Yläkoululeirillä yhdistetään koulunkäynti ja harjoittelu toimivaksi kokonaisuudeksi leiriolosuhteissa. Nuoret urheilijat saavat eväitä parempaan arjen hallintaan myös leirien välisinä aikoina, ja tukea urheilijaksi kasvamiseen.

Yläkoululeiri on tehokas treeniviikko arkiharjoittelun keskellä. Se voi olla esimerkiksi osa nuoren maajoukkueleiritystä. Leiri on erityisen hyödyllinen nuorille, joiden laji vaatii erityisolosuhteita, tai oppilaille, joiden koulut eivät ole mukana urheiluakatemiaverkostossa. Lajeissa, joissa toisen asteen valmennus on keskitetty valmennuskeskukseen, yläkoululeiritys tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja tottua mahdolliseen tulevaan opiskelu- ja valmentautumisympäristöön.

Kasva urheilijaksi

Olympiakomitean koordinoimassa yläkoulutyössä toimintaa ohjaavat asiantuntijoiden yhteistyöllä laaditut urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset.
Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:
• monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
• psyykkiset taidot ja elämäntaidot
• lajivalmentautuminen

Näin yläkoululeiritys toimii

  • Kolmen vuoden leirityskokonaisuus sisältää 3-6 leiriä vuodessa sekä leirien välisen ajan
  • Leirivuorokausia on 4-6 päivää/leiri
  • Yläkoululeirityksessä noudatetaan valtakunnallisia urheilijaksi kasvamisen sisältöjä ja lajivalmennus tapahtuu lajin määrittelemien linjausten mukaisesti
  • Taito- ja fyysisten ominaisuuksien valmennuksessa noudatetaan Kasva urheilijaksi -yleisvalmennuksen linjauksia
  • Sisältöjen jako vuositasolla: 1/3 lajiharjoittelua, 1/3 taito- ja fyysistä ominaisuusharjoittelua, 1/3 urheilijan elämäntaitoja
  • Leirien aikana koulunkäynnille ja läksyille on varattu vähintään 3 x 45 min/ päivä
  • Nuoren urheilijan kaksoisuraa tuetaan erilaisilla tietoiskuilla. Leiritykseen kuuluu mm. infokooste toisen asteen urheiluoppilaitoksista- ja järjestelmästä.

Leiritystä järjestetään 11:llä urheilu- ja liikuntaopistolla yhteistyössä yli 40 lajin kanssa. Katso tarkemmat tiedot toiminnasta, lajeista ja hakuajoista urheiluopistojen sivuilta.

Eerikkilän urheiluopisto

Itä-Suomen Liikuntaopisto (ISLO)

Kisakallion urheiluopisto

Kuortaneen urheiluopisto

Lapin urheiluopisto

Norrvallan urheiluopisto

Pajulahden urheiluopisto

Tanhuvaaran urheiluopisto

Varalan urheiluopisto

Vierumäen urheiluopisto

Vuokatin urheiluopisto

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on Olympiakomitean koordinoimaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää urheilevan nuoren kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Yläkoulutoiminta on osa suomalaisen urheilun kaksoisuramallia (dual career).

Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa usean lajin valmennusjärjestelmää ja urheilijan polkua. Yläkoululeiriläisten valmennuksessa noudatetaan lajin määrittelemiä valmennuslinjauksia. Tämä tarkoittaa monipuolista harjoittelua, elämäntaitojen, kuten ravitsemuksen ja psyykkisten taitojen, kehittämistä sekä tukea urheilijan kaksoisuraan ja opiskelutaitoihin.