Finlands Olympiska Kommitté tar ställning till IOK:s pressmeddelande

Den Internationella Olympiska Kommittén (IOK) har på tisdagen 28.03.2023 informerat om sina nya riktlinjer gällande ryska och belarusiska idrottares deltagande i internationell idrott. IOK har beslutat att behålla sanktionerna i kraft gentemot Ryssland och Belarus. Internationella grenförbund har emellertid möjlighet att avvika från riktlinjerna angående enskilda idrottare inom strikta ramvillkor.

Enligt ramvillkoren som gäller för ryska och belarusiska idrottare är deltagandet i internationell idrott möjligt endast för neutrala individuella idrottare, men inte för idrottslag. Idrottare som har en anknytning till armén eller säkerhetsmyndigheterna kan inte delta. Inte heller idrottare, tränare eller funktionärer som uttalat sig om att stöda kriget i Ukraina får delta, slår IOK fast. De neutrala idrottare som återgår till internationell idrott bör dessutom följa internationella regler om antidoping. Idrottarens prestation får inte användas till propaganda före tävlingar, under tävlingar eller efter att tävlingarna utspelat sig. Om ramvillkoren bryts förlorar idrottaren sin rätt att delta i fortsättningen.

De ovannämnda ramvillkoren omfattar endast tävlingar som lyder under internationella grenförbund. IOK har tills vidare inte tagit ställning gällande ryska och belarusiska idrottares deltagande i olympiska spelen i Paris 2024 och Milano-Cortina år 2026. IOK fattar beslut om deltagande i olympiska spelen vid ett senare tillfälle.

De nordiska länderna är eniga: Tidpunkten för rysk återvändo är inte den rätta

Finlands Olympiska Kommitté fördömer Rysslands attack mot Ukraina. Finlands Olympiska Kommitté har tillsammans med andra nordiska länder ett flertal gånger uttryckt ståndpunkten, enligt vilken ryska och belarusiska idrottare inte i den nuvarande situationen kan inkluderas i internationell idrottsaktivitet. Vd:n för Finlands Olympiska Kommitté, Taina Susiluoto, berättar att Finland hade sin ståndpunkt aktivt framme ända in i det sista.

– Vi återgav vår gemensamma nordiska ställning senast i går (måndag 27.03.2023) i ett konsultationssamtal med IOK, berättar Susiluoto.

– Vi anser att det var bra att IOK beslöt att hålla sanktionerna mot Ryssland och Belarus i kraft. Samtidigt är det positivt att olympiska spelen i alla fall tills vidare inte fattat beslutet att öppna för ryska och belarusiska idrottare. Vi fortsätter vårt påverkningsarbete, fast vi inte har rösträtt i IOK:s beslutstagande.

Styrelsen för Finlands Olympiska Kommitté har diskuterat saken på sitt möte under torsdagen 30.3.2023.

– IOK flyttade över beslutsmakt i ärendet till internationella genförbund, som nu har ett stort ansvar i att behandla ärendet. Vi uppmuntrar våra medlemsförbund att påverka sina egna internationella paraplyorganisationer i enlighet med den nordiska riktlinjen, konstaterar Susiluoto.

Ytterligare information:
Finlands Olympiska Kommitté, Taina Susiluoto, verkställande direktör, 050 331 9832