Vardag 2.0: Barn, unga och familjer behöver ett systemskifte i vardagen för bättre välmående

Finlands Olympiska Kommitté bjuder in beslutsfattare, föräldrar, barn, unga, skolor, föreningar, organisationer, företag och kommuner samt välfärdsområden till ett talko för att fundera över vardagliga lösningar för en rörligare vardag. Vi strävar efter ett systemskifte, som säkerställer att varje barn och ung får tillräckligt med motion i vardagen samt möjligheten att utöva idrottsinriktad hobbyverksamhet. Den kommande riksdagen och regeringen har ett speciellt stort ansvar för att byta riktning.

– Den kommande regeringen ska bekämpa barns och ungas ensamhet, fysisk inaktivitet och illamående genom att främja ett systemskifte. Genom en förändring eftersträvas bland annat det att varje barn och ung kan utöva motion i samband med varje skoldag. Förändringen måste ske som en del av det förvaltningsövergripande funktionsprogrammet på regeringsnivå, kräver Taina Susiluoto, vd för Olympiska Kommittén.

– Vi måste göra vårt allt, för att barnens rörlighet och välmående får ett uppsving fram till slutet av nästa riksdagsperiod.

Enligt den färskaste LIITU-undersökningen når endast en tredjedel av barn och unga upp till motionsrekommendationen. Enligt den senaste Move-mätningen är 40 procent av skolelever i årskurs 5 och 8 i så dåligt skick att det kan utgöra ett förhinder för att orka i vardagen. Orörlighet hotar barn och ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, inlärnings- samt funktionsförmåga.

Orörligheten flätas samman med den ökande, allt djupare och kumulativa ojämlikheten. Föräldrar och barn är utmattade. Barn är ensamma. I vårt livsstils centrum finns stillasittande och smarta enheter. En allvarlig epidemi av psykisk ohälsa och orörlighet är i gång.

– Barn, ungas och familjers vardag borde få en omstart och omkalibreras. Vi kan inte fortsätta framåt med vår nuvarande livsstil. Vi behöver ett systemskifte, för att barn och unga ska röra på sig och vara ute i rågade mått under dagen, från morgon till eftermiddag och kväll. Endast så kan inlärningen och orkandet i vardagen få ett uppsving, smäller Petri Keskitalo till. Keskitalo är Olympiska Kommitténs direktör för enheten som ansvarar för rörlighet och en rörlig livsstil.

Orörlighet och stillasittande kostar vårt samhälle minst 4,7 miljarder euro per år. Statens motionsbudget är ungefär 0,15 miljarder euro årligen. Detta övergripande problem löser man inte endast med åtgärder ifrån idrottssektorn. För att öka rörelsen hos barn och unga behövs alla: småbarnspedagoger, föräldrar, far- och morföräldrar, byggnadsingenjörer till rektorer, från mödravården till ungdomsarbete, läkare till lärare, tonåringar till youtubare, stadsplanerare till kommunala beslutsfattare samt chefredaktörer till presidenten.

I Olympiska Kommitténs initiativ, Vardag 2.0, utstakas vägen till vad ett systemskifte skulle innebära på olika områden i vardagen:

  • Resor till skolor och daghem avverkas i princip till fots
  • Rörligheten ska ökas under skol- och daghemsdagar, både under lektionstid och raster
  • Att utöva motion i samband med skoldagen möjliggörs av ett samarbete mellan kommunerna, skolorna och föreningarna
  • Ett regelbundet utövande av en hobby i en förening är möjligt för varje barn och ung
  • Fritiden möjliggör att självständigt utöva motion, målinriktad hobbyverksamhet, samvaro med familj eller vänner och återhämtning – enligt varje individs behov

– Vi måste möjliggöra nya strukturer, var föreningar, skolor och kommuner fungerar tillsammans för att hämta in idrottshobbyer också till morgnar och eftermiddagar. Genom att koordinera läsordningar och bokningskalendrar kunde det öppna för mera ställen att utöva idrott i samband med skoldagen – såväl målinriktad idrott som motion med låg tröskel! När lågan att idrotta tänds hos ett barn eller en ung person, skulle det redan finnas en naturlig stig från skolan till föreningen och hobbyverksamhet under kvällens gång, beskriver Jaana Tulla, som är direktör för förenings- och medlemsverksamheten vid Finlands Olympiska Kommitté.

Vad vi begär av den kommande regeringen

  1. Främjandet av rörelse och motion är ett regeringens spetsprojekt. Vardagsmotion är en naturlig och smidig del av dagen för varje barn och ung.
  2. Vi bekämpar ensamheten hos barn och unga, orörlighet och illamående genom ett systemskifte, där varje barn och ung erbjuds möjligheten att utöva motion i samband med skoldagen.
  3. Vi bygger ett förvaltningsövergripande funktionsprogram och som en del av det ska programmen i rörelse-helheten etableras samt stärkas. Dessutom bygger vi en vardag som fostrar rörelse, en omgivning som främjar funktionsförmågan samt lika möjligheter till hobbyverksamhet för barn och unga.
  4. Som stöd för ett systemskifte i vardagen för barn, unga och föräldrar, säkerställs tillräckliga resurser och ledarskap. Genom fenomenbaserad budgetering reserveras finansiering till helheten, från olika sektorer. År 2023 utreds existerande finansieringsinstrument och uppdateringen av dem för att stöda ett systemskifte.

Läs initiativet i sin helhet här på finska: Arki 2.0 – eli miten lasten, nuorten ja perheiden arki sekä liikunnan harrastaminen kalibroidaan uudelleen

Mer information:

Taina Susiluoto, verkställande direktör (vd), taina.susiluoto@olympiakomitea.fi, p. 050-3319832

Petri Keskitalo, direktör för enheten som ansvarar för rörlighet och en rörlig livsstil, petri.keskitalo@olympiakomitea.fi, p. 040-5578711