Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för Finlands Olympiska Kommittés webbplats

1. Personuppgiftsansvarig

Finlands Olympiska Kommitté rf
Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors

Besöksadress: Gjuterivägen 10, 4:e vån., Helsingfors

FO-nummer: 0202238-5

2. Kontakt i ärenden som gäller registret

I alla frågor som gäller dataskydd på webbplatsen kan du ta kontakt per e-post till info@olympiakomitea.fi eller per post till Finlands Olympiska Kommittés kontor (adress ovan).

3. Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för besökare på Finlands Olympiska Kommittés webbplats

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som angetts på webbplatsens kontaktformulär behandlas på ett ändamålsenligt sätt som är avsett för handläggning av kontakter. Uppgifterna sparas tills ärendet som föranleder kontakten har utretts. Uppgifter som samlas in på kontaktformuläret: namn, e-postadress samt eventuella andra personuppgifter som besökaren anger på formuläret.

En personuppgift som skickas på webbplatsens formulär för att beställa nyhetsbrev överförs till nyhetsbrevsystemet hos en tredje part, i detta fall en tjänsteleverantör vid namn Liana Technologies. Det finns separata dataskyddsbeskrivningar för våra nyhetsbrev. Uppgifter som samlas in i nyhetsbrevsystemet: e-postadress.

På sidan för lediga jobb har tillträde till och inloggning på det rekryteringssystem som Finlands Olympiska Kommitté använder bäddats in på webbplatsen. Systemet är ReachMee som tillhandahålls av Talentech Oy, och därför är det Talentech som ansvarar för dataskyddet. Talentech ansvarar för systemets register för Finlands Olympiska Kommittés del. Uppgifter som samlas in i rekryteringssystemet: namn, födelseår, kön, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress) samt svar på eventuella screeningfrågor på ansökningsblanketten. Dessutom samlas CV och ett personligt ansökningsbrev in.

Vid insamlingen av besökaruppgifter på webbplatsen använder Finlands Olympiska Kommitté programmet Google Analytics 4 som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics identifierar användaren med hjälp av kakor (eng. cookies). Uppgifterna om användningen av webbplatsen förmedlas till och sparas på Googles servrar bland annat i USA. Uppgifter samlas in om besökarnas beteende på webbplatsen, till exempel deras navigering på webbplatsen, den tid de använder på webbplatsen samt källan till trafiken. Dessa uppgifter används för att utveckla användarupplevelsen på Finlands Olympiska Kommittés webbplats och för att förbättra tjänstens kvalitet, så att besökaren lättare får tillgång till sådan information som intresserar besökaren.

5. Ordinarie informationskällor

Uppgifterna som sparas i webbplatsens register erhålls från de meddelanden som kunden skickat med webbplatsens kontaktformulär. Vad gäller besökaruppgifter sparas uppgifterna för de personer som godkänt kakor i Googles tjänst.

6. Regelbundet utlämnande av uppgifter och radering av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till andra aktörer. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter i enlighet med lagstiftningen. En registrerad person kan lämna in en skriftlig informationsbegäran om de uppgifter som sparats om personen eller begära att uppgifterna raderas genom att kontakta registrets kontaktperson per e-post eller brev.

De uppgifter som samlas in av Google Analytics överförs också utanför EU eller EES.

En registrerad person kan lämna in en skriftlig informationsbegäran om de uppgifter som sparats om personen eller begära att uppgifterna raderas genom att kontakta registrets kontaktperson per e-post eller brev.

7. Skydd av registret

Webbplatsens register har skyddats i enlighet med dataskyddslagen. Registret har skyddats bland annat med lösenord, brandvägg och SSL-skydd. Endast personer som utsetts av Finlands Olympiska Kommitté har tillträde till webbplatsens användarregister och registret för kontaktformulären. De personer som använder uppgifterna i registret har tystnadsplikt. Inget manuellt material skapas utifrån uppgifterna i registret.

8. Kakor och användningen av dem

En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där. Med hjälp av textfilen identifierar webbplatsen personer som ofta besöker webbplatsen, och textfilen möjliggör en webbplatsanalys om besökarna. Kakor används för att spara uppgifter om hur en person använder webbplatsen och bland annat datum för det första och det senaste besöket samt antalet besök på webbplatsen. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer.

Google använder denna information för att sammanställa rapporter om användningen av webbplatsen. Rapporterna används för statistik om antalet besökare och för att förbättra tjänsten. Kakor kan också användas för inriktning av reklam. Reklam görs på FB/IG/Google. Till exempel återmarknadsföring (remarketing) görs utifrån kakor. En personuppgift (IP-adress) som erhållits via kakor kopplas inte samman med andra register. Användaren kan förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i sin webbläsare, se webbläsarspecifika anvisningar som tillhandahålls av din tjänsteleverantör. Mer information om Google Analytics-spårning finns på Googles dataskyddssida.