kommitténs motionsutmaning

Olympiska kommitténs program ”Genom att röra på sig för det goda” erbjuder företaget ett inspirerande sätt att främja personalens motion. Programmet inkluderar färdiga element för att genomföra en framgångsrik motionskampanj.

Varje barn har rätt att ha en hobby. Olympiska kommittén gör genom eftermiddagens idrottsklubbar säker, glad och barnvänlig hobbyverksamhet tillgänglig för varje barn. Saarioinen är med och stöttar klubbarna. Motion, varierad kost och tillräcklig vila är grundpelarna för vardagens välmående. Hela familjens vardag underlättas när barnen får röra på sig direkt efter skolan. Här erbjuder Barnens Rörelses eftermiddagsklubbar en utmärkt lösning.

Tia Yrjölä – Direktör för konsumentupplevelse, Saarioinen

Idrottsföreningarna är grundstenen i finsk idrott. Tillsammans med Olympiska kommittén har vi fått utveckla och modernisera idrottsföreningarnas ekonomiska processer och på vårt sätt stötta barn- och ungdomsidrott i välskötta föreningar. Samarbetet är också ett konkret sätt att uppfylla vårt kundlöfte ’framtiden är känd’.

Jukka Laamanen – Direktör, kundrelationer och marknadsföring, Rantalainen

Tillsammans med Olympiska kommittén har vi under årens lopp gett energi åt finländarnas vardag både på tävlingsarenor och i hemmen. Samarbetet har möjliggjort skapandet av unikt innehåll och samarbete där rörelse och människors välmående är kärnfrågor. Detta har ökat värdet för våra varumärken och erbjudit upplevelser både för vår personal och våra kunder. Vi är mycket stolta över detta samarbete, det finns energi i rörelsen!

Johanna Viskari – Direktör för konsumentupplevelse, Lumme Energia Oy

Mer information om möjligheterna inom idrottssponsring