Finlands olympiska kommitté besökte Idrottshögskolan

Representanter från den Finlands Olympiska kommitté besökte under tisdagen den 27 september Idrottshögskolan för att få information om hur Umeå universitet arbetar med kombinationen elitidrott och studier, så kallade Dubbla karriärer.

– Det var ett spännande och givande möte. Det finns många olikheter i hur idrotten i Finland och Sverige är organiserade, men vi ser samtidigt att vi har många gemensamma utmaningar. Vårt synsätt avseende att skapa möjligheter att kombinera en elitidrottssatsning med studier på akademisk nivå är väldigt lika, säger Ulrika Haake, föreståndare för Idrottshögskolan.

Pernilla Eriksson, projektledare för Riksidrottsuniversitetet och Dubbla karriärkoordinator fortsätter.

– Finlands olympiska kommitté var framförallt intresserade av hur Sverige har arbetat för att utforma Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten, det finns för närvarande inget motsvarande i Finland, samt vårt arbete med att ta fram Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer. De visade stort intresse för hur vi i praktiken arbetar för att hjälpa och stötta de elitidrottsstudenter som studerar vid Umeå universitet. Vidare var de nyfikna på hur vi som akademiskt lärosäte upplever dialogen respektive samarbetet med Riksidrottsförbundet och de olika Specialidrottsförbunden, förklarar Pernilla.

Riksidrottsuniversitet ett vinnande koncept

Finlands Olympiska kommittén fick, förutom att ta del av information om Idrottshögskolans organisation och strukturen kring elitidrottsstudenterna, också besöka IKSU sport, UMEX-lab och U-motion laboratory som institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering ansvarar för. Umeå universitet har fina faciliteter och möjligheter att erbjuda de studenter som satsar på Dubbla karriärer.

Under dagen fick de finska gästerna också träffa Aleksi Ala-Prinkkilä som berättade om sina upplevelser som elitidrottsstudent vid Umeå universitet. Aleksi flyttade från Finland för sex år sedan för att studera vid Läkarprogrammet samtidigt som han satsar på en elitidrottskarriär inom friidrott. Han är dessutom antagen till Friidrottens kompetenscentrum vid Idrottshögskolan.

– Det svenska systemet med Riksidrottsuniversitet har verkligen varit till min fördel, det hjälpt mig att kombinera min idrott med studier inom medicin något som skulle varit svårt i Finland, förklarar Aleksi.

Aleksi som vid årsskiftet blir färdig med sina studier tillägger med ett leende att han snart kan kalla sig Finlands snabbaste läkare.

Nordiska kunskapsutbyten

Idrottshögskolans forskningssamordnare, Taru Tervo, kommer från Finland och har insikter i de båda ländernas idrottsliga system.

– Sverige och Finland har väldigt mycket kunskap och erfarenhet inom olika idrottsområden, möten som dessa blir väldigt givande när vi i öppen dialog kan dela med oss av vårt kunnande och stärka varandra, säger Taru.

Pernilla Eriksson instämmer.

– Det är alltid nyttigt att utbyta erfarenheter med andra länder. I våras besökte Idrottshögskolans kansli Norges Idrottshögskola samt Olympia toppen, det känns som att vi tillsammans med RF nu börjar skapa oss ett större nätverk inom Norden avseende frågan om Elitidrottares dubbla karriärer. Det är oerhört spännande och intressant med detta nätverksskapande och utbytet mellan varandra, avslutar Pernilla Eriksson.

Text och bild: Umeå School of Sports Sciences