Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Ansökan till idrottsläroanstalter

Du söker i den gemensamma ansökan till idrottsläroanstalter. Den gemensamma ansökan inleds år 2024 den 20 februari och avslutas den 19 mars.

Då du söker till ett idrottsgymnasium, yrkesutbildning för idrottare eller till en gymnasielinje med idrottsbetoning bör du fylla i vissa tilläggsfrågor för idrottare i ansökningsblanketten för gemensam ansökan via Studieinfo.fi.

Fyll först i dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. Om du söker till en läroanstalt som har en idrottslinje (till exempel idrottsgymnasium, yrkesutbildning för idrottare eller gymnasiets idrottslinje) får du i ansökningsblanketten automatiskt tilläggsfrågorna för idrottare (se nedan). För att kunna antas till utbildning för idrottare, bör du svara på tilläggsfrågorna.

Vi har under tidigare år använt en särskild ansökningsblankett för idrottsläroanstalter i pappersform. Den används inte längre och du kan inte heller använda den för ansökan till idrottsläroanstalter.

I videon ges anvisningar om ifyllande av ansökningsblanketten (på finska).

Kolla ännu ansökningsanvisningarna, tidtabellen och eventuella bilagor på läroanstalternas webbplatser eller ta vid behov kontakt med idrottskoordinatorn vid läroanstalten.

Till yrkesutbildning för idrottare kan du också söka via kontinuerlig ansökan, som fungerar under hela läsåret. Mer information om kontinuerlig ansökan får du av idrottskoordinatorn vid yrkesläroanstalten.

Tilläggsuppgifter om ansökan till idrottsläroanstalter

Tilläggsfrågor för idrottare 

I ansökningsblanketten i Studieinfo finns tilläggsfrågor för idrottare om du söker till idrottsgymnasium eller en gymnasielinje med idrottsbetoning eller en yrkesutbildning för idrottare.

Svara på tilläggsfrågorna så utförligt som möjligt. Du hittar tilläggsfrågorna på ansökningsblanketten.