Edut jäsenjärjestöille

Vievätkö hallinnolliset työt ja muut rutiinit kohtuuttoman paljon aikaa ja energiaa? Tuntuuko siltä, että aika ei tahdo riittää oman lajin kehittämiseen ja seurojen palvelemiseen?

Tarjoamme erilaista tukea ja palveluja näihin ja moniin muihin asioihin. Yhteisiä palveluita tuottamalla haluamme helpottaa lajiliittojen ja muiden jäsenjärjestöjemme arkea ja tarjota oivaltavia, kustannustehokkaita palveluratkaisuja.

Yhteisten sopimusten neuvottelu ja toiminnan koordinointi sekä yhteishankintojen hankintaprosessit hoidetaan keskitetysti. Vakuutus- ja musiikkisopimukset sekä valitut palveluratkaisut ovat kustannustehokkaita ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti toteutettuja.

Edut ja sopimukset jäsenjärjestöille

Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. Vakuutettuina ovat mukaan liittyneet lajiliitot ja niiden piirit, alueet ja jäsenseurat. Lisäksi vakuutuksen piirissä ovat oman toimintansa osalta liikunnan ja urheilun aluejärjestöt, Sotilasurheiluliitto, Paralympiakomitea, Olympiakomitea, Suomen Valmentajat (1.1.2023) ja Työväen Urheiluliitto (mukana myös ne TUL:n jäsenseurat, jotka eivät ole lajiliiton jäseniä).

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus korvaa liittojen, liittojen piirien tai alueiden tai urheiluseurojen toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vakuutetun omavastuu hoitoturvan osalta on 100 euroa.

 • Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla seuran jäsen, vakuutus on silti voimassa.
 • Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä.
 • Myös matkalla vapaaehtoistyöhön sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin.
 • Vakuutus ei ole voimassa urheillessa, palkkiota tai palkkaa saaville erotuomareille eikä työsuhteessa yllä mainittuihin tahoihin oleville.

Lue korvattavuudesta tarkemmin vakuutusesitteestä ja vakuutusehdoista.

Toiminnanvastuuvakuutus

Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Huom. Toiminnan vastuuvakuutus ei ole korvauspiiriltään yhtä laaja kuin vakuutetun lain mukainen korvausvelvollisuus. Tutustu vakuutusehtoihin.

 • Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot.
 • Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa.
 • Vakuutus ei esimerkiksi korvaa vakuutetun hallussa, lainassa, vuokralla tai muuten vakuutetun hyödykseen käytettävänä olevalle omaisuudelle aiheutettuja vahinkoja.
 • Vakuutusyhtiö selvittää korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän sekä neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa.
 • Vakuutetun omavastuu on 600 euroa.

Lisätietoja

Tapaturman sattuessa ota yhteys Pohjola Terveysmestari -palveluun. Tavoitat terveysmestarit puhelimitse 0100 5225 tai Pohjola Sairaala -sovelluksen kautta

Asioidessasi tarvitset vakuutusnumeron (kts. alla). Kysy Tuplaturvasta Olympiakomitean Help Deskistä.

Tarkemmat tiedot vakuutuksesta ja sen ehdoista löydät esitteestä, joka on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tutustu Tuplaturva-esitteeseen.

 • Materiaalipankkiin viedään vain vuoden 2024 esite (kolme kieltä) sekä lista mukana olevista liitoista

Vakuutusnumerot ja -ehdot

 • Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen vakuutusnumero: 16­-550-­119-2
 • Toiminnanvastuuvakuutuksen vakuutusnumero: 16-549-997­-7
 • Tapaturmavakuutuksessa noudatetaan Ryhmätapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja RT01, voimassa 1.1.2020 alkaen.
 • Vastuuvakuutuksessa noudatetaan Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja VA 01 (voimassa 1.1.2021 alkaen) ja vastuuvakuutuksen VA 04 (voimassa 1.1.2021 alkaen) erityisehtoja 332 (tavaransäilytys) ja 393 (ravitsemistoiminnan tuotevastuu) sekä Ilmailuliiton erityisehtoa.

