Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
28.02.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Päivittyvä tilannekuva Venäjän hyökkäyksen vaikutuksesta urheiluun

Päivitetty 24.11. klo 13.30

Suomen Olympiakomitea tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. 

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle. Kansainväliset lajiliitot ja urheilutapahtumien järjestäjät eivät salli venäläisten tai valkovenäläisten urheilijoiden, valmentajien ja toimihenkilöiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin.

Pohjoismaiset olympiakomiteat, paralympiakomiteat ja urheilujärjestöt ovat tehneet asiaa koskevan yhteisen kannanoton (julkilausuma 23.9.2022), jossa vaaditaan urheilijoiden lisäksi kansainvälistä urheiluliikettä sulkemaan venäläiset ja valkovenäläiset toimihenkilöt pois kansainvälisistä tehtävistä tai tapahtumista. Myös EU-urheiluministerien julkilausuma 1.11.2022 on samassa linjassa pohjoismaisen julkilausuman kanssa.

Kilpailuosallistumiskielto koskee seuroja, urheilijoita, valmentajia ja toimihenkilöitä, jotka edustavat Venäjää tai Valko-Venäjää kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Yksilölajeissa (kuten tennis ja golf), joissa osallistujat edustavat vain itseään eivätkä maataan, osallistumisoikeuden kansainvälisiin turnauksiin määrittää lajin kansainvälinen lajiliitto. Joukkuelajeissa, joissa ammattilaisina pelaavat venäläiset tai valkovenäläiset urheilijat edustavat ulkomaalaisia seuroja (kuten NHL ja eri maiden jalkapallosarjat), päätöksen osallistumisoikeudesta tekee kyseinen sarja tai se kansainvälinen lajiliitto, jonka alaisuudessa kyseinen sarja toimii.

Kansalliseen kilpailutoimintaan Suomessa voivat osallistua Suomessa asuvat Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaiset edellyttäen, että heillä on lajinsa myöntämä osallistumisoikeus kilpailuun/otteluun lajin määrittelemällä tavalla urheilijana, valmentajana tai toimihenkilönä. Kansallisesta kilpailutoiminnasta, jossa edustetaan itseään tai suomalaista seuraa eikä maata, ei ole mahdollista sulkea tiettyjen maiden kansalaisia.

Suomen Olympiakomitea ei suosittele, että suomalaisurheilijat osallistuvat kilpailutoimintaan, jossa mukana on Venäjää tai Valko-Venäjää edustavia urheilijoita. Kansainvälinen urheiluyhteisö on sulkenut Venäjän ja Valko-Venäjän kansainvälisen urheilutoiminnan ulkopuolelle, ja osallistumiskielto koskee seuroja, urheilijoita, valmentajia ja toimihenkilöitä, jotka edustavat Venäjää tai Valko-Venäjää kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Päätösvalta osallistumisesta on kansallisella lajiliitolla. Jos lajiliitto tai urheilija päättää osallistua tilanteesta huolimatta, kantaa osallistuva taho tällöin itse päätöksestään vastuun. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnan osalta lajiliittojen tulisi kuitenkin huomioida harkinnassaan, että pitkät kilpailutauot voivat haitata kohtuuttomasti lasten motivaation ylläpitämistä ja kehittymistä lajissaan etenkin koronapandemian jälkeen. Olympiakomitea tarjoaa tarvittaessa lajiliitoille ja urheilijoille neuvontaa päätöksenteon tueksi.

Myös maajoukkuetoiminnan osalta päätösvalta on kansallisilla lajiliitoilla. Suomen Olympiakomitea pitää erittäin ongelmallisena tilannetta, jossa urheilija jatkaisi venäläisen tai valkovenäläisen seuran edustamista ja samanaikaisesti edustaisi Suomen maajoukkuetta. Suomen Olympiakomitea suosittelee, etteivät lajiliitot toistaiseksi sallisi urheilijoiden tai valmentajien osallistumista maajoukkuetoimintaan, mikäli he päättävät jatkaa venäläisen tai valkovenäläisen seuran toiminnassa. 

Lisäksi Suomen Olympiakomitea katsoo, että Venäjällä tai Valko-Venäjällä ei voi järjestää mitään kansainvälisiä urheilutapahtumia nykyisessä tilanteessa. Olympiakomitea vetoaa, että kansainväliset lajiliitot ja muut urheilujärjestöt peruvat välittömästi Venäjälle tai Valko-Venäjälle myönnetyt urheilutapahtumat.  

Venäjä aloitti liikekannallepanon 21.9.2022. Suomessa laillisesti oleskelevia venäläisiä on tiettävästi myös määrätty armeijaan. Jos esimerkiksi seuraan työsuhteessa oleva henkilö lähtee sotaan, syntyvät perusteet työsuhteen purkamiselle työntekijän ollessa kykenemätön täyttämään työsopimuksen edellyttämiä velvoitteita.

