Pohjoismaiden urheilujärjestöjen kanta venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisesta kansainväliseen urheiluun ei ole muuttunut

Pohjoismaiset olympiakomiteat, paralympiakomiteat ja urheilujärjestöt tapasivat vuosittaisessa Felles-kokouksessa Grönlannissa 30.8.-1.9.2023. Kokouksessa käytiin pitkä keskustelu venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisesta kansainväliseen urheiluun. Kaikki kokouksessa olleet tahot vahvistivat yksimielisesti aikaisemmat yhteispohjoismaiset lausunnot syyskuulta 2022 (julkilausuma 23.9.2022)  ja helmikuulta 2023 (julkilausuma 7.2.2023):

  1. The situation with the war in Ukraine has not changed.
  2. Therefore, we stand firm in our position, not to open for Russian and Belarusian athletes and officials in international sports participation.
  3. Now is not the right time to consider their return; that is our position.
  4. We, the Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports, take this opportunity to reaffirm our steadfast support once again with the Ukrainian people and the demand for peace.
  5. The Nordic Olympic and Paralympic Committees and Confederations of sports will work together and in close dialogue with relevant stakeholders to evaluate and continuously monitor the situation closely.

Yhteispohjoismainen kanta on: Aika venäläisten paluulle ei ole oikea. Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää tärkeänä, että Pohjoismailla on asiasta yksimielinen kanta. Lisäksi kaikkien Pohjoismaiden tahtotila on, että urheilijat ja valmentajat pääsevät rauhassa valmistautumaan ja osallistumaan kansainvälisiin arvokisoihin ja että osallistuminen Pariisin karsintoihin turvataan. Päätösvalta tässä asiassa on kuitenkin kansallisilla lajiliitoilla.

Felles-kokouksessa saatiin myös päivitys Ruotsin talviolympiahausta 2030, käytiin keskustelua ajankohtaisista yhteispohjoismaisista aiheista, kuten kansainvälisestä liikuntapoliittisesta vaikuttamistyöstä, ihmisoikeuskysymyksistä sekä vastuullisuuskysymyksistä.

Lisää sisältöä tähän juttuun liittyvistä aiheista