Eurooppalainen liikuntapolitiikka

Euroopan unionilla on liikuntapolitiikassa jäsenmaihin nähden täydentävä rooli, jota se käyttää muun muassa rahoittamalla hankkeita, tuottamalla suosituksia ja raportteja, järjestämällä tapahtumia ja fasilitoimalla EU-jäsenmaiden yhteistyötä keskenään sekä urheiluliikkeen kanssa. Vaikka liikunnasta ja urheilusta ei ole omaa EU-lainsäädäntöä, mm. kilpailulainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö voivat koskea urheilua.

Tutustu mahdollisuuksiin Euroopassa

Euroopan parlamentissa istuu 720 kansalaisten eurovaaleissa valitsemaa edustajaa eli ”meppiä”. Parlamentissa liikunnan ja urheilun asioita käsitellään CULT-komiteassa ja poikkihallinnollisesti muissa elimissä.

Jäsenmaiden urheiluministerit kokoontuvat päättämään liikuntaan ja urheiluun liittyvistä asioista Euroopan unionin neuvoston istuntoihin. Urheiluministerit päättävät mm. EU:n liikunnan ja urheilun 3,5-vuotisesta työohjelmasta, jossa linjataan kauden prioriteeteistä sekä toimenpiteistä, joita neuvosto eli jäsenmaat ja komissio toimeenpanevat.

EU-rahoituksesta päätetään 7-vuotisten monivuotisten rahoitusohjelmien puitteissa. Parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä EU-rahoitusohjelmista kuten Erasmus+.

Lisäksi muiden politiikan alojen päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi liikuntaan ja urheiluun. Siksi on tärkeää, että eri sektorien päättäjät ja valmistelijat ovat valmiita käymään vuoropuhelua liikunnan ja urheilun toimijoiden kanssa.

Euroopan neuvosto, joka eurooppalaisten valtioiden EU:ta laajempi yhteistyöjärjestö, on kolmen urheiluyleissopimuksen kotipesä (antidoping, katsomoturvallisuus ja kilpailumanipulaatio). Lisäksi Euroopan neuvoston urheiluyhteistyön puitteissa on luotu lukuisia suosituksia eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä Eurooppalainen urheilun peruskirja.

Vaikutamme kv-strategiamme kv-strategiansa mukaisesti Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston liikuntapolitiikkaan osallistumalla Suomen kannanmuodostukseen opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen, EU32-jaoston sekä eduskunnan valiokuntien kanssa. Edustajamme osallistuvat EU:n instituutioiden ja Euroopan neuvoston järjestämiin tilaisuuksiin kuten EU Sport Forum sekä kutsuttaessa asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn. Pidämme yhteyttä suomalaispäättäjiin mm. Euroopan parlamentissa.

Vaikutamme myös aktiivisesti kansainvälisten verkostojemme kautta, erityisesti Euroopan Olympiakomiteoiden EU-toimiston partnerina ja Eurooppalaiset urheilujärjestöt ENGSO:n jäsenenä sekä sen eri komiteoissa: tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskomitea EWS, nuorisokomitea ENGSO Youth sekä EU-asiantuntijatyöryhmä. Vuonna 2024 olemme nostaneet #LiikettäEurooppaan-kampanjalla liikuntaa ja urheilua eurovaalikeskusteluihin.

Euroopan unioni tukee liikunnan ja urheilun hankkeita erilaisten rahoitusohjelmien kautta. Näitä ovat muun muassa Erasmus+, rakennerahastot ja kansallisesti toteutettavat EU-rahoitukset. EU-rahoituksella voi täydentää paikallista ja kansallista rahoitusta sekä edistää niin liikkeen lisäämistä, seuratoimintaa kuin huippu-urheilua.

Suomalaisten saama EU-rahoitus on ollut kasvussa: se on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alkupuolelta.

Suomen Olympiakomitea tukee liikunta- ja urheiluyhteisön pyrkimyksiä lisätä EU-rahoitusta liikunnalle ja urheilulle Suomessa tekemällä läheistä yhteistyötä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n (PLU) kanssa. Tutustu EU Sport -verkostoon alla ja tule mukaan!

Tilaa EU Sport -uutiskirje ja liity verkostoon

Tuemme liikunta- ja urheiluyhteisön pyrkimyksiä lisätä EU-rahoitusta liikunnalle ja urheilulle Suomessa tekemällä läheistä yhteistyötä Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n (PLU) kanssa.

Jos olet kiinnostunut rahoitusmahdollisuuksista ja muista EU-asioista liikunnan ja urheilun näkökulmasta, tilaa EU Sport -hankeyhdyshenkilökirje – näin pysyt kärryillä ajankohtaisista asioista kuten tapahtumista ja hauista.

Verkostossamme on jo yli 100 liikuntatoimijaa, tule sinäkin mukaan! Vuodessa saat 10–12 sähköpostitiedotetta. Jos tilanteesi muuttuu, voit pyynnöstä poistaa itsesi postituslistalta.

Liity mukaan lähettämällä sähköpostia Timo Hämäläiselle.