Jos kilpailuissa, harjoituksissa tai muissa tilaisuuksissa esitetään musiikkia, on tapahtuman järjestäjä velvollinen maksamaan korvausta musiikin tekijöille, esittäjille, kustantajille ja tuottajille.

Teoston ja Gramexin kanssa on sovittu keskitetysti musiikin julkiseen esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. Sopimukset koskevat mukaan liittyneitä lajiliittoja ja niiden jäsenseuroja sekä liikunnan aluejärjestöjä niiden omassa toiminnassa.

 • Teosto-sopimuksen numero: 70014878
 • Gramex-sopimuksen numero: LII040

Sopimuksen piiriin liittyneet lajiliitot on listattu materiaalipankistamme löytyvässä dokumentissa. Sopimuskausi on kaksivuotinen. Olympiakomitea on sopinut liittojen kanssa maksuosuuksista.

Sopimuskausi 2024-2025 (PDF)  TÄMÄ materiaalipankkiin. Pitää nimetä paremmin: Musiikin julkinen esittäminen_sopimuskauden 2024-2025 piirissä olevat lajiliitot

Kun musiikin käyttö on sopimuksen mukaista, ei lajiliittojen, seurojen tai joukkueiden tarvitse hakea erillisiä lupia tai maksaa erillisiä korvauksia Teostolle tai Gramexille.

Saat lisätietoa musiikkisopimuksista Olympiakomitean Help Deskistä.

Missä ja miten musiikkia saa käyttää?

Sopimukset antavat lajiliitoille ja seuroille oikeuden käyttää musiikkia järjestämässään:

 • Liikunta- ja urheilutoiminnassa: esimerkiksi kilpailuissa, harjoituksissa, kilpailu- ja harjoitusalueella sekä liikunta- ja urheilutapahtumissa
 • Pienimuotoisissa oheistapahtumissa kuten esimerkiksi myyjäisissä, juhlissa, illanvietoissa, näytöksissä ja leiritilaisuuksissa

Sopimukset edellyttävät, että on kyse:

 • Yhteensä alle 15 000 hengen liikunta- ja urheilutapahtumasta
 • Yhteensä alle 200 hengen oheistapahtumasta
 • Lajiliiton, seuran tai joukkueen järjestämästä tapahtumasta, toiminnasta tai tilaisuudesta

Sopimukset eivät kata kaikkea musiikin esittämistä. Ne eivät koske esimerkiksi elinkeinotoimintaa, ammattimaisia esiintyjiä, musiikin verkkokäyttöä, suoratoistopalveluita (esim. Spotify) eikä huvitilaisuuksia. Myöskään musiikin striimaus urheilujärjestöjen sopimuksella ei ole mahdollista. 

Teostolla ja Gramexilla on omat, toisistaan eroavat ohjeistukset striimaukseen. Tarkista aina ajankohtainen tilanne tekijänoikeusjärjestöjen verkkosivuilta.

Olympiakomitean kumppani Mediamaisteri tarjoaa urheilu- ja liikuntajärjestöille nykyaikaisen digitaalisen oppimisalustan tehostamaan koulutustoimintaa. 

Nykyaikainen oppimisalusta Saas -palveluna sisältää mm.:

 • Liiton ulkoasuun räätälöity oppimisalusta
 • Kouluttajille valmiit sisältö- ja kurssimallipohjat
 • Moniportainen käyttäjähallinta
 • Interaktiivinen sisältötyökalu H5P
 • Automaatiot ja suoritusten seuranta
 • Kattavat analytiikka- ja raportointityökalut

Oppimisalusta on myös mahdollista integroida osaksi Suomisport-palvelua. Tämä helpottaa mm. koulutuksiin ilmoittautumista, maksullisten koulutusten toteuttamista sekä käyttäjähallintaa.

Palvelusta on neuvoteltu kehyssopimus ja tarjous urheilu- ja liikuntajärjestöille. Urheilujärjestöjen alennettu hinta koostuu Saas-palvelun kuukausimaksusta sekä oppimisalustan ja mahdollisen Suomisport-integraation käyttöönoton kertamaksusta.


Tutustu tarjoukseen ja hinnoitteluun tarkemmin (pdf-tiedosto).

Miten käyttöön?

Palvelun voi ottaa käyttöön solmimalla sopimuksen Mediamaisterin kanssa. Ota yhteyttä Mediamaisteriin.


Olympiakomitean Oppimisareena on toteutettu yhteistyössä Mediamaisterin kanssa. Kysy lisää Oppimisareenasta ja verkkokoulutusten yhteiskehittämisestä: oppimisareena@olympiakomitea.fi

Olympiakomitea on neuvotellut liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä seurojen tarpeisiin OM Sport IT -palvelupaketin. Pilvipohjainen palvelu takaa pääsyn tärkeisiin järjestelmiin ja tarvittaviin ohjelmiin ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta, myös kentän ja kaukalon laidalla. Se kattaa toimistotyön perusasioita kuten kalenterit, sähköpostit, tiedostojen säilyttämisen, tietoturvan ja näihin liittyvät palvelut 24/7.

Palvelun tuottaa Avoki Oy, joka on kehittänyt Olympiakomitean jäsenille tarjottavan ratkaisun yhteistyössä Olympiakomitean jäsenpalvelutiimin kanssa. Palvelu on myös Olympiakomiteassa käytössä.

Lue lisää Avoki Oy.

Palvelun tavoitteet

 • Tarjota koko yhteisölle aikaa säästävä ja kustannustehokas ratkaisu
 • Tehostaa liikunta- ja urheilujärjestöjen keskinäistä yhteistyötä
 • Kehittää ja helpottaa liittojen toimintaa

Miten mukaan?

Tarkemmat tiedot palvelun sisällöstä ja hinnoittelusta:

Petri Löyttyniemi, puh. 040 625 6477

Olympiakomitean pitkäaikainen yhteistyökumppani Rantalainen tuntee urheilun taloushallinnon. Rantalainen tarjoaa urheiluseuroille ilmaisen taloushallinnon kartoituksen. Kartoituksen tuloksena urheiluseura saa hyvän kuvan talous- ja palkkahallinnon nykytilasta ja mahdollisista kehityskohteista.

Rantalaisen verkkosivustolta löytyy lisätietoa palveluista ja mm. seuraavat aineistot lajisi seurojen käyttöön:

 • Opas seuran taloushallintoon
 • Malli seuran talousohjesäännöksi

Olympiakomitea tarjoaa lajiliitoille ja urheiluseuroille painotuotteiden ja tapahtumamateriaalien tilausjärjestelmän. Olympiakomitean OmaPumu-tilausjärjestelmästä tilatessaan liitot ja seurat saavat hyödykseen Olympiakomitean neuvottelemat kumppanuushinnat ja käyttöönsä PunaMustan laajat palvelut yhden luukun periaatteella. Painotuotteet ovat hiilineutraaleja ja vastuullisesti tuotettu.

Tee omalle organisaatiollesi käyttäjätunnus.

Mietitkö varainhankintaa urheiluseuralle tai joukkueelle? Valjasta urheilutapahtumasi tuottamaan rahaa toimintaasi myymällä lippuja tai fanituotteita verkkokaupassa. Kerää varoja arpajaisilla, joko perinteisillä paperiarvoilla tai digitaalisilla arvoilla. Varainhankinta.fi -palvelussa voi valita juuri omaan toimintaan sopivat tuotteet ja palvelut. 

Palvelua ylläpitää Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppani Eventio Group Oy.

Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseuroissa!

Yhdessä lajiliittojen kanssa urheiluseuroille kehitetty Tähtiseura-laatuohjelma auttaa seuroja menestymään nyt ja tulevaisuudessa. 

Palvelu tarjoaa lajiliitoille hyvän mahdollisuuden kehittää oman lajinsa seurojen toimintaa.

Suomisport-palvelut

Urheiluyhteisön oma, maksuton digialusta Suomisport palvelee niin jäsenjärjestöjä kuin seuroja. Myös Tähtiseuratyökalut löytyvät Suomisportista.