Mikäli venäläinen henkilö hakee turvapaikkaa, mistä tahansa syystä, on hänellä oikeus työntekoon Suomessa aikaisintaan kolmen kuukauden päästä siitä, kun hän on hakenut turvapaikkaa, jos hän esittänyt voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Työskentelyn  voi aloittaa aikaisintaan kuuden kuukauden päästä siitä, kun turvapaikkaa on haettu, jos  henkilö ei ole esittänyt passia tai muuta matkustusasiakirjaa (tarkemmat ohjeet Migrin sivuilta). Urheilujärjestöt voivat palkata myös venäläisiä turvapaikan hakijoita.

Ukrainasta sotaa pakenevat henkilöt ovat niin kutsutun tilapäisen suojelun piirissä. Heille työnteko on mahdollista heti heidän laitettuaan tilapäistä suojelua koskevan hakemuksen vireille (tarkemmat ohjeet Migrin sivuilta).

Kaksoiskansalaisuuden omaavilla henkilöillä, joilla on Suomen ja Venäjän tai Suomen ja Valko-Venäjän kansalaisuus on lähtökohtaisesti aivan samat oikeudet kuin Suomen kansalaisilla. Jos kaksoiskansalaisuuden omaava henkilö päättää edustaa Venäjää tai Valko-Venäjää, ei häntä kuitenkaan Suomen Olympiakomitean suosituksen mukaan tulisi päästää kansainväliseen kilpailutoimintaan.

Myös Kansainvälinen Olympiakomitea (KOK) on kehottanut kaikkia kansainvälisiä lajiliittoja siirtämään tai perumaan Venäjälle tai Valko-Venäjälle suunnitellut urheilutapahtumansa, eikä KOK suosittele venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden ja toimihenkilöiden osallistumista urheilutapahtumiin (KOK:n tiedotteet 28.2.2022 ja 25.2.2022). Suomen Olympiakomitea yhtyy myös KOK:n syvään huoleen Ukrainan urheiluyhteisön jäsenten turvallisuudesta. 

37 eri maan urheiluministerit ovat antaneet yhteisen julkilausuman Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemiseksi kansainvälisestä urheilutoiminnasta (julkilausuma 9.3.2022). Suomi on yksi julkilausuman allekirjoittajamaista. Myös Pohjoismaiset urheilujärjestöt ovat tehneet asiaa koskevan yhteisen kannanoton (julkilausuma 23.9.2022).

Urheiluministerikokous on antanut myös toisen yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan Venäjän ja Valko-Venäjän urheilun kansallisten hallintoelinten erottamista kansainvälisistä lajiliitoista (julkilausuma 8.7.2022). Lisäksi allekirjoittajamaat vaativat, että Venäjän ja Valko-Venäjän edustajilta tulee poistaa asema kansainvälisissä lajiliitoissa, kuten hallituksissa ja järjestökomiteoissa. Jos kansalliset ja kansainväliset urheilujärjestöt sekä muut tapahtumien järjestäjät päättävät sallia Venäjältä ja Valko-Venäjältä tulevien urheilijoiden osallistumisen urheilutilaisuuksiin, on urheiluministereiden mukaan selvää, etteivät he edusta Venäjän tai Valko-Venäjän valtioita.

EU:n urheiluministerit ovat toistaneet vaatimuksen Venäjän ja Valko-Venäjän sulkemiseksi kansainvälisestä urheilutoiminnasta (julkilausuma 1.11.2022). Ministerit kehottavat kaikkia kansainvälisiä urheiluliittoja noudattamaan KOK:n kannanotossa esitettyjä periaatteita.

Kansainvälisen Paralympiakomitean IPC:n yleiskokous päätti hyllyttää Venäjän ja Valko-Venäjän kansallisten paralympiakomiteoiden jäsenyyden keskiviikkona 16.11. Saksan Berliinissä järjestetyssä kokouksessa. Lue 17.11.2022 julkaistu uutinen tästä.

Suomen Olympiakomitea ilmaisee huolensa suomalaisurheilijoiden tilanteesta Venäjällä. Mikäli urheilija haluaa palata takaisin Suomeen, hänelle on taattava mahdollisuus sopimuksen purkamiseen ja matkustamiseen suomalaisviranomaisten auttamana.

Suomen Olympiakomitea käy kansainvälisestä tilanteesta jatkuvaa keskustelua Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK), Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) ja muiden kansallisten olympiakomiteoiden kanssa, ja pyrkii lisäksi vaikuttamaan asiaa koskevaan päätöksentekoon yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Suomen Olympiakomitea haastaa koko urheiluyhteisön auttamaan Ukrainan kriisin uhreja. Tee lahjoitus Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon tästä. 

Lisätietoja: 
Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, Suomen Olympiakomitea, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi