Vastuullinen seura

Vastuullinen urheiluseura noudattaa toiminnassaan urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita sekä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Nämä toimivat koko urheiluyhteisöä sitovana eettisenä ohjeistona ja raamina vastuullisuustyölle. Tutustu tarkemmin reilun pelin ihanteisiin ja urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan. (linkki)

Tähtiseura-ohjelma

Tähtiseura – seurojen laatuohjelma perustuu vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimiseen seuratoiminnassa. Kannustamme kaikkia seuroja tutustumaan Tähtiseura-ohjelmaan ja ottamaan käyttöön sen tarjoamat mahdollisuudet.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Hyvän hallinnon mukainen toiminta herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Seuran säännöt ja määräykset ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen. 

Järjestötoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Näissä tapauksissa voit täyttää HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen sinuun ollaan yhteydessä. 

Jokaisen seurassa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Erityisen tärkeää on panostaa ennaltaehkäisyyn, mutta myös mahdollisiin tapauksiin tulee puuttua asianmukaisesti. Seuralla tulisi olla kirjalliset toimintamallit sekä nimetty yhdyshenkilö tapausten käsittelyyn. 

Lisäksi liikunnan ja urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen. 

Apua epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja tapauksiin puuttumiseen

Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy urheiluseuroissa on ohjeistettu askel askeleelta Et ole yksin -palvelun verkkosivustolla. Materiaalipankista löytyy lisäksi malli seuroille ongelmatilanteiden ratkaisuun.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintä- ja kiusaamistapauksista ammattilaisen kanssa. SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.

Ulkopuoliset sovittelijat voivat auttaa käsittelemään ristiriitatilanteita. Sovittelua on tarjolla maksutta. Katso THL:n alueittainen listaus sovittelutoimistoista ja niiden yhteystiedoista.

Yhdenvertaisen kohtelun ja sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla lähtökohtana seuratoiminnassa. Kaikki saavat yhtäläisesti harrastaa, kilpailla, vaikuttaa ja näkyä, eikä ketään syrjitä.

Seuran tulee aktiivisesti edistää yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua. Tutustu Kohti tasa-arvoisempaa urheilua -julkaisuun.

Lisätietoa ja apua seuraavilta verkkosivuilta: Suomen Valmentajien Valmennuksen tasa-arvon työkalu  ja Paralympiakomitean Avoimet ovet -infopankki.

Ilmasto- ja ympäristöteot kuuluvat meille jokaiselle – niin myös seuratoimintaan. Seuratoiminnassa on otettava huomioon ympäristövastuu ja mahdollisuuksien mukaan vaikutettava ympäristökuormituksen vähentämiseen. Tapahtumien ympäristönäkökulmien huomioiminen ja harrastusmatkojen kulkutapojen kehittäminen ovat urheilun ja liikunnan keskeisiä ympäristöhaasteita. 

Seuroilla on merkittävä rooli asennekasvattajina ja ihmisten osallistajina. Kokonaisuutena liikunta ja urheilu on Suomen suurin kansanliike. Merkittävää työtä ympäristövaikutusten minimoimiseksi voi tehdä helpoilla ja arjen pienillä teoilla, sillä yhteisvaikutukset koko harrastuskentän mittakaavassa ovat huomattavat.

Urheiluseuroille on olemassa oma Kestävän Kehityksen valmentaja, KEKE- koutsi, jonka helpoilla, seura-arkeen sopivilla fiksuilla vinkeillä kohennatte sekä omaanne että seuranne kuntoa niin fyysisesti kuin taloudellisesti – ja samalla teette hyvää myös ympäristölle. Keke koutsin vinkit löytyvät materiaalipankista.

Haluamme edistää yhteistyössä Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin ja muiden urheilun toimijoiden kanssa puhdasta urheilua Suomessa ja kansainvälisesti. Päävastuu antidopingtyössä Suomessa kuuluu SUEKille.  

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä. 

SUEKin palvelut:

Seurojen vastuullisuuspalveluista sinulle kertovat

Tapahtumakalenteri

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo

Sisällön tarjoaa

Sporttihaku-logo