Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.02.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Päivittyvä tilannekuva Venäjän hyökkäyksen vaikutuksesta urheiluun

Päivitetty 1.8. klo 8.00

Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. 

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle. Kansainväliset lajiliitot ja urheilutapahtumien järjestäjät eivät salli venäläisten tai valkovenäläisten urheilijoiden, valmentajien ja toimihenkilöiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin.

Osallistumiskielto koskee seuroja, urheilijoita, valmentajia ja toimihenkilöitä, jotka edustavat Venäjää tai Valko-Venäjää kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Yksilölajeissa (kuten tennis ja golf), joissa osallistujat edustavat vain itseään eivätkä maataan tai seuraansa, osallistumisoikeuden kansainvälisiin turnauksiin tekee lajin kansainvälinen lajiliitto. Kansalliseen kilpailutoimintaan Suomessa voivat osallistua Suomessa asuvat Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset edellyttäen, että heillä on lajinsa myöntämä osallistumisoikeus kilpailuun/otteluun lajin määrittelemällä tavalla urheilijana, valmentajana tai toimihenkilönä. Kansallisesta kilpailutoiminnasta, jossa edustetaan itseään tai suomalaista seuraa eikä maata, ei ole mahdollista sulkea tiettyjen maiden kansalaisia.

Suomen Olympiakomitea ei suosittele, että suomalaisurheilijat osallistuvat kilpailutoimintaan, jossa mukana on Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia urheilijoita. Kansainvälinen urheiluyhteisö on sulkenut Venäjän ja Valko-Venäjän kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle, ja osallistumiskielto koskee seuroja, urheilijoita, valmentajia ja toimihenkilöitä, jotka edustavat Venäjää tai Valko-Venäjää kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Päätösvalta osallistumisesta on kansallisella lajiliitolla. Jos lajiliitto tai urheilija päättää osallistua tilanteesta huolimatta, kantaa tällöin itse päätöksestä vastuun ja mahdollisen kritiikin. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan osalta lajiliittojen tulisi kuitenkin huomioida harkinnassaan, että pitkät kilpailutauot voivat haitata kohtuuttomasti lasten motivaation ylläpitämistä ja kehittymistä lajissaan etenkin koronapandemian jälkeen. Olympiakomitea tarjoaa tarvittaessa lajiliitoille ja urheilijoille neuvontaa päätöksenteon tueksi.

Myös maajoukkuetoiminnan osalta päätösvalta on kansallisilla lajiliitoilla. Suomen Olympiakomitea pitää erittäin ongelmallisena tilannetta, jossa urheilija jatkaisi venäläisen tai valkovenäläisen seuran edustamista ja samanaikaisesti edustaisi Suomen maajoukkuetta. Esimerkiksi Lentopalloliitto on päättänyt toistaiseksi hyllyttää maajoukkueen toiminnasta urheilijan, joka saattaa jatkaa Venäjällä pelaamista. Suomen Olympiakomitea suosittelee, etteivät lajiliitot toistaiseksi sallisi urheilijoiden tai valmentajien osallistumista maajoukkuetoimintaan, mikäli he päättävät jatkaa venäläisen tai valkovenäläisen seuran toiminnassa. 

Lisäksi Suomen Olympiakomitea katsoo, että Venäjällä tai Valko-Venäjällä ei voi järjestää mitään kansainvälisiä urheilutapahtumia nykyisessä tilanteessa. Olympiakomitea vetoaa, että kansainväliset lajiliitot ja muut urheilujärjestöt peruvat välittömästi Venäjälle tai Valko-Venäjälle myönnetyt urheilutapahtumat.  

Myös Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on kehottanut kaikkia kansainvälisiä lajiliittoja siirtämään tai perumaan Venäjälle tai Valko-Venäjälle suunnitellut urheilutapahtumansa, eikä KOK suosittele venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden ja toimihenkilöiden osallistumista urheilutapahtumiin (KOK:n tiedotteet 28.2.22 ja 25.2.22). Suomen Olympiakomitea yhtyy myös KOK:n syvään huoleen Ukrainan urheiluyhteisön jäsenten turvallisuudesta. 

37 eri maan urheiluministerit ovat antaneet yhteisen julkilausuman Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemiseksi kansainvälisestä urheilutoiminnasta (julkilausuma 9.3.22.). Suomi on yksi julkilausuman allekirjoittajamaista.

Urheiluministerikokous on antanut myös toisen yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan Venäjän ja Valko-Venäjän urheilun kansallisten hallintoelinten erottamista kansainvälisistä lajiliitoista (julkilausuma 8.7.22). Lisäksi allekirjoittajamaat vaativat, että Venäjän ja Valko-Venäjän edustajilta tulee poistaa asema kansainvälisissä lajiliitoissa, kuten hallituksissa ja järjestökomiteoissa. Jos kansalliset ja kansainväliset urheilujärjestöt sekä muut tapahtumien järjestäjät päättävät sallia Venäjältä ja Valko-Venäjältä tulevien urheilijoiden osallistumisen urheilutilaisuuksiin, on urheiluministereiden mukaan selvää, etteivät he edusta Venäjän tai Valko-Venäjän valtioita.

Suomen Olympiakomitea ilmaisee huolensa suomalaisurheilijoiden tilanteesta Venäjällä. Mikäli urheilija haluaa palata takaisin Suomeen, hänelle on taattava mahdollisuus sopimuksen purkamiseen ja matkustamiseen suomalaisviranomaisten auttamana.

Suomen Olympiakomitea käy kansainvälisestä tilanteesta jatkuvaa keskustelua Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) ja muiden kansallisten olympiakomiteoiden kanssa.

Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) hallitus päätti, että Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ja toimihenkilöt eivät osallistu Vuokatin talvi-EYOF 2022 eikä Banska Bystrican kesä-EYOF 2022 -tapahtumiin. Suomen Olympiakomitea ja EYOF 2022 järjestelytoimikunta tuomitsevat jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja pitävät EOC:n päätöstä oikeana. Lisäksi EOC:n hallitus on päättänyt, ettei EOC:n hallituksen ja komissioiden venäläisiä eikä valkovenäläisiä jäseniä kutsuta toistaiseksi kyseisten toimielinten kokouksiin.

Talviparalympialaiset järjestettiin 4.-13.3. Pekingissä. Kansainvälisen Paralympiakomitean hallitus on päätti 2.3., etteivät venäläiset eivätkä valkovenäläiset urheilijat saa osallistua kisoihin.

Suomen Olympiakomitea haastaa koko urheiluyhteisön auttamaan Ukrainan kriisin uhreja. Tee lahjoitus Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tästä. 

Lisätietoja: 
Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi