Kom med och bygg ett land och folk med god funktionsförmåga

Republikens president Sauli Niinistö har framfört en motionsutmaning till finländarna (länk till presidentens utmaning). Finlands olympiska kommitté delar presidentens oro över finländarnas funktionsförmåga, och det gör även arbetsmarknadens centralorganisationer, Yle, Kommunförbundet, Deloitte och andra. Vi inbjuder alla att delta i att bygga ett Finland med god funktionsförmåga.

I Finland görs mycket gott för att förbättra den fysiska, psykiska och sociala funktionsförmågan, men det som görs är ännu inte tillräckligt. Stillasittande och brist på motion orsakar flera miljarder euros kostnader varje år. Orörligheten får finländarna på fall. Gränsen för en acceptabel nedgång i funktionsförmågan har nu överskridits.

Bildtext: Befolkningens fysiska kondition sjunker i nästan alla åldersgrupper.

En kris som alla kan motverka genom att stiga upp från soffan

Det är dags att återinföra motion och funktionsförmåga bland Finlands starka sidor. Det gäller framför allt att ändra vanor och handlingssätt. Alla finländska aktörers insats behövs.

Ett land och folk med god funktionsförmåga kallar

– Vi sätter igång konceptet Finland – ett land och folk med god funktionsförmåga, som strävar efter att ändra vanor. Vi vill skapa ett fenomen som är gemensamt för hela folket, en helomvändning i människornas rörlighet och funktionsförmåga. Varje organisation, företag och arbetsplats behöver vara med för att vi ska lyckas, säger Petri Keskitalo, direktör i Finlands olympiska kommitté.

Som en del av konceptet samlar vi in löften om konkreta åtgärder som gör att människor rör sig mer.

– Den olympiska kommittén lovar att tända en motionsgnista i hela landet! Vi lovar att med Suomisports Sportsök hjälpa var och en att hitta en hobby som ger både glädje och motion. Mitt personliga löfte är att man både får och ska röra sig på de ”sittmöten” jag leder, säger den olympiska kommitténs verkställande direktör Taina Susiluoto.

Konceptet ”Ett land och folk med god funktionsförmåga” lanseras på Idrottsgalan i januari 2024. Efter lanseringen synliggörs löftena och handlingarna med symbolen för Finland – ett land och folk med god funktionsförmåga, som hjälper människor och organisationer att engagera sig i det gemensamma målet. Man kan använda symbolen i sin egen kommunikation. Vårt mål är att symbolen och konceptet blir lika välkända som exempelvis Nyckelflaggan.

Allas insats behövs. Organisationer, arbetsplatser och kommunala aktörer har nu en ypperlig möjlighet att vara vägvisare. Alla kan hitta sitt eget sätt att bygga ett land och folk med god funktionsförmåga. Ni kan anmäla ert deltagande med den här blanketten.