Gymnastics Åland: Ju längre vi använder Suomisport desto mera tid kommer vi att spara

Gymnastics Åland var bland de första idrottsföreningar som började digitalisera sin verksamhet med hjälp av Suomisport. Den åländska storföreningen med över 800 medlemmar har använt Suomisport sedan sommaren 2020.

Suomisport är en modern, gemensam digital sporttjänst för hela idrottsgemenskapen. Redan 90 grenförbund erbjuder sina licenser och försäkringar via Suomisport. Idrottsföreningar kan använda olika digitala tjänster eller digitalisera sin verksamhet helt och hållet med Suomisport. När medlemmar registrerar sig, kan de lätt sköta idrottsvardagen genom Suomisport appen.

Pionjär inom svensk idrott

Året 2020 blev det aktuellt för Gymnastics Åland att hitta alternativ till deras dåvarande medlemssystem. Systemet var mycket krångligt och arbetsdrygt. Det ville GymÅs verksamhetschef Ylva Watkins ändra.

– Det var Ålands Idrott som först berättade för mig om Suomisport. Systemet verkade lovande och ganska snabbt beslöt vi att ta det i bruk. Suomisport var ännu inte helt färdig, så att säga, när vi satte igång. Men jag tycker att vi var rätt modiga då vi vågade hoppa på detta som den enda svenskspråkiga föreningen. Jag var ändå från början övertygad om att det skulle vara bättre än det vi hade haft tidigare, berättar Ylva.

När Gymnastics Åland började använda Suomisport var det ännu i en pilotfas. Engligt Ylva lärde hon sig systemet mest genom att testa och göra, nog också med hjälp av Suomisport kundtjänst som gav råd och tips. I dagens datum finns det omfattande anvisningar till hands och även distansutbildning i form av olika webinarier, nog endast på finska. Men Suomisport har utbildat och kommer att vidare utbilda Finlands Svenska Idrott och Ålands Idrott, som kan sedan stöda sina föreningar.

Aleksi Tuononen från Suomisport kundtjänst återkallar samarbete med föreningen.

– Det var oerhört viktigt att höra Ylvas erferenheter med systemet. Alla problem och krångligheter med användandet – samt förstås de positiva upplevelser – gav oss värdefull information för utvecklingsarbetet.

Vi körde på stort

När Gymnastics Åland tog Suomisport i bruk förra sommaren så körde de på stort. Hela verksamheten, dvs höstens grupper, evenemang och anmälningar samt betalningar togs i bruk på samma gång. Då blev det förstås också aktuellt för föreningens medlemmar att registrera sig och anamma det nya sättet att sköta sin egen eller sin familjemedlems idrottsvardag.

– Människor adapterar nya sätt i olika takt. För vissa var Suomisport bara en app till och de smidigt började använda den. För andra tog det längre tid att komma in, förklarar Ylva.

Hon fortsätter:

– Suomisport har underlättat föreningens vardag. Den är jättebra för närvarostatstik och rapportering. Men det kräver att vi utbildar våra ledare och delvis också medlemmar hur de använder dessa funktioner på rätt sätt.

Medlemsregistret är föreningens nästa steg i Suomisport. Att få alla medlemmar att klicka in sig i registret är en nödvändighet för att Gymnastics Åland ska få en fullständing förteckning över sina medlemmar. När medlemsregistret är komplett kommer Suomisport att bli föreningens viktigaste kommunikationskanal.

Ylvas tips för andra föreningar

  1. Helhetsbild. Delta i utbildningar så att du förstår vad man kan göra med Suomisport och hur allt fungerar.
  2. Planering. Välj de viktigaste funktionerna och börja med dem.
  3. Tid. Ge alla tillräckligt med tid att lära sig det nya systemet och nya sättet att agera.
  4. Kommunikation. Informera, utbilda, stöda och repetera. Uppmuntra och erbjud en tjusig morot!